למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

השהייה של הגבלת חשבונות בנקים בשל משבר הקורונה

 בהתאם לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי) התש"ף -2020 והחלטת המפקחת על הבנקים נעשו שינויים בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א -1981. לפי השינויים, הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4 במרץ 2020, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק (בשלב זה התקופה לא תעלה על 110 ימים ותסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפן של התקנות והן פורסמו ללא מועד סיום תוקף).
 
משמעות ההשהיה הנה שכל שיק, שהופקד החל מה-4 במרץ 2020 וחזר בשל העדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. אם זה היה השיק העשירי, שבעקבותיו אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושהה עד להודעה, שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.
 
למרות זאת, המידע על אירוע ההחזרה יועבר למערכת הבנקאות לצורך דירוג אשראי. כמו כן, לגבי שיק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליכי גבייה. להחלטת המפקחת על הבנקים לחץ כאן:
 https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/23-3-20.aspx
  
המשרד להגנת הסביבה פרסם מדריך לעסקים במתן שירות בתחומי רישיונות והיתרים
מפעלים ועסקים הנתקלים בקשיים, דוגמת הוצאה או חידוש של שינוי היתרים ורישיונות, יכולים לפנות לאנשי הקשר הקבועים במחוזות ובמטה המשרד.
·  לרשותכם הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא.
·  נפתח מענה נוסף למפעלים ולעסקים הנתקלים בקשיים בכל הנוגע להוצאת היתרים ורישיונות במוקד הסביבה 6911*
·  שעות המענה בימי חול מ-9:00 עד 16:00.
למדריך לחץ כאן

הקלה ביישום "חוק הטכנאים" בעת משבר הקורונה – לא רק למשלוחי מזון

בהמשך לגילוי הדעת של הרשות להגנת הצרכן בקשר עם משלוחי מזון והקושי לעמוד בזמנים מכוח "חוק הטכנאים", ולאחר שהתקבלו פניות רבות מחברי לשכה בענפי מסחר שונים המבקשים להרחיב תחולת גילוי הדעת, הסכימה הרשות להוציא הבהרה זו, לפיה סעיף 18א'(ו) לחוק הגנת הצרכן (אשר מתייחס לסיבות איחור שנותן השירות לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה מראש ולא יכל למנען - בעת קביעת מועד הביקור) עשוי להיות רלוונטי לנותני שירותים אחרים בנסיבות חריגות ומיוחדות.  

לגילוי הדעת של הרשות להגנת הצרכן בעניין חוק הטכנאים לחץ כאן


 קישורים למידע שימושי מטעם משרדי הממשלה
 
  נגיף קורונה - מידע ממשרדי הממשלה ורשויותיה
 
  מידע והנחיות להתמודדות עם נגיף קורונה - פורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף
 
  הנחיות לעובדים עצמאיים ופרילנסרים של המוסד לביטוח לאומי
 
 
מוקד משרד הכלכלה:    
 
כפי שכתבנו לכם, אתם מוזמנים לפנות לעובדי הלשכה בכל עניין, הנוגע לפעילותכם העסקית. עם זאת, אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם כי הוקם מוקד מענה לעסקים במשרד הכלכלה בירושלים. אפשר לפנות בטלפון 074-7502060  או 6680* - ללחוץ 1 מוקד קורונה, וגם יש טופס פנייה מפורט באתר המשרד:
https://www.gov.il/he/Departments/General/coronavirus-contacts-economy