למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

דחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים וחברות האשראי

מתווה מעודכן מתאריך 1.12.2020

המתווה הקיים מאפשר ללווים להגיש את בקשת הדחייה עד לתאריך 31.12.20, ולדחות את תשלומי ההלוואות לתקופה של בין 6-9 חודשים, בכפוף לתנאי המתווה.
הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה נוסף, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית, המאפשר ללווים, שדחו את הלוואותיהם בהתאם למתווים קודמים, להמשיך ולדחות את תשלומי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות.

המתווה הנוסף נועד לסייע ללווים, שנפגעו משמעותית מהשלכות המשבר ושעומדים במספר תנאים מצטברים. לווים אלו יכולים לפנות לבנק שלהם בבקשה לפעול על פי המתווה הנוסף, באופן שיביא להפחתה משמעותית בהחזרים החודשיים, לתקופות זמן ארוכות. הדחייה תבוצע ללא עמלות ובהתאם לשיעור הריבית המקורי של ההלוואה.

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה הנוסף, תהיה בין התאריכים 1.1.2021-31.3.2021.
מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה בין התאריכים 1.1.2021 ועד לתאריך 31.3.21 לכל המאוחר, בשל הצורך בהיערכות מערכות המחשוב בבנקים 
בבנקים, שבהם מועד יישום המתווה בפועל ידחה לתאריך מאוחר מה– 1.1.2021 (אשר לא יאוחר כאמור מתאריך 31.3.2021) ימשיך לחול המתווה הקיים לאוכלוסיית היעד (בכפוף לבקשת הלווה), עד למועד כניסה לתוקף של המתווה הנוסף בכל בנק.

מתווה זה מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
בהתייחס ללווים, שאינם נכללים במתווה הנוסף, הבנקים ימשיכו לסייע בהסדרים פרטניים ומציאת פתרונות מותאמים לכל לווה. כמו כן, מועד הגשת בקשות דחייה בהתאם למתווה הקיים נשאר בתוקף. כלומר ניתן על פיו להגיש בקשות לדחייה עד לתאריך 31.12.2020.

למתווה הקודם של דחיית הלוואות לחץ כאן