למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הנחיות ממשלתיות

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מחייב מעסיקים להיזהר בשמירה על חוקי העבודה.
משרד הכלכלה, על אגפיו השונים, מפרסם לעיתיםהנחיות למעסיקים ולעובדים בנושאים מגוונים: שכר מינימום, העסקה בשעות נוספות, עבודת נוער, הטרדה מינית, "מבצעי" אכיפה, עבודת נשים וכו'. תוכלו לעיין בהנחיות מהתקופה האחרונה


הנחיות ממשלתיות

קנס גבוה בשל ניכוי כספי פנסיה בלי להעבירם ליעדם  לחץ כאן
מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות לכנסת ה-23 לחץ כאן
עבודה ותשלום ביום הבחירות לכנסת
שינוי הנחיה לאכיפה פלילית ומנהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך – רק רואי חשבון שקיבלו תעודת הכרה ישמשו בתפקיד
פיצויים למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב המצב הבטחוני בדרום

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות
הנפקת תלוש שכר דיגיטלי - הנחיית אכיפה של משרד העבודה
היתר לפיטורים על פי חוק עבודת נשים - חידוד

הכנסות עובד שכיר, הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי

הגדלת הפטור למענק פרישה

היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע לילד עם מוגבלות – חוזר נציבות שיוויון זכויות לאנ

שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות                                                                                       
אפליית עובדים – נתוני הנציבות לשוויון זכויות בעבודה
איסור העסקת בני נוער באתרי בנייה – הודעת משרד העבודה

קנס בשל אי העברת כספים לקופות פנסיה
זקיפת שווי הטבה בשל ימי גיבוש לעובדים לחץ כאן