למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

אודות איגוד המשתמשים בהובלה ימית

רקע
הובלת מטענים בים הינה מהענפים החשובים בכלכלת העולם מההיבט המשקי, החברתי והפוליטי. הסחר הבינ"ל תלוי מאוד באיכות השירות הימי ובעלויותיו. הדבר נכון בעולם בכלל ובישראל בפרט. בשל מיקומה הגיאוגרפי ובשל מצבה הפוליטי, תלויה ישראל במשק ההובלה הימית הרבה מעבר למדינה רגילה. היכולת לקיים את הסחר הבינ"ל של ישראל תלויה בתחרותיות המוצר. עלויות ההובלה הימית, ככלל אצבע, הן כ-10% מערך המוצר. זהו שיעור גבוה, המשפיע על יכולת השיווק. איכות ההובלה הימית תלויה גם באיכות השירות בנמלים. במקרים רבים, הנמלים בישראל עדיין אינם מעניקים שירות המקובל בארצות המפותחות. לגורמים אלה השפעה ניכרת על המשק הישראלי. לכן, יש חשיבות רבה לקיומו של ארגון, המגן על האינטרסים של המשתמשים בהובלה הימית ומייצג אותם מול הרשויות ומול חברות הספנות.

אודות האיגוד
1. גוף יציג - האיגוד מייצג את היצואנים והיבואנים מול הספנות, חברות הנמלים, משרד התחבורה ורשות הספנות והנמלים, משרדי ממשלה אחרים ועוד.
2. אופי הפעילות - האיגוד פועל בהתאם לחקיקה בינלאומית ולאמנות בינלאומיות בתחום ההובלה הימית.
3. משרדי האיגוד – האיגוד מופעל ע"י לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, ומשרדיו בדרך העצמאות 53, ת"ד 33176, חיפה, 31331.

תפקידי האיגוד
1. ייצוג – האיגוד מייצג את בעלי המטענים, היבואנים והיצואנים, בכל נושאי ההובלה של מטענים בים (ביצוא וביבוא).
2. תפעול הנמלים – האיגוד מטפל בכל הבעיות הקשורות בתפעול נמלי הארץ, הפריקה והטעינה, שינוי יעד מטענים, תעריפים והיטלים למיניהם וכד'.
3. פעולות משותפות – האיגוד מארגן בעלי מטענים ישראליים לפעולות משותפות. כך, לדוגמא, טיפל האיגוד מספר פעמים בשחרור מטענים ישראליים מאניות של חברות ספנות, שהגיעו לפשיטת רגל.
4. מידע , ייעוץ והדרכה – האיגוד מוציא לאור ידיעון, הנשלח ליצואנים וליבואנים בארץ. בידיעון מידע מגוון בנושא הובלה ימית בארץ ובחו"ל ועדכונים בנושאי פעילות האיגוד. מנויי הידיעון מקבלים עדכונים שוטפים, והם יכולים להתייעץ בנוגע לבעיות בתחום ההובלה הימית. האיגוד מארגן ימי עיון והשלמויות בנושאי הובלה ולוגיסטיקה.


מטרת האיגוד - דאגה לקיום שירותי הובלה ימית יעילים במחיר תחרותי במשק הישראלי, כדי שלבעל המטען תהיה יכולת לקיים את עסקיו ולפתחם.