למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הנחיות ממשלתיות

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מחייב מעסיקים להיזהר בשמירה על חוקי העבודה.
משרד הכלכלה, על אגפיו השונים, מפרסם לעיתיםהנחיות למעסיקים ולעובדים בנושאים מגוונים: שכר מינימום, העסקה בשעות נוספות, עבודת נוער, הטרדה מינית, "מבצעי" אכיפה, עבודת נשים וכו'. תוכלו לעיין בהנחיות מהתקופה האחרונה


הנחיות ממשלתיות

אחריות המעסיק לרישום ולתשלום דמי ביטוח לאומי 
כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2023
חיוב מעסיקים לשלם שכר לעובדים פלסטינים באמצעות העברה בנקאית
הנחיות למסירת טופס 106 דיגיטלי לעובד - חוזר מס הכנסה
העסקת עובדים אוקראינים - עדכון
הארכת תקופת הזכאות לקבלת דמי בידוד
העסקת אזרחים אוקראינים- עדכון
דיווח ותשלום בגין הטבות/תשלומים חד פעמיים או חודשיים לאחר פרישה מעבודה
הקלה במס הכנסה עבור ילד עם צרכים מיוחדים- לחץ כאן
דיווח ותשלום בגין הטבות/תשלומים חד פעמיים או חודשיים לאחר פרישה מעבודה -לחץ כאן
הגשת תביעות לדמי בידוד למוסד לביטוח לאומי - עדכון
הנחת מס בעד עבודה במשמרות
הגשת תביעות לדמי בידוד למוסד לביטוח לאומי
עבודה בערבי חג, בימי חג ובחול המועד
תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בחופשה ללא תשלום בהתאם לחוק הביטוח הלאומי - הבהרות
הגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל מבצע שומרי החומות
הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות בתקופת חל"ת
ביטול הצורך באישור מוועדת זכאות ואפיון עבור קבלת נקודות זיכוי לילד עם צרכים מיוחדים לחץ כאן
חובת דיווח על פערי שכר בין עובדות ועובדים למעסיקים מעל 518 עובדים לחץ כאן
דחיית מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור העובדים שבחל"ת - ליום 15.2.21 לחץ כאן

הגנת הפרטיות - חקירות אפידמיולוגיות למניעת התפשטות נגיף קורונה לחץ כאן
פיצוי למעסיקים עבור עובדים ששהו בבידוד הגשת בקשות מה-1 בפברואר 2021 לחץ כאן
תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים בחופשה ללא תשלום – דחייה נוספת לחץ כאן
דיווח דיגיטלי על מינוי נאמן בטיחות לחץ כאן
זכאות לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי - הידבקות בנגיף קורונה במקום העבודה לחץ כאן
חובת ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים פלשתינאים בעלי היתרי לינה בישראל בתקופת הקורונה - עדכון לחץ כאן
עדכון - הנחיות למעסיקים ולעובדים המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים לצורך הוצאה לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה לחץ כאן
קנס גבוה בשל ניכוי כספי פנסיה בלי להעבירם ליעדם לחץ כאן
מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות לכנסת ה-23 לחץ כאן
עבודה ותשלום ביום הבחירות לכנסת
שינוי הנחיה לאכיפה פלילית ומנהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך – רק רואי חשבון שקיבלו תעודת הכרה ישמשו בתפקיד
פיצויים למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב המצב הבטחוני בדרום

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות
הנפקת תלוש שכר דיגיטלי - הנחיית אכיפה של משרד העבודה
היתר לפיטורים על פי חוק עבודת נשים - חידוד

הכנסות עובד שכיר, הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי

הגדלת הפטור למענק פרישה

היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע לילד עם מוגבלות – חוזר נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות                                                                             
אפליית עובדים – נתוני הנציבות לשוויון זכויות בעבודה
איסור העסקת בני נוער באתרי בנייה – הודעת משרד העבודה

קנס בשל אי העברת כספים לקופות פנסיה
זקיפת שווי הטבה בשל ימי גיבוש לעובדים לחץ כאן