למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

האם הרשות המקומית יכולה תמיד לגבות מהעסק היטל או אגרת שמירה?

מאת ישעיהו פטוקה

האם הרשות המקומית יכולה תמיד לגבות מהעסק היטל או אגרת שמירה?

גם אתם קיבלתם מהרשות המוניציפלית דרישה להיטל שמירה? בדקתם ומצאתם שהחבר שלכם בעיר הסמוכה משלם סכום שונה לגמרי עבור אותו היטל, או שאינו משלם כלל? לא טעיתם.

על פי תקנות העיריות, הרשות המקומית רשאית להטיל אגרה או היטל עבור שירותי שמירה, ותקנות אלה מאפשרות לרשות המקומית מרחב גדול מאד בגביית היטל זה.

ההיסטוריה המשפטית של האפשרות לגבות היטל שמירה, נשענת על פסיקת בג"ץ בעניין "מלינובסקי נגד עיריית חולון", פסיקה שבה מתח בג"ץ ביקורת על עיריית חולון, שהטילה חיובים בגין היטל שמירה, באופן שאינו תואם את הנחיות משרד הפנים. בג"ץ קבע כי אין להטיל היטל שמירה אלא לשם מניעת פגיעות ביטחוניות.

בפועל, רשויות רבות עושות דין לעצמן וקובעות היטלי שמירה, לא תמיד לפי הנחיות משרד הפנים, וללא קו אחיד לגבייה זו בין הרשויות. לאחר פסיקת בג"ץ נעשו תיקוני חקיקה שהאריכו משנה לשנה את האפשרות לגבות היטל או אגרה עבור שירותי שמירה.

 

בשנת 2014 התקין שר הפנים את תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית) , תשע"ג – 2013 שמכוחן רשאית רשות מקומית שמפעילה שירותי שמירה לגבות היטל או אגרה.

כיום, פקודת העיריות קובעת כי משרד הפנים לא צריך לאשר חוק עזר או תיקון אלא רק להתנגד לחוק העזר תוך 60 ימים.

 

לאחרונה פנתה אלי חברה מכרמיאל שטענה שהעירייה דורשת ממנה אגרת שמירה למרות שהם מקבלים שירותי שמירה ע"י חברה פרטית.

 

לנוכח המרחב הרב שמאפשרות התקנות לרשות המקומית בנושא זה,  אין מנוס לאותן חברות ברשויות, שבהן מממשים חוק עזר זה, אלא לשלם לרשות היטל/אגרה עבור שירותי שמירה.

 

במקרה זה של עיריית כרמיאל, העירייה חוקקה חוק עזר בשנת 2016 לגבי גביית היטל/אגרת שמירה, אם היא מפעילה שירותי שמירה כמו סיירת עירונית. 

לא בכל הרשויות חוקקו חוקי עזר כאלה, ולכן מומלץ לכל חברה/מפעל, ממנו דורשת הרשות המקומית היטל/אגרת שמירה, לבדוק אם הרשות אכן רשאית לגבות היטל/אגרה ואם קיבלה אישור לכך ממשרד הפנים.

ישעיהו פטוקה

ראש לשכת הקישור לרשויות בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון.