ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות, ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תעודות מקור ואישור מסמכים

תעודות מקור ומסמכים בסחר חוץ שאותם ניתן לאשר ולהפיק בלשכת המסחר:
• אישור תעודות מקור לשכה Certificate of Origin .
• אימות חתימה של מסמכים ליצוא Signature Verification.
• החתמת חשבון יצוא – Invoice .
• מכתבים מיוחדים באנגלית לגבי קיומה של חברה, פעילותה וכו'.
• Certificate of Free Sale
• Delivery Verification
• International Import Certificate

מכירת מסמכי ייצוא כגון:
• תעודת מקור לשכה
• EUR – 1
• EUR-MED
• USA FORM A
• תעודות מקור CANADA
• תעודות מקור, NIGERIA - CCVO
• תעודות מקורMEXICO 

אימות חתימה:
במקרים בהם חברה בארץ נדרשת לאמת חתימה של מורשה חתימה מטעמה, יש להמציא ללשכת המסחר את המסמך המקורי עליו יש לבצע אימות חתימה.
המסמך יודפס על נייר המכתבים של החברה ויחתם על ידי מורשה חתימה מטעם החברה , כאשר שמו יופיע בברור וחתימתו. (עותק ממסך זה יישא בלשכת המסחר).

כמו כן יש להציג ללשכת המסחר מסמך מרו"ח או עו"ד (שיישאר בלשכה) המאשר זכות חתימתו של מורשה החתימה.
לאחר קבלת מסמכים אלו תתבצעה אימות חתימה.

המסמך כרוך בתשלום. לחברי לשכת המסחר ניתנת הנחה.


לפרטים נוספים ניתן לפנות טלפונית או במייל לחני חמו
04-8302109,  hani@haifachamber.org.il