למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חידושי חקיקה

חקיקת העבודה אינה דורכת במקום. כל הזמן עולות יוזמות חקיקה חדשות ושינויי חקיקה בתחום דיני העבודה, הן מהממשלה והן מהכנסת. מדור זה מאפשר לכם לעיין בשינויי חקיקה, שהתקבלו לאחרונה, והם רלבנטיים למגזר העסקי.


חקיקה


היעדרות מעבודה בשל בדיקות הריון – תיקון חוק עבודת נשים
תשלום עבור היעדרות עקב טיפולי פוריות – תיקון חוק עבודת נשים
היעדרות עובד מהעבודה בשל תרומת איברים של הורה/בן זוג – תיקון חוק דמי מחלה
פיקדון לעובדים זרים – תיקון תקנות עובדים זרים
איסור על תשלום במזומן מעל 11,000 ₪ ועוד – החוק לצמצום השימוש במזומן  

פיצויים למעסיקים על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל המצב הבטחוני בדרום                                    
פיצויי פיטורים בעת חילופים של קבלני כ"א במקום עבודה
איסור העסקת בני נוער בעבודות בנייה
עדכון התקנון למניעת הטרדה מינית
עדכון צו ההרחבה בענף
זכאות עובד זר מסתנן לקבלת כספי פיקדון                                  
תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד- תיקון חוק עבודת נשים וחוק הביטוח