1

קורס מקצועי מנהלי כספים וחשבים ייפתח ב-25 בינואר

בתמונה: מנכ"ל לשכת המסחר רו"ח שמוליק וטנשטיין חוגג עם מסיימי הקורס הקודם בתמונה: מנכ"ל לשכת המסחר רו"ח שמוליק וטנשטיין חוגג עם מסיימי הקורס הקודם

חשב/מנהל הכספים בארגון, הוא תפקיד המהווה צומת ארגוני לכל פעילות של הארגון. בין אם זו החלטה "פיננסית" דוגמת ניהול השקעות הארגון ומשאביו הכספיים לטווח הקצר, הבינוני והארוך, החלטה בעלת היבטים משפטיים הנוגעת להתקשרויות החוזיות של הארגון, החלטה הנוגעת התנהלות מול גופים פיננסיים, או החלטה הנוגעת לרווחת העובדים בארגון. על מנהל הכספים/חשב הארגון לשלוט בכל היבטי ההחלטה והשלכותיה ולשמש כסמכות המקצועית עבור המנכ"ל.

עליו להכיר ולשלוט ב"ארגז כלים" עדכני, עשיר ומגוון, אשר יאפשר לו לשמש כאיש המקצוע עבור מנכ"ל הארגון. התעדכנות בכלים המקצועיים הללו ובהיבטים המעשיים של שינויי החקיקה והתקינה, מאפשרת למנהל הכספים/חשב הארגון להיות רלוונטי ומשמעותי עבור ארגונו ולהצעיד את הארגון לעמידה מוצלחת ביעדיו ומטרותיו.

מתוך הכרה בחשיבותו של תפקיד זה, מארגנת המכללה העסקית לניהול ולסחר בינלאומי של לשכת המסחר קורסים מיוחדים, המיועדים למנהלי כספים וחשבים בפועל, ולבעלי ידע בכלכלה וחשבונאות המתכוונים לעבוד בתחום.

קורס עם תכנים מעודכנים, מחוברים אל עולם התעסוקה ומעניק למשתתפיו כלים מעשיים להצלחה בתפקיד.