למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חידושי חקיקה

חקיקת העבודה אינה דורכת במקום. כל הזמן עולות יוזמות חקיקה חדשות ושינויי חקיקה בתחום דיני העבודה, הן מהממשלה והן מהכנסת. מדור זה מאפשר לכם לעיין בשינויי חקיקה, שהתקבלו לאחרונה, והם רלבנטיים למגזר העסקי.


חקיקה

הרחבת חובת הדיווח הפנסיוני האחיד למעסיקים מ-4 עובדים ומעלה
איסור על תשלום שכר במזומן - תיקון הסכום
איסור על דרישת מידע לגבי עברו הפלילי של מועמד לעבודה
הגדלת תגמולי המילואים למשרתים במילואים
תשלום דמי מחלה - מחלה ממארת או טיפול קבוע בדיאליזה
עבודה ביום העצמאות, ביום הזיכרון וביום ירושלים

הארכת המתווה לתשלום ימי בידוד וחוק הבידוד- לחץ כאן
קביעת הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי – תיקון חוק עבודת נשים- לחץ כאן
מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה)- לחץ כאן  
הארכת תשלום דמי בידוד לעובדים עד ל-28 בפברואר 2022 לחץ כאן 
איסור העסקת עובדים ללא תו ירוק - הארכת תוקף התקנות לחץ כאן

העלאת גיל הפרישה לנשים - שינוי בחוק גיל הפרישה
עדכון המתווה לתשלום דמי בידוד ולשיפוי המעסיקים
תשלום דמי בידוד 2021
מתווה החל"ת החדש מה-1 ביולי 2021 

פיצויים למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה במבצע "שומר החומות"   
איסור פיטורי עובדת לאחר היעדרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות לחץ כאן
עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד לחץ כאן
עובדים זרים - עדכון סכומי ניכוי עבור מגורים ועבור ביטוח רפואי לחץ כאן

אי תשלום עבור יום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי לחץ כאן
פיקדון לעובדים זרים - תיקון התקנות והחלתן על ענף התעשייה וענף מוסדות סיעוד לחץ כאן
אי תשלום שכר ביום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי, שנעדר מעבודתו בענפי סיעוד, מלונאות, הסעדה בניין ותעשיה לחץ כאן
תשלום עבור ימי בידוד החל מה- 1 באוקטובר 2020 לחץ כאן
קיצור תקופת ימי הבידוד ל-12 יום לחץ כאן
תשלום עבור ימי מחלה לעובדים המצויים בבידוד לחץ כאן
דחייה נוספת של תשלומי ביטוח לאומי מעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחץ כאן
הרחבת ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לחץ כאן
לפניכם פירוט של כללי העבודה ביום הזיכרון וביום העצמאות: קרא עוד כאן
בג"צ ביטל את תעודת המחלה הגורפת לעובדים השוהים בבידוד לחץ כאן
הארכת ההקלות לקבלת דמי אבטלה החל מיום 7 ביולי 2020 לחץ כאן
מענק מיוחד לעובדים שעברו את גיל 67 (נשים וגברים) והפסיקו לעבוד בעקבות משבר הקורונה
הקלות בעניין תשלום וזכות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה
צו הרחבה - תשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הבטחוני בדרום  לחץ כאן

היעדרות מעבודה בשל בדיקות הריון – תיקון חוק עבודת נשים
תשלום עבור היעדרות עקב טיפולי פוריות – תיקון חוק עבודת נשים
היעדרות עובד מהעבודה בשל תרומת איברים של הורה/בן זוג – תיקון חוק דמי מחלה
פיקדון לעובדים זרים – תיקון תקנות עובדים זרים
איסור על תשלום במזומן מעל 11,000 ₪ ועוד – החוק לצמצום השימוש במזומן  

פיצויים למעסיקים על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל המצב הבטחוני בדרום                                    
פיצויי פיטורים בעת חילופים של קבלני כ"א במקום עבודה
איסור העסקת בני נוער בעבודות בנייה
עדכון התקנון למניעת הטרדה מינית
עדכון צו ההרחבה בענף
זכאות עובד זר מסתנן לקבלת כספי פיקדון                                  
תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד- תיקון חוק עבודת נשים וחוק הביטוח