למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

דוגמאות למידע על מכרזים ממאגר יפעת מכרזים

דוגמאות למידע על מכרזים ממאגר יפעת מכרזים

מכרזים בתחומי המזון

אספקת כיבוד למוסדות המועצה. פומבי/כללי · 31/21 
המפרסם: מועצה מקומית זכרון יעקב
אתר המפרסם: http://www.zy1882.co.il
מועד ההגשה: 21/04/2021 13:00
פרטים: המועצה המקומית זכרון יעקב מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקת כיבוד למוסדות המועצה. מסמכים ניתן לקבל במשרד מזכיר המועצה בימים א'-ה' בשעות 8:30-12:00.
ענפים: הסעדה, מזון

-------------------------------------------------------------------------------
מוצרי נקיון, מוצרי אריזה, כלים רב פעמיים/ חד פעמיים וציוד משקי. פומבי/כללי · 30/2021
המפרסם: עיריית ראשון לציון
אתר המפרסם: http://www.rishonlezion.muni.il
מועד ההגשה: 10/05/2021 12:00
פרטים: עיריית ראשון לציון מודיעה על מכרז מוצרי נקיון, מוצרי אריזה, כלים רב פעמיים/ חד פעמיים וציוד משקי. עלות המכרז: 2,500 ש"ח. פרטים: 03-9547241 אפרת פדידה.
סיור קבלנים
ענפים: דפוס, מזון, נקיון, פלסטיק, ציוד מטבח

_______________________________________________________

שירותי אספקת מים מינרלים. · פומבי/כללי · 114/2021 
המפרסם: עיריית עכו
אתר המפרסם: http://www.akko.muni.il;
מועד ההגשה: 18/05/2021 13:00
הערות הגשה: למייל boffers@akko.muni.il
פרטים: עיריית עכו מפרסמת הליך הצעות מחיר לשירותי אספקת מים מינרלים. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש, איציק בן שושן למייל izik@akko.muni.il עד 3/5/21 בשעה 13:00 ולוודא טלפונית קבלת הפקס בטל' 04-9956084.
ענפים: מזון

_______________________________________________________

אספקת מוצרי מכולת יבשה.  פומבי/כללי · 26/2021
המפרסם: עיריית רמת גן
אתר המפרסם: http://www.ramat-gan.muni.il;
מועד ההגשה: 20/05/2021 12:00
פרטים: עיריית רמת גן מפרסמת מכרז לאספקת מוצרי מכולת יבשה. עלות מכרז 300 ש"ח. בקשה לעיון יש לפנות בדוא"ל michrazim-rg@ramat-gan.muni.il
ענפים: מזון
___________________________________________

מכרז מסגרת לאספקת כריכים למסגרות שונות בעיר. פומבי/כללי · 21/2021 
המפרסם: עיריית באקה אלגרביה
אתר המפרסם: https://www.baqa.co.il/Hebrew/Pages/default.aspx
מועד ההגשה: 18/04/2021 13:00
הערות הגשה: מסירת ההצעות בלשכת מנכ"ל העירייה.
פרטים: עיריית באקה אלגרביה מבקשת בזה הצעות מחיר עבור מכרז מסגרת לאספקת כריכים למסגרות שונות בעיר בבאקה אל גרביה. שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד לתאריך: 8/4/2021. סכום רכישת מסמכי מכרז: 1,000 ש"ח שלא יוחזרו. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום בלשכת מנכ"ל העירייה בימים א'-ה' שעות: 9:00-13:00.
ענפים: הסעדה, מזון

___________________________________________

אספקת מוצרי מזון. פומבי/כללי · 31/2021
המפרסם: המרכז הרפואי לגליל
אתר המפרסם: http://www.gmc.org.il
מועד ההגשה: 06/05/2021 12:00
פרטים: המרכז הרפואי לגליל פונה לקבלת הצעות לאספקת מוצרי מזון. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד 20/4/21 שעה 12:00 יש להגיש את השאלות במסמך פורמט WORD בדוא"ל avivitd@gmc.gov.il את טפסי המכרז ניתן יהיה לקבל בפניה לגב' אביבית דהן, רכזת ועדת המכרזים בדוא"ל הנ"ל.
ענפים: הסעדה, מזון


אספקת מוצרי מזון, חטיפים וממתקים לקפיטריות
. פומבי/כללי · 03/2021 
המפרסם: כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר-שבע
אתר המפרסם:  https://www.kivunim7.co.il
מועד ההגשה: 14/03/2021 12:00
הערות הגשה: ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר כיוונים www.kivunim7.co.il
פרטים: חברת כיוונים מפרסמת מכרז לאספקת מוצרי מזון, חטיפים וממתקים לקפיטריות. המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה הינו 4/3/21 שעה 12:00. המועד האחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה עד 9/3/21 שעה 12:00.
ענפים: הסעדה, מזון

___________________________________________

אספקת מוצרי מזון. פומבי/כללי · 5/2021 
המפרסם: עיריית מודיעין עילית
אתר המפרסם: http://www.modil.org.il
מועד ההגשה: 17/03/2021 14:00
פרטים: עיריית מודיעין עילית מזמינה להציע הצעות לאספקת מוצרי מזון. לפרטים ניתן לפנות למח' התקשרויות בטל' 08-9142339.
ענפים: הסעדה, מזון


אספקת מזון למועדוני גמלאים. פורסם ב: 21/02/2021 · פומבי/כללי · 13/2021
המפרסם: החברה העירונית לתרבות נוער ספורט ונופש באשקלון
אתר המפרסם: http://ironitash.org.il
מועד ההגשה: 08/03/2021 13:00
פרטים: החברה העירונית לתרבות, נוער ספורט ונופש באשקלון מפרסמת מכרז לאספקת מזון למועדוני גמלאים. מכירת מסמכי המכרז תבוצע החל מיום 21/2/21 בין השעות 8:30-16:00 במשרדי החברה תמורת 500 ש"ח, שלא יוחזרו. עד 28/2/21 שעה 13:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לחברה שאלות הבהרה בדוא"ל mazkirut@ironitash.org.il
סיור קבלנים
בתאריך 03/03/2021 שעה 14:00. השתתפות חובה! מפגש מציעים בין השעות 14:00-15:30 במשרדי החברה (רח' יהדות ספרד 13, אשקלון). השתתפות במפגש הינה חובה. .
ענפים: הסעדה, מזון

__________________________________________________________


מכרזים בתחום כלי עבודה וציוד טכני

אספקת מעקות וגדרות בטיחות. פומבי/כללי · מפ/25.2021  
המפרסם: עיריית ירושלים
אתר המפרסם: http://www.jerusalem.muni.il;
מועד ההגשה: 27/04/2021 12:00
הערות הגשה: תיבת המכרזים בכיכר ספרא, בנין 1, קומה 2, חדר 289
פרטים: עיריית ירושלים מפרסמת מכרז פומבי לאספקת מעקות וגדרות בטיחות. מפרסם נוסף: ע. ירושלים רכישת מסמכים: אתר העירייה www.jerusalem.muni.il
ענפים: בניה, גידור, מתכות


שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות כיבוי גילוי אש ועשן ומערכות כיבוי פומבי/כללי · ר/23/20

המפרסם: מכון התקנים הישראלי
אתר המפרסם: http://www.sii.org.il/711-he/SII.aspx
מועד ההגשה: 31/05/2021 12:00
הערות הגשה: בתיבת המכרזים שנמצאת בביתן השומרים, בכניסה הראשית למכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, תל-אביב.
פרטים: מכון התקנים הישראלי (להלן: "המכון") מזמין בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי למתן שירותים מקצועיים של אספקת מערכות, ציוד, פריטים ואביזרים למערכות גילוי אש ועשן והתקנתם, על כל הכרוך בכך, לרבות רכזות, גלאים ואביזרים למערכות גילוי אש ועשן וכיבוי אוטומטי בגז של "טלפייר" (להלן "מערכות"), וכן למתן שירותי תחזוקה שוטפים למערכות הקיימות במכון מסוג "טלפייר" ולמערכות עתידיות שיסופקו ו/או שיותקנו, לרבות התקנות על פי דרישות ת"י 1220 חלק 3 ובדיקות על פי ת"י 1220 חלק 11, חוות דעת מקצועיות הקשורות למערכות נשוא מכרז זה, תכנון של מערכות חדשות וכן בדיקת תכנון של מערכות חדשות טרם התקנתן וכמפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם (להלן: "שירותי תחזוקה") (להלן ביחד: "השירותים"). רכישת מסמכים: תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המכון http://www.sii.org.il/711-he/SII.aspx שאלות ובקשות להבהרות ניתן להעביר עד ליום 13/5/2021 עד השעה 12:00 באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: moria@fsrlaw.co.il ובהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז.
סיור קבלנים: סיור מציעים ייערך ביום 9/5/2021 ו/או ביום 10/5/2021 בשעה 11:00 באתר מכון התקנים בתל אביב. נקודת המפגש הנה בלובי הכניסה בבניין הראשי במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, תל- אביב (הסיור הנ"ל ייערך בסניף רמת אביב בלבד). ההשתתפות בסיור המציעים אינה חובה! על המציעים להירשם לסיור המציעים מראש, לעו"ד צליל שורץ מהמחלקה המשפטית במכון באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: tzlil.s@sii.org.il .
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש, מערכות בקרה, תכנון יעוץ אדריכלי

_____________________________________________________

אספקת כלי אצירה פומבי/כללי · 7/2021
המפרסם:מועצה מקומית דלית אל כרמל
אתר המפרסם: https://mdec.co.il/he
מועד ההגשה: 26/05/2021 15:00
הערות הגשה: הגשת הצעות בלשכת המנכ"ל שבבניין המועצה.
פרטים: מועצה מקומית דלית אל כרמל מודיעה על מכרז אספקת כלי אצירה למו"מ דלית אל כרמל. עלות מכרז: 1,000 ש"ח. לפרטים: 04-6880680/0687.
ענפים: איכות הסביבה, מתכות, פינוי פסולת, פלסטיק

_______________________________________________________

מתן שירותי ייצור חידוש והתקנה של שלטי גן בגנים ציבוריים ברחבי העיר רמת גן פומבי/כללי · 30/2021
המפרסם: עיריית רמת גן
אתר המפרסם: http://www.ramat-gan.muni.il;
מועד ההגשה: 24/05/2021 12:00
הערות הגשה: הגשת המכרזים בלשכת יו"ר ועדת המכרזים עו"ד רועי ברזילי, קומה ב' בבניין העירייה, ביאליק 35 רמת גן.
פרטים: עיריית רמת גן מפרסמת מכרז למתן שירותי ייצור חידוש והתקנה של שלטי גן בגנים ציבוריים ברחבי העיר רמת גן. רכישת מסמכים: 100 ש"ח. רכישה באתר העירייה. אין קבלת קהל בעירייה פרט להגשת המכרזים. יש להתעדכן באתר העירייה בשינויים כתנאי המכרזים ומועדים. מומלץ לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם. מציע אשר רכש את מסמכי המכרז ללא עיון כספו לא יוחזר. בקשה לעיון יש לפנות בדוא"ל michrazim-rg@ramat-gan.muni.il או בטלפון: 03-7408850/8802. קבלת המסמכים בדוא"ל הינה באחריות המשתתף בלבד ותבוצע באמצעות השירות המשפטי בלבד.
ענפים: מתכות, פרסום, שילוט ותמרור

_______________________________________________________

קול קורא להפעלת פיילוט של התקנה, הפעלה ותחזוקה של מתקני חנייה מכאניים מסוג "קרוסלה" בעיר אור יהודה. פומבי/כללי · 
המפרסם החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
אתר המפרסם: http://www.calcalitoy.co.il
מועד ההגשה: 13/05/2021 13:00
פרטים החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ, שהיא הזרוע הביצועית של העירייה, מעוניינת לערוך פרוייקט הרצה, בתחום התקנת, הפעלת ותחזוקת מתקני חנייה מכאניים מסוג "קרוסלה" בחניות ציבוריות בעיר אור יהודה, וזאת במטרה לחזק את אזורי התעסוקה המסחר ולספק פתרון לצרכי החנייה לטובת התושבים והמבקרים. מפרסם נוסף: החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה רכישת מסמכים: ניתן לעיין במסמכי הקול קורא באתר האינטרנט של החברה www.calcalitoy.co.il לבירורים ושאלות: שרון ויצמן בטלפון: 073-3388451 דוא"ל: michrazim@calaclitoy.co.il
ענפים: חניונים, חשמל, מעליות, מערכות בקרה, מתכות

_______________________________________________________

פחי פלדה למיכל דלק. פומבי/כללי · 023-21
המפרסם: תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
אתר המפרסם: http://www.pei.co.il;
מועד ההגשה 09/05/2021
הערות הגשה: לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברחוב הסדנאות 3, הרצליה פיתוח.\
פרטים חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן "החברה") מזמינה בזאת הצעות עבור: פחי פלדה למיכל דלק - בהתאם לכתב הכמויות והמפרטים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז (להלן "הטובין").
מועד אספקה: האספקה למחסן החברה בקריית חיים, תתבצע לא יאוחר מ- 75 ימים לאחר קבלת הזמנה מהחברה. רכישת מסמכים: על הספק ובאחריותו הבלעדית להירשם באתר החברה www.pei.co.il (לכל מכרז בנפרד) לצורך קבלת עדכונים.
תנאי סף למכרז: הטובין עומדים בדרישות המפרט הטכני ו/או כתב הכמויות, להנחת דעתה של החברה. המציע רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין, לעניין נושא ההתקשרות, ואם קיים לעניין, וככל שהמציע הוא ישראלי, אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג-1953 - המציע עומד בדרישות התקן.
ענפים: אנרגיה, מתכות

_______________________________________________________

אספקת כלי עבודה עבור המרכז הרפואי פומבי/כללי · 20-16/21ב'פ'
המפרסם: מרכז רפואי רבין
מועד ההגשה: 26/05/2021 12:00
הערות הגשה: בתיבה המיועדת לכך הנמצאת במרכז רפואי רבין - בית חולים בילינסון, רח' זאב ז'בוטינסקי 39, פתח תקוה, בניין הנהלת חשבונות קומה ראשונה בסמוך לשער יולדות (אשת קשר-גב' איילה כהן 03-9376111).
פרטים: שירותי בריאות כללית - מרכז רפואי רבין מפרסמת מכרז מסגרת פומבי לאספקת כלי עבודה, בהתאם לנספח הצעת המחיר המצורף כנספח ג' למכרז זה (להלן: "המוצרים" או "השירותים") עבור המרכז הרפואי רבין של כללית (להלן: "המרכז הרפואי"), והכל, כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (להלן: "המכרז" או "מכרז המסגרת"). שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר אל מר בן בביץ לכתובת דוא"ל tbenb@clalit.org.il עבור "מכרז מסגרת פומבי מס' 20-16/21 ב'פ' לאספקת כלי עבודה עבור המרכז הרפואי רבין" וזאת, עד ולא יאוחר מיום 6/5/2021 בשעה 12:00. על המציעים החובה לוודא הגעת המייל בטלפון מספר: 03-9376081.
ענפים: בטיחות וגיהות, ביוב, חומרי בניה, חשמל, כלי עבודה, מתכות, ציוד אינסטלציה, ציוד כבד

_______________________________________________________
אספקת ציוד טכני. פומבי/כללי · 20-17/21ב'פ'
המפרסם: שירותי בריאות כללית
אתר המפרסם: http://www.clalit.org.il
מועד ההגשה: 26/05/2021 12:00
פרטים: שירותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי רבין מפרסמת מכרז לאספקת ציוד טכני. שאלות ובירורים ניתן להעביר למר בן בביץ לדוא"ל tbenb@clalit.org.il עד 6/5/21 שעה 12.
ענפים: חומרי בניה, חשמל, כלי עבודה, מיכון וציוד משרדי, מתכות, נגרות, ריהוט

_______________________________________________________
אספקה ציוד וחומרי בנין.  פומבי/כללי · 3/2021
המפרסם: מועצה מקומית חצור הגלילית
אתר המפרסם: http://www.hatzorg.co.il;
מועד ההגשה: 19/05/2021 12:00
הערות הגשה: לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין המועצה המקומית חצור הגלילית, במחלקת הרכש.
פרטים: מועצה מקומית חצור הגלילית (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות לאספקת ציוד וחומרי בנין בהתאם לכתב הכמויות ומפרט. רכישת מסמכים: בדבר פרטים לפנות למר הרצל רנג'בר מנהל הרכש והמכרזים במועצה המקומית, פלאפון: 050-5737734
ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה

---------------------------------------------------------------------------

רכישת אביזרי צנרת פלדה
. פומבי/כללי · 21003643  
המפרסם: חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ
אתר המפרסם: http://www.eapc.co.il
מועד ההגשה: 20/04/2021 11:00
הערות הגשה: לתיבת הדוא"ל: Tender4@eapc.co.il
פרטים: חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ מזמינה בזאת גופים להשתתף במכרז פומבי לרכישת אביזרי צנרת פלדה, והכל כמפורט במסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט של קצא"א. רכישת מסמכים: מסמכי המכרז מופיעים באתר האינטרנט של קצא"א שכתובתו: www.eapc.co.il תחת הכותרת "התקשרויות" ותת-הכותרת "פרסום הליכים".
תנאי סף למכרז: א. הטובין המוצעים על-ידי המציע עומדים בכל דרישות המפרט הטכני. ב. המציע יצהיר ויתחייב כי אספקת הטובין לאתר קצא"א באשקלון תהיה לא יאוחר מ- 7 חודשים קלנדריים ממועד הוצאת ההזמנה על-ידי קצא"א, והכל כמפורט במסמכי המכרז. ג. המציע הוא אחד מהיצרנים שלהלן: Vallourec או Dona Fittings או Fabricom או Erne Fittings או Techno Forge או Allied או IML או OMR או Ulma או Metalfar Germany או Liberty Galaty או Melesi או Santafede או Geldbach Germany או Galpeti או שהוא סיפק אביזרי צנרת פלדה זהים או אביזרי צנרת פלדה דומים EU לאביזרי צנרת נשוא המכרז, תוצרת אחד היצרנים שצוינו לעיל ללקוחות במדינות או מדינות חברות ב- OECD, במהלך תקופה של שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף כולל של לפחות 200,000 דולר ארה"ב. ד. המציע יצהיר ויתחייב כי הטובין המוצעים על-ידו מיוצרים באופן בלעדי על-ידי אחד או יותר מהיצרנים שצוינו בס"ק ג' לעיל.
ענפים: ביוב, מתכות, ציוד אינסטלציה

___________________________________________

אספקת עמודי צינור. פורסם ב: 29/03/2021 · פומבי/כללי · 103192240
המפרסם: חברת החשמל לישראל בע"מ
אתר המפרסם: http://www.iec.co.il;
מועד ההגשה: 04/05/2021 11:00
הערות הגשה: באמצעות התיבה האלקטרונית.
פרטים: חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "החברה") מבקשת לרכוש הטובין במכרז, כמפורט להלן: אספקת עמודי צינור. סיווג המכרז: פומבי בינלאומי ממוכן, עם שלב מיון מוקדם והליך תחרותי נוסף. רכישת מסמכים: פרטים על אופן הגשת ההצעה באמצעות התיבה האלקטרונית, ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת החשמל, או באמצעות עורכת המכרז, חן דניאל, במייל: chen.daniel@iec.co.il או באמצעות דימה לויט, במייל: levitd@iec.co.il טפסי המכרז, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל, תקופת ההתקשרות, עדכונים, אופציות וכמויות, נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל. כמו כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת החשמל, פרטים על אופן הגשת ההצעה באמצעות התיבה האלקטרונית, או באמצעות פניה לעורך המכרז, כמפורט בכל מכרז מעלה. ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת. פרטים לגבי אופן הגשת המכרזים, כמפורט בכל מכרז בנפרד. הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר: WWW.IEC.C0.IL, בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. יש לעקוב אחר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה.
ענפים: חומרי בניה, חשמל, מתכות


שירותי תפעול ותחזוקת מזרקות מים בתחום שיפוטה של המועצה
. פומבי/כללי · 13/2021 
המפרסם: מועצה מקומית ערערה בנגב
אתר המפרסם: http://www.arara-banegev.muni.il
מועד ההגשה: 15/04/2021 12:00
הערות הגשה: הגשה באופן ידני במשרדי המועצה שביישוב ערערה.
פרטים: המועצה המקומית ערערה בנגב (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לשירותי תפעול ותחזוקת מזרקות מים בתחום שיפוטה. רכישת מסמכים: מסמכי המכרז יועמדו לרשות המעוניינים, לעיון ולהורדה גם באתר המועצה בכתובת http://arara-muni.com יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב עד ליום 21/03/2021 עד השעה 12:00, בקובץ WORD בלבד, לידי הגב' הדס שטרית, לדוא"ל: Ararahadas@gmail.com ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו: 08-9972485. מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים (ככל ויהיו), לא ישלחו למציעים כי אם יועלו לאתר המועצה. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו.
ענפים: ביוב, בניה, ציוד אינסטלציה


ביצוע עבודות מסגרות
. פומבי/כללי · 07/2020 
המפרסם: מועצה אזורית מטה אשר
אתר המפרסם: http://www.matte-asher-region.muni.il;
מועד ההגשה: 24/03/2021 11:30
פרטים: מועצה אזורית מטה אשר מפרסמת מכרז לביצוע עבודות מסגרות. את תנאי המכרז ניתן יהיה לרכוש במועצה תמורת סך של 500 ש"ח. סכום זה לא יוחזרו בשום מקרה. עד 10/3/21 שעה 12:00 יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב אל המזמינה בפקס 153508907529 או בדוא"ל nomie@mta.org.il טל' לבירורים נעמי אלבלק 04-9879645.
ענפים: מתכות, נגרות 

_________________________________

עבודות טיפול ותחזוקת ברזיות. פורסם ב: 04/03/2021 · פומבי/כללי · 7/2021
המפרסם: עיריית אשדוד
אתר המפרסם: http://www.ashdod.muni.il
מועד ההגשה: 18/03/2021 13:00
הערות הגשה: מועד הגשה: 14-18/3/21 בשעות 9-13.
פרטים: עיריית אשדוד מפרסמת מכרז לעבודות טיפול ותחזוקת ברזיות. עלות המכרז: 300 ש"ח.
ענפים: ביוב, ציוד אינסטלציה

בחירת ספק להספקה, התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים/ ספרינקלרים) . פומבי/כללי · 01/2021
המפרסם: מכללת תלפיות
מועד ההגשה:17/03/2021 12:00
פרטים: מכללת תלפיות מזמינה בזאת הגשת הצעות להשתתפות במכרז שבכותרת, בחירת ספק להספקה, התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים/ ספרינקלרים) בקמפוס המכללה בחולון, והכול כמפורט במסמכי המכרז. התקנת המערכות כולל קבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי התקנת המערכות תתבצע תוך עד 45 ימים מקבלת אישור בכתב לתחילת עבודה ותושלם לכל היאוחר עד 13/5/2021. רכישת מסמכים: פרטי המכרז יפורסמו החל מיום 18/2/2021 באתר האינטרנט המכללה https//www.talpiot.ac.il - מכרזים. על המציע להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכללה ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים החתומים על ידו בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. כל שינוי תיקון או הבהרה במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת https://www.talpiot.ac.il - מכרזים.
סיור קבלנים: בתאריך 28/02/2021 שעה 10:00. השתתפות חובה! סיור מציעים יתקיים במכללה, הממוקמת ברח' יטבתה 7 בחולון. בשל מגבלות נגיף הקורונה השתתפות בסיור המציעים כפופה בהרשמה מראש והסיור יתקיים במספר סבבים, בין השעות 10:00 ל- 16:00 בהתאם לשיבוץ שייקבע בלעדית על ידי מכללת תלפיות. להרשמה נא ליצור קשר עם אילה בטל' 03-5128512 או בדוא"ל talpiot@talpiot.ac.il השתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה בבחינת תנאי מקדמי. מציע שלא השתתף בסיור המציעים לא יהא רשאי להגיש הצעה ואם הגיש הצעה הצעתו לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש, מערכות בקרה, ציוד אינסטלציה

התקשרות לאספקת חומרי אטימה. פומבי/כללי · 103188070 ציוד טכני
המפרסם: חברת החשמל לישראל בע"מ
אתר המפרסם: http://www.iec.co.il
מועד ההגשה: 04/04/2021 11:00
הערות הגשה: באמצעות התיבה האלקטרונית
פרטים: חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "החברה") מבקשת לרכוש המכרזים, להלן: התקשרות לאספקת חומרי אטימה. סיווג המכרז: פומבי ממוכן, עם שלב מיון מוקדם והליך תחרותי נוסף ממוכן מתפתח. רכישת מסמכים: לקבלת פרטים אודות המכרז, יש לפנות אל עורך המכרז, גלעד זנדברג, במייל: Gilad.zandberg@iec.co.il טפסי המכרז, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל, תקופת ההתקשרות, אופציות וכמויות, נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל. כמו כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת החשמל, פרטים על אופן הגשת ההצעה באמצעות התיבה האלקטרונית, או באמצעות פניה לעורך המכרז, כמפורט בכל מכרז מעלה. ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת. הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר: www.iec.CO.il, בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. יש לעקוב אחר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה.
ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה, מתכות, פלסטיק
_________________________________________________________

מתן שירותים של אספקה, השכרה, הרכבה ופירוק של בטונדות, מחסומים ורכיבים זמניים נוספים במירון בל"ג בעומר תשפ"א. פומבי/כללי · 04/2021
המפרסם: המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים בא"י
מועד ההגשה: 17/03/2021 13:00
הערות הגשה: לתיבת המכרזים במשרדי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ברחוב כנפי נשרים 68 ירושלים
פרטים: המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ע"ר, מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים של אספקה, השכרה, הרכבה ופירוק של בטונדות, מחסומים ורכיבים זמניים נוספים במירון בל"ג בעומר תשפ"א. רכישת מסמכים: את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל באמצעות פניה לדוא"ל: holysites.racheli@gmail.com
תנאי סף למכרז: על המציע להיות בעל מחזור כספי שנתי של 350,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ) במתן שירותי אספקה, השכרה, הרכבה ופירוק של בטונדות, מחסומים, ורכיבים זמניים נוספים בלפחות שלוש מתוך השנים 2017,2018,2019,2020. יש להציג אישור רואה חשבון בדבר המחזור השנתי. על המציע להיות בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, בין השנים 2017,2020 במתן שירותי אספקה, השכרה, הרכבה ופירוק בטונדות, מחסומים, ורכיבים זמניים נוספים ב-3 אירועים לפחות, אשר כללו 5,000 משתתפים לפחות בכל אירוע, ואשר ההיקף הכספי של השירות שניתן על ידי המציע בכל אירוע היה 25,000 ש"ח (ללא מע"מ) לפחות.
ענפים: בניה, גידור, מתכות

_________________________________________________________

אספקת כלי אצירה ממתכת לפסולת ולמחזור. פומבי/כללי · פמה/13/2021
המפרסם: החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 
אתר המפרסם: http://www.mashcal.co.il;
מועד ההגשה: 22/03/2021 12:00
הערות הגשה: במסירה אישית מיום ראשון 21/3/2021 ועד ליום שני 22/3/2021 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.
פרטים: החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקת כלי אצירה ממתכת לפסולת ולמחזור על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ותנאיו, ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, החל מיום שני 22/2/2021, תמורת תשלום של 1,000 ש"ח שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז. התשלומ בגין רכישת מסמכי המכרז יעשה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il (באזור ספקים) באמצעות כרטיס אשראי. לאחר רכישת מסמכי המכרז, יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון
מספר 03-5769390. בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום קודם לרכישתם, במשרדי החברה בקומה 7, החל מיום שני 22/2/2021 בין השעות 9:00-10:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז, בטלפון מס' 03-5769390 לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל dvorats@mashcal.co.il או בפקס 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליומ רביעי 3/3/2021. באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד, בטלפון מספר 03-5769390 .
ענפים: איכות הסביבה, מתכות, פינוי פסולת, פלסטיק, ציוד כבד


_________________________________________________________________________

 
מכרזים בתחומי הבנייה והתשתיות


תחה"כ רוטנברג - התקשרות תקופתית לאיטום בריכות ניקוזים
. פומבי/כללי · 440002440A  
המפרסם: חברת החשמל לישראל בע"מ
אתר המפרסם: http://www.iec.co.il;
מועד ההגשה: 05/05/2021 13:00
הערות הגשה: באמצעות תיבת ההצעות האלקטרונית
פרטים: חברה החשמל לישראל בע"מ (להלן "החברה") מבקשת לרכוש הטובין במכרז, כמפורט להלן: תחה"כ רוטנברג - התקשרות תקופתית לאיטום בריכות ניקוזים. סיווג המכרז: פומבי רגיל חד שלבי עם הליך תחרותי נוסף. העבודה כוללת: שיקום בטונים, טיפול/חידוש משטחי הבטון ויישום מערכת ציפוי חדשה במערכת פוליאוריאה של ברכות השפכים. רכישת מסמכים: לקבלת פרטים אודות המכרז, יש לפנות אל עורכת המכרז, לידר יוקטן, בטלפון: 076-8645691 ,050-9094946, או במייל lidar.yoktan@iec.co.il טפסי המכרז, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל, תקופת ההתקשרות, עדכונים, אופציות וכמויות, נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל. כמו כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת החשמל, פרטים על אופן הגשת ההצעה באמצעות התיבה האלקטרונית, או באמצעות פניה לעורך המכרז, כמפורט בכל מכרז מעלה. ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת. פרטים לגבי אופן הגשת המכרזים, כמפורט בכל מכרז בנפרד. הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר: WWW.lEC.CO.lL בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. יש לעקוב אחר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה.

סיור קבלנים: השתתפות חובה! השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה למי שמעוניין להשתתף במכרז. המציעים מתבקשים להירשם לסיור הקבלנים מראש באמצעות פניה לקניינית המכרז וזאת עד ליום ג', 13/4/2021 (קיימת חובת רישום עקב מצב הקורונה). הודעה אודות מועד הסיור תימסר למציעים עד ליום א' 18/4/2021.
ענפים: ביוב, בניה, ציוד אינסטלציה, שיפוצים, תשתית

הקמת גדרות באתרי המשרד, בפריסה ארצית. פומבי/כללי · 105/2021
המפרסם: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אתר המפרסם: http://www.molsa.gov.il
מועד ההגשה: 13/04/2021 12:00
פרטים: משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז פומבי דו-שלבי כמפורט להלן: מכרז להקמת גדרות באתרי המשרד, בפריסה ארצית. רכישת מסמכים: ניתן לעיין ו/או לקבל את מסמכי המכרז החל מיום פרסומו, באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הלשונית "מכרזים" או באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת: www.molsa.gov.il יובהר כי במקרה של בעיה בהורדת הקבצים מאתר מינהל הרכש ומאתר המשרד ניתן לפנות לאגף בדואר אלקטרוני באמצעות כתובת המייל: NatalyN@molsa.gov.il כל שינוי במסמכי המכרז שיבוצע לאחר פרסום המכרז, לרבות שינויים מהותיים, לרבות שינויים בתנאי הסף ושינויי מועדים, יועבר למציעים אשר נרשמו לקבלת עדכונים וכן יעודכן באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי. על המציעים להירשם באמצעות הרשמה מקוונת בלבד באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, תחת לשונית מכרזים, כאשר בהתייחס למכרז הרלוונטי יש להקיש על לשונית "לקבלת עדכונים". את שאלות ההבהרה וההערות ניתן להעביר באופן מקוון (באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, תחת לשונית "פרטים נוספים" בהתייחס למכרז הרלוונטי, ברובריקה "מילוי שאלות הבהרה והערות") או בדואר אלקטרוני באמצעות כתובת NatalyN@molsa gov.il (העברת שאלות בדואר אלקטרוני תיעשה על קובץ וורד בלבד ובפורמט של טבלה בהתאם לפורמט המפורסם באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, תחת לשונית "פרטים נוספים", ברובריקת "צירוף קובץ נספחים"). המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה והערות על-ידי המציעים עד ליום ב' ה- 5/4/2021 בשעה 08:00. המועד האחרון למתן תשובות המשרד לשאלות ההבהרה והערות הוא עד ליום ג', ה- 6/4/2021. באחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל זה תשובות לשאלות הבהרה והערות במועד שנקבע לכך במסמכי המכרז, כפי שיעודכנו באתר האינטרנט של המשרד.
ענפים: בניה, גידור, מתכות


קול קורא - ביצוע עבודות בינוי, חשמל והתקנת מערכת מתזים אוטומטיים (ספרינקלרים) ברחבי המכללה
 פומבי/כללי · 01-2021 בנייה
המפרסם: מכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
אתר המפרסם: http://www.kaye.ac.il
מועד ההגשה: 21/03/2021 12:00
הערות הגשה: הגשה בחדר 112 בנין ראשי מס' 1, לידי הגב' תקווה אלבז, אשר נדרשת חתימתה טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים.
פרטים: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע (להלן: "המכללה"), מזמינה בזאת מציעים למתן הצעות עבור המכרז שפרטיו בכותרת לעיל, קול קורא - ביצוע עבודות בינוי, חשמל והתקנת מערכת מתזים אוטומטיים (ספרינקלרים) ברחבי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי. רכישת מסמכים: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המכללה בכתובת http://www.kaye.ac.il. בתפריט ראשי בנושא "מכרזים". המבקש להשתתף במכרז יוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכללה. שאלות הבהרה ניתן להעביד בכתב בלבד, עד יום ראשון 14/3/2021 בשעה 12:00. את השאלות, כאמור, יש להפנות לדואר אלקטרוני michrazim@kaye.ac.il לפרטים נוספים יש לפנות לטלפון: 08-6402718 או במייל michrazim@kaye.ac.il בלבד.
סיור קבלנים: בתאריך 09/03/2021 שעה 13:00. השתתפות חובה! התכנסות בכניסה לבניין אומנות (השתתפות חובה כתנאי להשתתפות במכרז זה). סיור הקבלנים ייערך בכפוף להנחיות משרד הבריאות תוך שמירה על הכללים כדבעי. הערה: המכללה תפעל ברגישות וגמישות ומאפשרת פנייה באמצעות טלפון שמספרו: 08-6402743 ותיתן מענה למציעים לשאלות הנוגעות לקיומו של המכרז לאור המשבר הקיים. .
ענפים: בניה, חשמל, כיבוי אש, מערכות בקרה, ציוד אינסטלציה

___________________________________________

 

ביצוע עבודות חיפוי גדרות במבני חינוך וציבור. פומבי/כללי · 16/21 
המפרסם: עיריית נס ציונה
אתר המפרסם: http://WWW.NZC.ORG.IL
מועד ההגשה: 11/04/2021 14:00
הערות הגשה: מועד פתיחת מעטפות 11/4/21 שעה 14:15.
פרטים: עיריית נס ציונה מפרסמת מכרז פומבי לביצוע עבודות חיפוי גדרות במבני חינוך וציבור בנס ציונה. רכישת מסמכים: ניתן לעיין ולרכוש את מסמכי המכרז באתר העירייה www.nzc.org.il תמורת סך של 500 ש"ח. איש קשר: עינת אזולאי, טל': 08-9383757. מועד אחרון לשאלות הבהרה: 18/3/2021 עד השעה 12:00.
ענפים: בניה, גידור, מתכות, ריצוף

______________________________________________________

אספקת חומרי בנין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד פומבי/כללי · 3/2021 
המפרסם: עיריית מודיעין עילית
אתר המפרסם: http://www.modil.org.il
מועד ההגשה: 02/03/2021 14:00
פרטים: עיריית מודיעין עילית מזמינה להציע הצעות למכרז פומבי לאספקת חומרי בנין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד לעיריית מודיעין עילית. רכישת מסמכים: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה http://www.modil.org.il לפרטים ניתן לפנות למחלקת התקשרויות בטל' 08-9140952
ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה, מתכות