למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הנחיות לפעילות מקומות העבודה בסגר החל מה-8 בינואר

11 בינואר 2021


לפניכם השינויים הרלבנטיים לעסקים בתקנות הגבלת פעילות מקומות העבודה בעקבות הסגר, שהחל ב-8 בינואר:

1. ענפים חיוניים - אין שינוי ברשימת הענפים המוחרגים כחיוניים למשק וענפים תומכי המוחרגים הללו, כפי שהופיעו בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה, שפורסמה עד היום, ונוספו גם פעילות של עורכי דין, שאינה יכולה להתבצע באופן דיגיטלי, ופעילות של עובדים, הנדרשים לסייע לוועדות הבחירות לכנסת. לרשימת הענפים, כפי שמופיעה בתוספת השנייה לחץ כאן

 2. בינוי ותשתיות- ענפי הבינוי והתשתיות יוכלו לפעול באותם תנאים, שהותר להם לפעול עד היום ( עד 100% ממצבת העובדים בשטחים פתוחים או במבנים, שהותקנו בהם פחות מ-70% ממספר החלונות והדלתות, ועד 70% ממצבת העובדים  במבנים אחרים).

3. ענפים בטחוניים ותומכיהם- תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון יוכלו לפעול באותם תנאים, שהותר להם לפעול עד היום (עד 60% ממצבת העובדים בו זמנית).

4. בעלי היתר להעסקה בשעות מנוחה- מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה יוכלו לפעול בהיקף של מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30 אחוז ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם (עד כה היה 50%).

5. אישור העסקת עובדים

כבעבר, אין אישורים ממשלתיים. מומלץ לכל חבר לשכה, המעסיק עובדים, שנדרשים להגיע למקום העבודה, לצייד את עובדיו באישור העסקה מטעמו לכל עובד, בציון שמו ומספר תעודת הזהות שלו, על נייר לוגו של מקום העבודה, ובתאריך עדכני (החל מ-8 בינואר 2021).

 

 לעסקים בענפים המוחרגים ותומכי ענפים אלו:

שלחנו אליכם בעבר במהלך משבר הקורונה נוסח מומלץ לאישור כזה, כולל הנחיה להגדרת הענף שאליו אתם משתייכים לפי התקנות, וכאמור לא צפוי לחול שינוי בהגדרות אלו, כל שאתם יכולים לעדכן את האישורים שנתתם בעבר בתאריך עדכני. לנוסח מומלץ לחץ כאן

 

לעסקים אחרים, שאינם בענפים המוחרגים:

גם לכם מומלץ לצייד את העובדים באישור העסקה בתאריך עדכני. לנוסח מומלץ לחץ כאן

6. התקהלות ופגישות מקצועיות- תצומצם האפשרות הכללית להתקהלות מ-10 אנשים במבנה סגור ו-20 אנשים בשטח פתוח ל-5 אנשים בלבד במבנה סגור ול-10 אנשים בלבד בשטח פתוח. מעסיק יורשה לקיים פגישות מקצועיות של לא יותר מ-10 אנשים, כולל בהשתתפות מי שאינם עובדיו, וגם זאת בהגבלות: קיום סיבות, שבגללן לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים עפ"י נימוקי המעסיק או ממונה הקורונה, מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם או קיום מחיצה למניעת העברה של רסס, אי הגשת אוכל למשתתפים.

7. ענפים שאינם חיוניים- בוטלה ההפרדה בין מקומות עבודה, שבהם עד 10 עובדים, לבין מקומות עבודה, שבהם יותר מ-10 עובדים. עסקים, שאינם כלולים בענפים המוחרגים או בתומכי ענפים אלו, יוכלו לפעול במסגרת ההגדרות הבאה, המוצעת בטיוטת התקנות:

"מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה....

(7) כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות הגבלת פעילות.... (גם תקנות אלו עומדות לדיון בכנסת היום ולפי הנוסח שהוגש לוועדה לא צפוי שינוי משמעותי בתקנות אלו עד כה – מגבילות פעילות מסחר קמעונאי, מסעדות, עסקי בילוי ופנאי וכדומה)

(8) חברה שעומדת בתנאים בפסקאות(1) ו-(2) להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" בסעיף כ"ד לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט 1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה

(9) כל מעסיק אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות, לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר, שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית; ׁׁׁ

(10) מבלי לגרוע בפסקה (9) הגעה של עובד לשמירה או טיפול בילדים בביתם או לטיפול בילדים ממשפחה גרעינית אחת בביתו....".

מובן כי כל שאר ההנחיות הקיימות והגבלות הפעילות עפ"י כללי "התו הסגול" ממשיכות להיות בתוקף.

8. תוקף התקנות – התוקף המוצע הנו עד ה-4 בפברואר 2021 (החלטת הממשלה הנה על סגר לשבועיים מה-8 בינואר בשלב זה).

 

לתקנות הגבלת פעילות מקומות עבודה מה-8 בינואר לחץ כאן

לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מה-8 בינואר לחץ כאן

 

להבהרות נוספות בכל עניין, כולל לגבי שיוך שלכם לענפים המוחרגים וכדומה, הנכם מוזמנים לפנות לעובדי הלשכה:

 

  1. אביאל קורן, במייל aviel@haifachamber.org.il , בטל' ישיר 04-8302115 , בוואטצאפ והודעות 058-7887955 
  2. רונית שגב, במייל ronit@haifachamber.org.il , בטל' ישיר 04-8302113 
  3. אורלי מסניק, במייל orly@haifachamber.org.il , בטל' 058-4302105

ׁ