למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

איסור פיטורי עובדת לאחר היעדרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

לפני מס' חודשים פורסם חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62), התשע"ט -2019, הקובע כי פרק הזמן, שבו נאסר על מעסיק לפטר עובדת לאחר היעדרות מהעבודה בעקבות שהייה במקלט לנשים מוכות יוארך מ- 90 יום ל- 150 יום.

על פי הצעת החוק, מטרת התיקון היא לסייע לנשים מוכות לפתח עצמאות כלכלית לאחר שהייתן במקלט לנשים מוכות, ובכך למנוע מהן לחזור ולחיות עם בן הזוג המכה.

סעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים קובע, שעובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה, שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות, למשך תקופה של עד 6 חודשים בתקופת 12 החודשים, שלאחר תחילת שהייתה במקלט.

סעיף 9(ד) לחוק עבודת נשים אסר עד כה על מעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות במהלך היעדרותה מהעבודה, או במשך תקופה של 90 יום לאחר תום ימי ההיעדרות.

בעקבות תיקון החוק, הוארכה תקופה זו מ-90 יום ל-150 יום.

תיקון החוק ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2021.