למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

היטל צפיפות הנו סוג של פיצוי

היטל צפיפות הנו סוג של פיצוי הנדרש ע"י חברות הספנות בגין עלויות נוספות שנוצרות בשל עיכובים והמתנות בנמל, כמו למשל במצבים של שביתה.
 
היטל הצפיפות נחשב כחלק מדמי ההובלה, וככזה משולם בדרך כלל ע"י הצד לעסקה שעל פי תנאיה מחויב בתשלום דמי ההובלה. במילים אחרות, בעיקרון, כאשר מדובר בעסקת CIF, חובת התשלום חלה על שוגר המטען (ה SHIPPER, היצואן, ולא המקבל/נשגר ה CONSIGNEE). הנ"ל בתיאוריה וכמובן שבמציאות לעתים היבואן החפץ בקבלת הטובין אינו יכול להמתין או אינו מצליח לשחרר המטען מבלי לשלם ואז...

לחברות הספנות כלל לא משנה מי משלם כמובן, מבחינתן העיקר שישלמו, ולכן הן מאפשרות גם למקבל לבצע התשלום.

דבר ראשון לדרוש מהסוכן המקומי של חברת הספנות אישור פורמלי מאת חברת הספנות עצמה כי היא החליטה לגבות היטל צפיפות (לפעמים הסוכנים מוסיפים זאת מבלי שניתנה הנחייה מחברת הספנות...).
 

דבר שני לדרוש אישור מחברת הספנות כי ההיטל לא שולם גם בצד השני (לפעמים חברות הספנות והסוכנים גובים זאת פעמיים – פעם מהשולח ופעם מהמקבל ...). אפשר גם לבדוק ישירות מול היצואן כמובן.
 

אפשר גם להתווכח על הסכום הנגבה, שכן סכום זה צריך להיות סביר ובהתאם לנסיבות. ברור לכל בר דעת שהיטל שכזה עשוי להיתפש כהזדמנות להרוויח עוד קצת כסף... ולכן יש לבדוק אם הסכום סביר, האם חברות אחרות גובות במקביל היטלי צפיפות, ומה שיעורם.

חוות דעת משפטית בנושא היטלי הצפיפות בנמלים - מאת עו"ד אריאל זיסמן, יועץ הלשכה בדיני הובלה בינלאומית וביטוח ימי