למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

דוגמאות למידע על מכרזים ממאגר יפעת מכרזים

דוגמאות למידע על מכרזים ממאגר יפעת מכרזים

מכרזים בתחומי המזון

אספקת מים מינרליים בבקבוקים. פומבי/כללי · 170/2021
המפרסם: עיריית תל אביב-יפו
אתר המפרסם: http://www.tel-aviv.gov.il
מועד ההגשה: 17/10/2021 14:00
פרטים: עיריית תל אביב-יפו מבקשת לקבל הצעות למסגרת פומבי לאספקת מים מינרליים בבקבוקים. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות ולרכוש אותם באתר האינטרנט של העירייה תמורת סך של 300 ש"ח שלא יוחזרו. לפרטים: גב' עדי שמע 03-7244352.
סיור קבלנים: בתאריך 05/09/2021 שעה 10:00. כנס משתתפים ייערך באמצעות יישמון zoom להלן פרטי הישיבה: Meeting ID: https://tel-aviv.zoom.us/i/8451008465l .
ענפים: מזון

---------------------------------------------------------------------------------

הפעלת חנות לממכר מיצים וגלידה במתחם המסחרי במרכז הרפואי. פומבי/כללי · 09/2021
המפרסם:המרכז הרפואי הלל יפה
אתר המפרסם:http://hy.health.gov.il;
מועד ההגשה:24/10/2021 13:00
פרטים: מרכז הרפואי הלל יפה מפרסמת מכרז פומבי להפעלת חנות לממכר מיצים וגלידה במתחם המסחרי במרכז הרפואי הלל יפה. לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לגב' אפרת קולטון זלמה, מזכירת ועדת מכרזים בפקס' 04-6344752, כתובת ת.ד. 169, חדרה או בדוא"ל efratkz@hymc.gov.il עד 11/10/21 בלבד.
ענפים:הסעדה, השקעות, מזון

------------------------------------------------------------------------------ 
לאספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים הרפואיים-עדכון. פומבי/כללי · 90-49/21
המפרסם: שירותי בריאות כללית
אתר המפרסם: https://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx
מועד ההגשה: 06/10/2021 12:00
פרטים: שרותי בריאות כללית מפרסמת עדכון מכרז לאספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים רפואיים. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ל- 2/9/21 שעה 12. מועד אחרון להגשת הצעות נותרו ללא שינוי עד 6/10/21.
פרטים נוספים
המכרז המקורי:
לאספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים הרפואיים.
ענפים: הסעדה, חקלאות, מזון

-------------------------------------------------------------------------------------
אספקת מים מינרליים בבקבוקים. פומבי/כללי · 170/2021
המפרסם: עיריית תל אביב-יפו
אתר המפרסם: http://www.tel-aviv.gov.il
מועד ההגשה: 17/10/2021 14:00
פרטים: עיריית תל אביב-יפו מבקשת לקבל הצעות למסגרת פומבי לאספקת מים מינרליים בבקבוקים. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות ולרכוש אותם באתר האינטרנט של העירייה תמורת סך של 300 ש"ח שלא יוחזרו. לפרטים: גב' עדי שמע 03-7244352.
סיור קבלנים: בתאריך 05/09/2021 שעה 10:00. כנס משתתפים ייערך באמצעות יישמון zoom להלן פרטי הישיבה: Meeting ID: https://tel-aviv.zoom.us/i/8451008465l ענפים: מזון
-------------------------------------------------------------------------------
לאספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים הרפואיים-עדכון
. פומבי/כללי · 90-49/21
המפרסם: שירותי בריאות כללית
אתר המפרסם: https://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx
מועד ההגשה: 06/10/2021 12:00
פרטים: שרותי בריאות כללית מפרסמת עדכון מכרז לאספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים רפואיים. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ל- 2/9/21 שעה 12. מועד אחרון להגשת הצעות נותרו ללא שינוי עד 6/10/21.
פרטים נוספים

המכרז המקורי:
לאספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים הרפואיים.
ענפים: הסעדה, חקלאות, מזון


_________________________________________

מכרזים בתחום כלי עבודה וציוד טכני

אום משושה פלדה. פומבי/כללי · 1000690664
המפרסם:משרד הביטחון
אתר המפרסם: http://www.online.mod.gov.il
מועד ההגשה: 25/10/2021 16:00
פרטים : תיאור העסקה: אום משושה פלדה. שם הגורם הנוגע: . טלפון:04-8575017.
פרטים נוספים
רשאים להגיש מענה רק ספקים העונים לתנאים המחייבים על-פי הוראות משהב"ט ועל-פי הוראות האגף המתקשר. למכרזים המפורסמים באתר יכול להגיש מענה רק ספק העונה על התנאים הבאים: 1) ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד ומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י הועדה לאישור ספקים מוכרים כמתאים להתקשרות עם משהב"ט וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של משהב"ט". 2) הספק קיבל עליו את ההתחיבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד. פרטים מלאים באתר משרד הביטחון: https://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/Balam/BalamList.aspx?Reset=1
ענפים:כלי עבודה, מתכות

----------------------------------------------------------------------------------------

התקשרות בחוזה מסגרת לאספקת כלי וחומרי עבודה, חומרי אינסטלציה, חומרי גינון וחומרי בנייה. פומבי/כללי · 2021/070/0106/00
המפרסם:רשות שדות התעופה בישראל
אתר המפרסם: http://www.iaa.gov.il
מועד ההגשה: 11/10/2021 10:00
פרטים
רשות שדות התעופה בישראל מפרסמת מכרז להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת כלי וחומרי עבודה, חומרי אינסטלציה, חומרי גינון וחומרי בנייה עבור רשות שדות התעופה. רכישת מסמכים: איש קשר: גב' איה פלג ayape@iaa.gov.il פקס: 03-9711296 טלפון: 03-9751642 תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות - הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות"
ענפים: גינון, חומרי בניה, כלי עבודה, ציוד אינסטלציה, ציוד כבד

--------------------------------------------------------------------------------------

אספקת משאבות מינון כולל חלקי חילוף ושרותי שדה. פומבי/כללי · ר-24/2021
המפרסם:מקורות חברת מים בע"מ
אתר המפרסם:http://WWW.MEKOROT.CO.IL
מועד ההגשה:11/10/2021 12:00
הערות הגשה: הגשה לתיבת הצעות מקוונת במערכת Sourcingvision
פרטים
מקורות חברת מים בע"מ (להלן: "מקורות") מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה שוטפת, מפעם לפעם ובהתאם לצרכי מקורות, של משאבות מינון מסוגים ולחצים שונים ואביזרים נלווים (להלן: "המשאבות מינון" או "הטובין" או "המוצר") כולל ייצור, אחסון, אריזה, אספקה, הובלה ופריקה של המשאבות מינון באתרי ומחסני מקורות השונים בכל רחבי הארץ (להלן: "אספקת משאבות מינון" או "אספקת הטובין"), והכל כמפורט במסמך זה וביתר המסמכים המצורפים אליו, כחלק בלתי נפרד ממנו. רכישת מסמכים: עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "SourcingVision" לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' אושרת צדקה בכתובת otzadka@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה/עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו. כן ניתן לעיין במסמכי המכרז ביחידת רכש ולוגיסטיקה במקורות הממוקמת בבנין מקורות, רחוב לינקולן 9 תל אביב, קומה 2 (מסדרון C), בימים א-ה בשעות 9:00-15:00. מסירת עותק של מסמכי המכרז הנה בכפוף למסירת פרטים כאמור לעיל לצורך רישום למערכת. המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים http://www.mekorot.co.il
תנאי סף למכרז
על המציע להיות יצרן ישראלי או ספק ישראלי המייצג יצרן ישראלי או יצרן זר. במידה והמציע אינו היצרן עצמו יש לצרף את אישור היצרן לכך שהמציע רשאי לשווק משאבות מינון של היצרן כולל התחייבות של היצרן לגיבוי שוטף לאספקה, שרות ותחזוקה. על המציע להיות בעל ניסיון באספקה של לפחות 50 משאבות מינון המוצעים ע"י המציע שהותקנו בשטח, מתוכם לפחות 20 משאבות מינון, במהלך 5 השנים האחרונות, שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות המכרז. להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף רשימת לקוחות אצלם הותקנו המשאבות, כולל פירוט משאבות המינון שהותקנו, האתרים בהם הותקנו, וכן אנשי קשר, תפקידם, טלפונים וכתובות דוא"ל. על היצרן להיות בעל ניסיון בייצור של לפחות 50 משאבות מינון, במהלך 5 השנים האחרונות, שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות המכרז. להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף רשימת לקוחות, כולל פירוט משאבות מינון שנמכרו, האתרים בהם הותקנו, וכן אנשי קשר, תפקידם, טלפונים וכתובות דוא"ל. המפעל בו ייוצרו משאבות מינון קיים ופעיל לפחות 5 שנים שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. במפעל בו בוצע שינוי בעלות או שינוי מיקום, אזי נדרש כי רצף שנות הפעילות ישמר. להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף אישור יצרן. משאבות מינון המוצעות מיוצרות במפעל בעל הסמכה לתקן9001 להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף אישור בתוקף.
ענפים: איכות הסביבה, ביוב, מיפוי ומדידה, ציוד אינסטלציה


---------------------------------------------------------------------------------

אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע, פומבי/כללי. שק/23/2021
המפרסם:החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
אתר המפרסם: https://www.mashcal.co.il
מועד ההגשה:08/11/2021 12:00
הערות הגשה:במסירה אישית מיום ראשון 7/11/2021 ועד ליום שני 8/11/2021 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.
פרטים
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי 29/9/2021, תמורת תשלום סך של 3,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יעשה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il (באזור ספקים) באמצעות כרטיס אשראי. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום רביעי 29/9/2021 בין השעות 9:00-16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון 03-5769390. משרדי החברה סגורים בימים 15-16/9/2021 ו- 19-28/9/2021 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין ו/או לקבל את מסמכי המכרז. לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עס המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס: 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום שלישי 12/10/2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 03-5769390 .
ענפים: איכות הסביבה, מתכות, פינוי פסולת

----------------------------------------------------------------------------------

צנרת פוליאתילן. פומבי/כללי · 21-116
המפרסם: שח"מ מקורות ביצוע בע"מ
אתר המפרסם: http://www.emsmekorotprojects.co.il                
מועד ההגשה: 12/09/2021 12:00
הערות הגשה: את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה- "CONWIZE"
פרטים: שח"מ מקורות ביצוע בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להיכלל ברשימת הספקים של ביצוע הנחת צנרת פוליאתילן בפרוייקטים שונים בכל הארץ, על-פי התנאים והמחירון לביצוע הנחת צנרת פוליאתילן המפורטים במסמכי ההליך. רכישת מסמכים: עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "CONWIZE" . לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני, יש לפנות לגב' ליזי אלדן בכתובת מייל: leldan@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה/עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו. לחילופין, לשם קבלת מסמכי המכרז ניתן להיכנס לאתר שח"מ http://www.emsmekorotprojects.co.il - מכרזים - מכרזים פעילים ולהוריד את המסמכים. לשם הורדת המסמכים נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז המבוקש, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה/עוסק מורשה. פרטים נוספים נשוא ההליך, ניתן לקבל אצל ליזי אלדן, בטלפון מס' 03-5572853 לתשומת לב המציעים - בין התאריכים 5/9/2021 ועד 9/9/2021 כולל לא תתקיים כל פעילות במשרדי החברה.
תנאי סף למכרז: המציע הינו בעל ניסיון, במהלך חמש השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות, בביצוע של לפחות פרויקט אחד, שהסתיים, הכולל הנחת קו פוליאתילן אחד בקוטר מינימאלי של 350 מ"מ באורך מינימאלי של 500 מטר. להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו לפחות פרטי פרויקט אחד כאמור לעיל אותו ביצע המציע כקבלן ראשי ושהסתיים בהתאם לאמור לעיל (מועד סיום, סוג הקו, קוטר ואורך) ואת פרטי הלקוח עבורו בוצע הפרויקט. כמו כן יפרט את פרטי איש הקשר מטעם הלקוח. המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים.
ענפים: ביוב, פלסטיק, ציוד אינסטלציה
-------------------------------------------------------------------------------------

חלפים למערכת גילוי וכיבוי אש  M-TECH.פומבי/כללי · 1000688489
המפרסם: משרד הביטחון
אתר המפרסם: http://www.online.mod.gov.il
מועד ההגשה: 13/09/2021 16:00
פרטים: תיאור העסקה: חלפים למערכת גילוי וכיבוי אש M-TECH. שם הגורם הנוגע:
טלפון: 03-6975080
פרטים נוספים: רשאים להגיש מענה רק ספקים העונים לתנאים המחייבים על-פי הוראות משהב"ט ועל-פי הוראות האגף המתקשר. למכרזים המפורסמים באתר יכול להגיש מענה רק ספק העונה על התנאים הבאים: 1) ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד ומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י הועדה לאישור ספקים מוכרים כמתאים להתקשרות עם משהב"ט וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של משהב"ט". 2) הספק קיבל עליו את ההתחיבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד. פרטים מלאים באתר משרד הביטחון: https://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/Balam/BalamList.aspx?Reset=1
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש, מערכות בקרה
--------------------------------------------------------------------------------

התקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת מכלים / SILO  פומבי/כללי · 43/2021
המפרסם: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
אתר המפרסם: https://enviro-services.co.il/index.php
מועד ההגשה: 11/10/2021 14:00
הערות הגשה: הגשה החל משעה 9 ועד 14
פרטים: החברה לשירותי איכות הסביבה מזמינה מציעים להגיש הצעה בבהסכמי מסגרת לאספקת מכלים / SILO מסוגים שונים. את חוברת מסמכי החברה ניתן לקבל באמצעות שליחת בקשה לדוא"ל michrazim@escil.co.il המציעים רשאים לפנות לקבלת הבהרות בדוא"ל bid@escil.co.il בפורמט וורד עד 14/9/21 שעה 14. יש לוודא קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.ענפים: איכות הסביבה, מתכות, ציוד כבד

-------------------------------------------------------------------------- 

אבזם משיכה 25 מ"מ. פומבי/כללי · 1000689327
המפרסם: משרד הביטחון
אתר המפרסם: http://www.online.mod.gov.il
מועד ההגשה: 09/09/2021 16:00
פרטים: תיאור העסקה: אבזם משיכה 25 מ"מ. שם הגורם הנוגע: . טלפון:03-9574598.
פרטים נוספים: רשאים להגיש מענה רק ספקים העונים לתנאים המחייבים על-פי הוראות משהב"ט ועל-פי הוראות האגף המתקשר. למכרזים המפורסמים באתר יכול להגיש מענה רק ספק העונה על התנאים הבאים: 1) ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד ומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י הועדה לאישור ספקים מוכרים כמתאים להתקשרות עם משהב"ט וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של משהב"ט". 2) הספק קיבל עליו את ההתחיבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד. פרטים מלאים באתר משרד הביטחון: https://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/Balam/BalamList.aspx?Reset=1
ענפים: מתכות

---------------------------------------------------------------------------- 

התקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת מכלים / SILO  פומבי/כללי · 43/2021
המפרסם: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
אתר המפרסם: https://enviro-services.co.il/index.php
מועד ההגשה: 11/10/2021 14:00
הערות הגשה: הגשה החל משעה 9 ועד 14
פרטים: החברה לשירותי איכות הסביבה מזמינה מציעים להגיש הצעה בבהסכמי מסגרת לאספקת מכלים / SILO מסוגים שונים. את חוברת מסמכי החברה ניתן לקבל באמצעות שליחת בקשה לדוא"ל michrazim@escil.co.il המציעים רשאים לפנות לקבלת הבהרות בדוא"ל bid@escil.co.il בפורמט וורד עד 14/9/21 שעה 14. יש לוודא קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
ענפים: איכות הסביבה, מתכות, ציוד כבד

----------------------------------------------------------------------------

אבזם משיכה 25 מ"מ. פומבי/כללי · 1000689327
המפרסם: משרד הביטחון
אתר המפרסם: http://www.online.mod.gov.il
מועד ההגשה: 09/09/2021 16:00
פרטים: תיאור העסקה: אבזם משיכה 25 מ"מ. שם הגורם הנוגע: . טלפון:03-9574598.
פרטים נוספים: רשאים להגיש מענה רק ספקים העונים לתנאים המחייבים על-פי הוראות משהב"ט ועל-פי הוראות האגף המתקשר. למכרזים המפורסמים באתר יכול להגיש מענה רק ספק העונה על התנאים הבאים: 1) ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד ומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י הועדה לאישור ספקים מוכרים כמתאים להתקשרות עם משהב"ט וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של משהב"ט". 2) הספק קיבל עליו את ההתחיבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד. פרטים מלאים באתר משרד הביטחון: https://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/Balam/BalamList.aspx?Reset=1
ענפים: מתכות

----------------------------------------------------------------------------

הנחת צנרת פוליאתילן. פומבי/כללי · 21-116
המפרסם: שח"מ מקורות ביצוע בע"מ
אתר המפרסם: http://www.emsmekorotprojects.co.il                
מועד ההגשה: 12/09/2021 12:00
הערות הגשה: את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה- "CONWIZE"
פרטים: שח"מ מקורות ביצוע בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להיכלל ברשימת הספקים של ביצוע הנחת צנרת פוליאתילן בפרוייקטים שונים בכל הארץ, על-פי התנאים והמחירון לביצוע הנחת צנרת פוליאתילן המפורטים במסמכי ההליך. רכישת מסמכים: עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "CONWIZE" . לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני, יש לפנות לגב' ליזי אלדן בכתובת מייל: leldan@mekorot.co.il בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה/עוסק מורשה. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו. לחילופין, לשם קבלת מסמכי המכרז ניתן להיכנס לאתר שח"מ http://www.emsmekorotprojects.co.il - מכרזים - מכרזים פעילים ולהוריד את המסמכים. לשם הורדת המסמכים נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז המבוקש, שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, פקס, כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה/עוסק מורשה. פרטים נוספים נשוא ההליך, ניתן לקבל אצל ליזי אלדן, בטלפון מס' 03-5572853 לתשומת לב המציעים - בין התאריכים 5/9/2021 ועד 9/9/2021 כולל לא תתקיים כל פעילות במשרדי החברה.
תנאי סף למכרז: המציע הינו בעל ניסיון, במהלך חמש השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות, בביצוע של לפחות פרויקט אחד, שהסתיים, הכולל הנחת קו פוליאתילן אחד בקוטר מינימאלי של 350 מ"מ באורך מינימאלי של 500 מטר. להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו לפחות פרטי פרויקט אחד כאמור לעיל אותו ביצע המציע כקבלן ראשי ושהסתיים בהתאם לאמור לעיל (מועד סיום, סוג הקו, קוטר ואורך) ואת פרטי הלקוח עבורו בוצע הפרויקט. כמו כן יפרט את פרטי איש הקשר מטעם הלקוח. המציע נדרש לצרף מסמכים מתאימים.
ענפים: ביוב, פלסטיק, ציוד אינסטלציה

--------------------------------------------------------------------------------------- 

חלפים למערכת גילוי וכיבוי אש  M-TECH. פומבי/כללי · 1000688489
המפרסם: משרד הביטחון
אתר המפרסם: http://www.online.mod.gov.il
מועד ההגשה: 13/09/2021 16:00
פרטים: תיאור העסקה: חלפים למערכת גילוי וכיבוי אש M-TECH. שם הגורם הנוגע:
טלפון: 03-6975080
פרטים נוספים: רשאים להגיש מענה רק ספקים העונים לתנאים המחייבים על-פי הוראות משהב"ט ועל-פי הוראות האגף המתקשר. למכרזים המפורסמים באתר יכול להגיש מענה רק ספק העונה על התנאים הבאים: 1) ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד ומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י הועדה לאישור ספקים מוכרים כמתאים להתקשרות עם משהב"ט וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של משהב"ט". 2) הספק קיבל עליו את ההתחיבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד. פרטים מלאים באתר משרד הביטחון: https://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/Balam/BalamList.aspx?Reset=1
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש, מערכות בקרה

__________________________________________________________________

מכרזים בתחומי הבנייה והתשתיות

שירותי אספקת חומרי בניין (לרבות פרזול, חשמל ואינסטלציה) עבור מחוז שרון-שומרון פומבי/כללי · 90-122/21
המפרסם: שירותי בריאות כללית
אתר המפרסם: https://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx
מועד ההגשה: 18/10/2021 12:00
הערות הגשה: לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרדי ההנהלה הראשית ברחוב ארלוזורוב 115, ת"א בקומת הכניסה.
פרטים: שירותי בריאות כללית (להלן גם: "כללית" או "המזמינה") מזמינה בזה הצעות להתקשרות שעניינה שירותי אספקת חומרי בניין (לרבות פרזול, חשמל ואינסטלציה) עבור מחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית, והכל כמפורט בכתב הזמנה זה ובכל יתר מסמכי המכרז ונספחיו. תקופת ההתקשרות מכוח מכרז זה הינה ל- 60 (שישים) חודשים. לצרכי מכרז זה חולקו השירותים ל-3 סלים אזוריים, כמפורט במסמכי ההליך. כל מציע רשאי להגיש את הצעתו לסל אחד או יותר, לפי שיקול דעתו. לכל סל יבחר מציע אחר. רכישת מסמכים: מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כללית: www.clalit.co.il - מכרזים, רכש ציוד וכללי, מכרזים פומביים.
תנאי סף למכרז: למציע מחזור כספי שנתי ממתן השירותים נשוא מכרז זה בסך של 700,000 (שבע מאות אלף) ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מהשנים 2019 ו-2020. במהלך 36 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המציע מחזיק בבעלותו חנות ו/או מחסן ו/או סניף במסגרת רשת חנויות - לממכר חומרי בניין נשוא מכרז זה, באחד מהסלים המצויינים לעיל.
ענפים: ביוב, חומרי בניה, חשמל, מתכות, ציוד אינסטלציה
-----------------------------------------------------------------------------

התקשרות בחוזה מסגרת לאספקת כלי וחומרי עבודה, חומרי אינסטלציה, חומרי גינון וחומרי בנייה. פומבי/כללי · 2021/070/0106/00
המפרסם:רשות שדות התעופה בישראל
אתר המפרסם: http://www.iaa.gov.il
מועד ההגשה: 11/10/2021 10:00
פרטים
רשות שדות התעופה בישראל מפרסמת מכרז להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת כלי וחומרי עבודה, חומרי אינסטלציה, חומרי גינון וחומרי בנייה עבור רשות שדות התעופה. רכישת מסמכים: איש קשר: גב' איה פלג ayape@iaa.gov.il פקס: 03-9711296 טלפון: 03-9751642 תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות - הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות"
ענפים: גינון, חומרי בניה, כלי עבודה, ציוד אינסטלציה, ציוד כבד

-----------------------------------------------------------------------------
שירותי אספקת חומרי בניין (לרבות פרזול, חשמל ואינסטלציה) עבור מחוז שרון-שומרון פומבי/כללי · 90-122/21
המפרסם: שירותי בריאות כללית
אתר המפרסם: https://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx
מועד ההגשה: 18/10/2021 12:00
הערות הגשה: לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרדי ההנהלה הראשית ברחוב ארלוזורוב 115, ת"א בקומת הכניסה.
פרטים: שירותי בריאות כללית (להלן גם: "כללית" או "המזמינה") מזמינה בזה הצעות להתקשרות שעניינה שירותי אספקת חומרי בניין (לרבות פרזול, חשמל ואינסטלציה) עבור מחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית, והכל כמפורט בכתב הזמנה זה ובכל יתר מסמכי המכרז ונספחיו. תקופת ההתקשרות מכוח מכרז זה הינה ל- 60 (שישים) חודשים. לצרכי מכרז זה חולקו השירותים ל-3 סלים אזוריים, כמפורט במסמכי ההליך. כל מציע רשאי להגיש את הצעתו לסל אחד או יותר, לפי שיקול דעתו. לכל סל יבחר מציע אחר. רכישת מסמכים: מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כללית: www.clalit.co.il - מכרזים, רכש ציוד וכללי, מכרזים פומביים.
תנאי סף למכרז: למציע מחזור כספי שנתי ממתן השירותים נשוא מכרז זה בסך של 700,000 (שבע מאות אלף) ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מהשנים 2019 ו-2020. במהלך 36 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המציע מחזיק בבעלותו חנות ו/או מחסן ו/או סניף במסגרת רשת חנויות - לממכר חומרי בניין נשוא מכרז זה, באחד מהסלים המצויינים לעיל.
ענפים: ביוב, חומרי בניה, חשמל, מתכות, ציוד אינסטלציה