למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

דוגמאות למידע על מכרזים ממאגר יפעת מכרזים

דוגמאות למידע על מכרזים ממאגר יפעת מכרזים

מכרזים בתחומי המזון

אספקת מוצרי מזון, ניקיון וכלים חד פעמיים למועצה פומבי/כללי
פורסם ב: 30/10/2022
שם המפרסם:מועצה אזורית שער הנגב
אתר המפרסם:http://www.sng.org.il
מועד ההגשה:13/11/2022 12:00
פרטים נוספים
מועצה אזורית שער הנגב מפרסמת מכרז לאספקת מוצרי מזון, ניקיון וכלים חד פעמיים למועצה. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 1/11/2022 שעה 12:00. עלות רכישת המכרז: 300 ש"ח.
ענפים:מזון, פלסטיק, ציוד מטבח
----------------------------------------------------------------------------------------------

חלוקת יתרת שמן זית בקבוקים בכמות של 2,230,710 ק"ג בהליך תחרותי שני. פומבי/כללי
פורסם ב: 11/09/2022 
שם המפרסם:משרד הכלכלה והתעשייה
אתר המפרסם:https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_economy
מועד ההגשה:22/09/2022 10:00
פרטים נוספים
משרד הכלכלה והתעשייה וועדת המכסות מודיעים על פרסום חלוקת יתרת מכסת שמן זית בקבוקים בכמות של 2,230,710 ק"ג בהליך תחרותי שני. שאלות הבהרה עד 12/9/22 בשעה 12:00 לדוא"ל import.competitiveQ@economy.gov.il טלפון: 074-7502369 Fany.Duek-Hacohan@Economy.gov.il Joseph.Bachmeyer@economy.gov.il
ענפים:השקעות, מזון, פרסום
-----------------------------------------------------------
אספקת כיבוד חלבי/פרווה. פומבי/כללי
פורסם ב: 06/09/2022 
שם המפרסם:מכון ויצמן למדע
אתר המפרסם:https://www.weizmann.ac.il/pages/he
מועד ההגשה:03/10/2022 12:00
פרטים נוספים
מכון ויצמן למדע מתכבד להודיע על פרסום מכרז לאספקת כיבוד חלבי/פרווה. לבירורים ניתן לפנות לאגף הרכש, ענף מכרזים והתקשרויות בטלפון 08-9342030 או בפקס 08-9346919 או במייל michrazim@weizmann.ac.il.
ענפים:הסעדה, מזון
------------------------------------------------------------------------------------
אספקת מצרכי מזון לגנ"י. פומבי/כללי · 23/2022
פורסם ב: 11/08/2022 

שם המפרסם:עיריית יבנה
אתר המפרסם:http://www.yavne.muni.il
מועד ההגשה:25/08/2022 12:00
פרטים נוספים
סוג מכרז:פומבי/כללי
עיריית יבנה מפרסמת מכרז לאספקת מצרכי מזון לגנ"י. עלות המכרז 200 ש"ח. שאלות הבהרה ניתן לשלוח במייל: galisa@yavne.mun.il טל:08-9425567.
ענפים:מזון
-------------------------------------------------------------------------------
מכרזים בתחום ציוד טכני

מכרז לרכש חלפים לסתימת בלון מתנפח לצנרת פומבי/כללי
פורסם ב: 02/11/2022 
שם המפרסם:משרד הביטחון
אתר המפרסם:http://www.online.mod.gov.il
מועד ההגשה:13/11/2022 16:00
תיאור העסקה: מכרז לרכש חלפים לסתימת בלון מתנפח לצנרת. שם הגורם הנוגע: . טלפון:03-6975357.
פרטים נוספים
רשאים להגיש מענה רק ספקים העונים לתנאים המחייבים על-פי הוראות משהב"ט ועל-פי הוראות האגף המתקשר. למכרזים המפורסמים באתר יכול להגיש מענה רק ספק העונה על התנאים הבאים: 1) ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד ומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י הועדה לאישור ספקים מוכרים כמתאים להתקשרות עם משהב"ט וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של משהב"ט". 2) הספק קיבל עליו את ההתחיבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד. פרטים מלאים באתר משרד הביטחון:
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/Balam/BalamList.aspx?Reset=1
ענפים:ציוד אינסטלציה
-------------------------------------------------------------------------
רכש מגבהים פומבי/כללי

פורסם ב: 02/11/2022 
שם המפרסם:משרד הביטחון
אתר המפרסם:http://www.online.mod.gov.il
מועד ההגשה:14/11/2022 16:00
תיאור העסקה: רכש מגבהים. שם הגורם הנוגע: . טלפון:03-6977307.
פרטים נוספים
רשאים להגיש מענה רק ספקים העונים לתנאים המחייבים על-פי הוראות משהב"ט ועל-פי הוראות האגף המתקשר. למכרזים המפורסמים באתר יכול להגיש מענה רק ספק העונה על התנאים הבאים: 1) ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד ומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י הועדה לאישור ספקים מוכרים כמתאים להתקשרות עם משהב"ט וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של משהב"ט". 2) הספק קיבל עליו את ההתחיבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד. פרטים מלאים באתר משרד הביטחון:
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/Balam/BalamList.aspx?Reset=1
ענפים:מתכות, ציוד כבד, תחזוקת רכב
------------------------------------------------------------------------------
מכרז עבור עבודות כרסום וחריטה פומבי/כללי
פורסם ב: 27/10/2022
שם המפרסם:משרד הביטחון
אתר המפרסם:http://www.online.mod.gov.il
מועד ההגשה:10/11/2022 16:00

תיאור העסקה: מכרז עבור עבודות כרסום וחריטה. שם הגורם הנוגע: . טלפון:03-6977591.
פרטים נוספים
רשאים להגיש מענה רק ספקים העונים לתנאים המחייבים על-פי הוראות משהב"ט ועל-פי הוראות האגף המתקשר. למכרזים המפורסמים באתר יכול להגיש מענה רק ספק העונה על התנאים הבאים: 1) ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד ומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י הועדה לאישור ספקים מוכרים כמתאים להתקשרות עם משהב"ט וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של משהב"ט". 2) הספק קיבל עליו את ההתחיבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד. פרטים מלאים באתר משרד הביטחון: https://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/Balam/BalamList.aspx?Reset=1 הורדת מסמכיo

ענפים:כלי עבודה, מתכות
---------------------------------------------------------------------------------------
התקשרות לאספקת ברגים, אומים ודסקיות פומבי/כללי
פורסם ב: 30/10/2022
שם המפרסם:חברת החשמל לישראל בע"מ
אתר המפרסם:http://www.iec.co.il
מועד ההגשה:15/11/2022 11:00
הערות הגשה:באמצעות תיבת הצעות אלקטרונית
פרטים נוספים
חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "החברה") מבקשת לרכוש הציוד/השירותים כמפורט להלן: התקשרות לאספקת ברגים, אומים ודסקיות. סיווג המכרז: פומבי, ממוכן, עם שלב מיון מוקדם והליך תחרותי נוסף. רכישת מסמכים: לקבלת פרטים אודות המכרז יש לפנות אל עורך המכרז, ערן רדנסקי, בדוא"ל: Eran.radenski@iec.co.il טפסי המכרזים כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל, תקופת ההתקשרות, עדכונים, אופציות וכמויות, נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל.  www.iec.co.il כמו כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת החשמל, פרטים על אופן הגשת ההצעה באמצעות תיבת הצעות אלקטרונית, או באמצעות פניה אל עורך המכרז, כמפורט בכל מכרז מעלה. ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת. פרטים לגבי אופן הגשת המכרזים, כמפורט בכל מכרז בנפרד.

ענפים:כלי עבודה, מתכות
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אספקת והתקנת מדי מים קר"מ פומבי/כללי

פורסם ב: 27/10/2022 
שם המפרסם:מועצה מקומית מיתר
אתר המפרסם:http://www.metar.muni.il
מועד ההגשה:13/11/2022 12:00
הערות הגשה:08-6684003/004
פרטים נוספים
עיריית ירושלים מפרסמת מכרז בנושא אספקת והתקנת מדי מים קר"מ. עלות המכרז 2,000 ש"ח.

ענפים:ביוב, מיפוי ומדידה, ציוד אינסטלציה
-----------------------------------------------------------------------------------------

יצירת מאגר קבלנים לביצוע עבודות התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים) בטכניון ציוד טכני פומבי/כללי
פורסם ב: 30/10/2022 
שם המפרסם:הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
אתר המפרסם:http://www.technion.ac.il
מועד ההגשה:06/12/2022 13:00

תנאי סף למכרז:המציע הינו קבלן רשום בסיווג קבלני מינימלי א'1 ,ענף 190 ,מתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש), אשר במועד האחרון להגשת ההצעות הינו בתוקף.
פרטים נוספים
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מודיעה על פרסום מכרז פומבי - מכרז מסגרת ליצירת מאגר קבלנים לביצוע עבודות התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים) בטכניון. רכישת מסמכים: פרטי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו: https://michrazim.technion.ac.il/abattenders תחת קטגוריה מכרזי אגף בינוי ותחזוקה. אשת הקשר למכרז: juliaw@technion.ac.il תשומת לב המתעניינים לכך שתיקונים ושינויים, ככל שיהיו בתנאי המכרז, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל בלבד.

ענפים:בטיחות וגיהות, כיבוי אש, ציוד אינסטלציה
--------------------------------------------------------------------------------------------
ביצוע עבודות אינסטלציה סניטרית פנימית וחיצונית, מערכות כיבוי אש במים, צנרת גזים ומים מטופלים למעבדות, צנרת קיטור ומי עיבוי ועבודות תחזוקה באתרי מכון ויצמן למדע פומבי/כללי     
פורסם ב: 13/09/2022 
שם המפרסם:מכון ויצמן למדע
אתר המפרסם:https://www.weizmann.ac.il/pages/he
מועד ההגשה:24/11/2022 12:00
סיור קבלנים:בתאריך 20/10/2022 שעה 13:00. השתתפות חובה! ההשתתפות בסיור מציעים היא חובה. נקודת המפגש לסיור היא במכון ויצמן למדע ברחובות, בנין תשתיות ושרותי מחקר על-שם ראול וגרציאלה דה פיצ'וטו, בנין A, אגף בינוי והנדסה, קומה 1, חדר ישיבות 134.
תנאי סף למכרז:המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 , בענף 190] מתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש)], קבוצת סיווג א סוג 1 לפחות, או בענף 260) ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז), קבוצת סיווג ב סוג 1 לפחות, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988.
פרטים נוספים
מכון ויצמן למדע מתכבד להודיע על פרסום מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות אינסטלציה סניטרית פנימית וחיצונית, מערכות כיבוי אש במים, צנרת גזים ומים מטופלים למעבדות, צנרת קיטור ומי עיבוי ועבודות תחזוקה באתרי מכון ויצמן למדע. רכישת מסמכים: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מכון ויצמן שכתובתו: www.weizmann.ac.il/michrazim או לחילופין לסרוק את הברקוד המופיע במודעה. לבירורים ניתן לפנות לאגף הרכש, ענף מכרזים והתקשרויות בטלפון 08-9343080 או בפקס 08-9346919 או במייל michrazim@weizmann.ac.il
ענפים:איכות הסביבה, ביוב, כיבוי אש, כימיה, ציוד אינסטלציה, תשתית
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אספקת כלי עבודה, חומרי בנייה ואינסטלציה   פומבי/כללי
פורסם ב: 11/09/2022 
שם המפרסם:מועצה מקומית סביון
אתר המפרסם:https://savyon.muni.il
מועד ההגשה:18/10/2022 12:00
פרטים נוספים
המועצה המקומית סביון מפרסמת מכרז לאספקת כלי עבודה, חומרי בנייה ואינסטלציה. רכישת מסמכים: פרטים מלאים באתר המועצה www.savyon.muni.il
ענפים:חומרי בניה, כלי עבודה, ציוד אינסטלציה
---------------------------------------------------------------------------------------------------
תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית פומבי/כללי
פורסם ב: 08/09/2022
שם המפרסם:שירותי בריאות כללית
אתר המפרסם:https://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx
מועד ההגשה:18/10/2022 12:00
הערות הגשה:לתיבת המכרזים
תנאי סף למכרז:3. על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות. שהינו תנאי הסר להשתתפות במכרז : 3.1 בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 3.2 המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 והתקנות, הצווים והכללים שעל-פיו, בענף 190 א1 לפחות. מובהר, כי רישום בענף ראשי 100 (בנייה) עומד בתנאי זה. המציע הוא בעל תעודות הסמכה בתוסף מטעם מכוו התסנים הישראלי לתחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש לפי הפירוט הבא: תקן ישראלי 1220 חלק 11 - "מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים"; תקן ישראלי 1597 - "מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי"; תקן ישראלי 5210 - "מערכות לכיבוי-אש בארוסול". המציע הוא בעל תעודות הסמכה בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי לתחזוקת ציוד כיבוי אש לפי הפירוט הבא: תקן ישראלי 129 חלק 1 - "מטפים מיטלטלים: תחזוקה"; תקן ישראלי 2206 חלק 2 - "גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן ,התקנה ותחזוקה" ; תקן ישראלי 365 חלק 3 - "ציוד לכיבוי אש : חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש". 3.5 המציע הוא בעל תעודות הסמכה בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי לתחזוסת מערכות מתזים לפי הפירוט הבא : תקן ישראלי 1928 - "מערכות לכיבוי אש במים : בקרה, בדיקה ותחזוקה". המציע הוא בעל תעודת הסמכה להתקנה ותפעול מערכות גילוי אש ועשן מטעם היצרן/יבואן של המערכות המותקנות במרפאות מתוצרת Telefire, Couger. נכון למועד הגשת ההצעה, המציע הוא בעל מחזור שנתי ממתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש בישראל, בכל אחת מהשנים 2020-2021 בהיקף כספי של 500,000 ש"ח לפחות (כולל מע"מ) לכל שנה. המציע הוא בעל ניסיון קודם במתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש אצל לפחות לקוח גדול אחד (שמחזיק בשטחים בהיקף כולל של 50,000 מ"ר לפחות), אשר בוצעו ברציפות במהלך 36 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, קרי החל מיום 1/9/2019. סיווג קבלנים: 190 א1 לפחות
פרטים נוספים
שירותי בריאות כללית באמצעות מחוז מרכז (להלן גם : "הכללית" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות מחיר להתקשרות שעניינה תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית (להלן : "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו. תקופת ההתקשרות מכח המכרז היא ל-60 חודשים. והכל בהתאם ובכפוף למפורט בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז. רכישת מסמכים: שאלות ובירורים לגבי ההליד ניתן להעביר עד ליום 21/9/2022 בשעה 12:00 לפרטי הקשר המפורטים במכרז. כל יתר התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז המתפרסמים גם באתר כללית, www.clalit.co.il בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים אודות המכרז.
ענפים:בטיחות וגיהות, כיבוי אש
--------------------------------------------------------------------------
מכירת ציוד תעשייתי לייצור קוסמטיקה ומזון. פומבי/כללי

פורסם ב: 09/08/2022
שם המפרסם:חברת יחד טאוב בע"מ
אתר המפרסם:http://www.ihd.co.il
פרטים נוספים
חברת יחד טאוב בע"מ מודיעה על מכירת ציוד תעשייתי לייצור קוסמטיקה ומזון. לפרטים נוספים ותמונות דוד 2755513־050 , דן 2345867־054.
ענפים:אנרגיה, בריאות וסיעוד, השקעות, כימיה, מכירה פומבית, מתכות, ציוד כבד
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הודעה על עדכון רשימת תחומים במאגר נותני השרות של רשות ניקוז ירקון. פומבי/כללי

פורסם ב: 09/08/2022 
שם המפרסם:רשות ניקוז ירקון
אתר המפרסם:http://www.yarkon-nikuz.org.il
פרטים נוספים
רשת ניקוז ירקון מפרסם הודעה על עדכון רשימת תחומים במאגר נותני השרות של רשות ניקוז ירקון. רשימת תחומים מעודכנים והתנאים לכניסה למאגר היועצים בכל תחום נמצאים באתר הרשות.
ענפים:ביוב, ציוד אינסטלציה, תכנון יעוץ אדריכלי
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
מכרזים בתחומי הבנייה והתשתיות

אספקת סיד בשינוע פנאומטי פומבי/כללי
פורסם ב: 20/10/2022 

שם המפרסם:החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
אתר המפרסם:https://enviro-services.co.il/index.php
מועד ההגשה:17/11/2022 14:00

הערות הגשה:חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת: https://suff.escil.co.il/priportal ושם בלבד.
תנאי סף למכרז:בשנת 2021 מכר המציע ללקוחות שונים: סיד הידרטי 2(CA(OH בהיקף של לפחות 1,800 טון; קלציום קרבונט 3 CaCO בהיקף של לפחות 1,400 טון.
פרטים נוספים
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להציע הצעות לאספקת סיד הידרטי (CA(OH)2) וכן קלציום קרבונט (3 CaCO) באמצעות שינוע פניאומטי לאתר החברה ברמת חובב (להלן: "המברז" ו־"השירותים", בהתאמה), והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של שלוש (3) שנים מיום חתימת ההסכם. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של שנתיים או חלקה (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת ) - תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת ההתקשרות, 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות, לפי העניין. המציע הזוכה יהיה רשאי להודיע לחברה כי הוא אינו מעוניין להאריך את תקופת ההתקשרות ובתנאי שימסור את הודעתו לחברה לפחות 90 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות. הוארכה תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת. רכישת מסמכים: חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il ביום 19/10/2022. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il וזאת עד ליום 13/11/2022 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתו האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה. המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת michrazim@escil.co.il בפורמט Word בלבד, כנדרש במכרז, עד ליום 31/10/2022 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

ענפים:חומרי בניה, כימיה
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

אספקת צבעים פומבי/כללי
פורסם ב: 12/09/2022
שם המפרסם:עיריית דימונה
אתר המפרסם:http://www.dimona.muni.il
מועד ההגשה:29/09/2022 12:00
הערות הגשה:יש למסור את ההצעות למכרז לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה, בחדר 303 קומה ג' בבניין העירייה
פרטים נוספים
עיריית דימונה באמצעות אגף שפ"ע (להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעתם לאספקה הובלה ופריקה של צבע בסיס אקרילי (על בסיס מים) המתאים לצביעת קירות חוץ בהתאם לתקן הישראלי. רכישת מסמכים: הנוסח המלא והמחייב של המכרז ודרישותיו מצוי באתר העירייה בכתובת: http://www.dimona.muni.il/bids
ענפים:חומרי בניה
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אספקת חומרי בניין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד. פומבי/כללי  · 109/2022
פורסם ב: 11/08/2022 
שם המפרסם:עיריית חריש
אתר המפרסם:https://www.harish.muni.il
מועד ההגשה:06/09/2022 12:00
פרטים נוספים
עיריית חריש מפרסמת הצעות לאספקת חומרי בנין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד טכני. פרטים באתר www.harish.muni.il
ענפים:חומרי בניה, מתכות
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------