למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

זכאות להמשך קבלת הנחה בתעריפי הארנונה עקב משבר הקורונה

ברצוננו לעדכנכם כי נקבעו כללים לגבי המשך קבלת הנחות בתעריפי הארנונה לעסקים עקב משבר הקורונה:

כדי להיות זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 95%, על העסק להיות זכאי למענק הוצאות קבועות, ובנוסף נדרש כי תהיה פגיעה בהכנסות העסק בשיעורים הבאים:

א. לעסקים שמחזור הפעילות שלהם הנו עד 200 מיליון ₪ בשנת 2019 – 
 
כדי לקבל את ההנחה הנ"ל עבור חודשי יוני-אוגוסט 2020 נדרשת ירידה של לפחות 60% במחזור הפעילות של העסק בחודשים מאי-יוני 2020 לעומת מאי-יוני 2019.
 


כדי לקבל את ההנחה הנ"ל עבור חודשי ספטמבר-אוקטובר  2020 נדרשת ירידה של לפחות 60% במחזור הפעילות של העסק בחודשים יולי-אוגוסט 2020 לעומת יולי אוגוסט 2019.

ב. לעסקים שמחזור הפעילות שלהם הנו מעל 200 מיליון ₪ בשנת 2019 ועד 400 מיליון ₪  בשנה זו –  

כדי לקבל את ההנחה הנ"ל עבור חודשי יוני-אוגוסט 2020 נדרשת ירידה של לפחות 80% במחזור הפעילות של העסק בחודשים מאי-יוני 2020  לעומת מאי-יוני 2019.

כדי לקבל את ההנחה הנ"ל עבור חודשי ספטמבר-אוקטובר  2020 נדרשת ירידה של לפחות 80% במחזור הפעילות של העסק בחודשים יולי-אוגוסט  2020 לעומת יולי אוגוסט 2019.

מתווה זה של בדיקת הזכאות להנחה זו על פי הירידה במחזור בחודשיים הקודמים לחודשיים של תשלום הארנונה, מתוכנן להימשך גם לאחר חודשי ספטמבר אוקטובר  ועד מאי-יוני 2021. 

נציין כי קיימת טיוטת תקנות, שטרם אושרה, לפיה תינתן הנחה בארנונה בשיעור של 100% בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 לעסקים, שיהיו זכאים למענק הוצאות קבועות ושתהיה להם ירידה במחזור של לפחות 25% (במקום 60% ו-80% בהתאמה)  בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ביחס לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2019. אם תאושר טיוטה זו נודיעכם.

בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022.

כיצד מקבלים את הזכאות להנחה בארנונה

1) אין להגיש בקשות או פניות להנחה בארנונה לרשות המקומית. 

2) יש לקבל תחילה אישור על הזכאות למענק להשתתפות בהוצאות קבועות - אישור, שהתקבל מרשות המסים. ראו הנחיות כאן:
 https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3

 ודוגמא לאישור הנדרש כאן: https://www.sba.org.il/SiteCollectionImages/HomePic/IshurMisim.png

3) לאחר קבלת אישור זה הבקשה להנחה בארנונה צריכה להיות מאושרת ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון נמצאת בקשר עם הסוכנות, ואתם מוזמנים לפנות אלינו להבהרות ולסיוע בנושא:
לרונית שגב, במייל: ronit@haifachamber.org.il  בטל' 04-8302113.  
לאביאל קורן, במייל: aviel@haifachamber.org.il בטל' או ואטצאפ 058-7887955.

4) המידע על העסקים הזכאים להנחה יועבר לרשויות המקומיות, והן יזכו את העסקים הזכאים לכך, כולל החזר על תשלומי ארנונה, שכבר שולמו על ידי העסקים הזכאים.