ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות, ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חידושי חקיקה

חקיקת העבודה אינה דורכת במקום. כל הזמן עולות יוזמות חקיקה חדשות ושינויי חקיקה בתחום דיני העבודה, הן מהממשלה והן מהכנסת. מדור זה מאפשר לכם לעיין בשינויי חקיקה, שהתקבלו לאחרונה, והם רלבנטיים למגזר העסקי.


חקיקה


היעדרות מעבודה בשל בדיקות הריון – תיקון חוק עבודת נשים

תשלום עבור היעדרות עקב טיפולי פוריות – תיקון חוק עבודת נשים

היעדרות עובד מהעבודה בשל תרומת איברים של הורה/בן זוג – תיקון חוק דמי מחלה

פיקדון לעובדים זרים – תיקון תקנות עובדים זרים

איסור על תשלום במזומן מעל 11,000 ₪ ועוד – החוק לצמצום השימוש במזומן  


פיצויים למעסיקים על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל המצב הבטחוני בדרום
                                    
פיצויי פיטורים בעת חילופים של קבלני כ"א במקום עבודה
איסור העסקת בני נוער בעבודות בנייה
עדכון התקנון למניעת הטרדה מינית
עדכון צו ההרחבה בענף
זכאות עובד זר מסתנן לקבלת כספי פיקדון                                  
תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד- תיקון חוק עבודת נשים וחוק הביטוח                            
תזכיר חוק להגדלת שכר המינימום
צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות - תזכורת
צו הרחבה לקיצור שעות העבודה ל-42 שעות
שינוי בהעסקה במשמרות לילה - היתר להעסקה אחת לשבועיים
איסור על פיטורי עובד שילדו נפטר והוא הגיע לגיל פרישה
שיקולים למתן היתר להעסקה במנוחה השבועית - תיקון החוק
שיקולים למתן היתר להעסקה במנוחה השבועית – הצעת חוק     
שעות נוספות בחישוב חודשי – הצעת חוק
עדכון שכר המינימום
עדכון שכר המינימום לנוער
חוק גיל פרישה - גיל הפרישה לנשים
תיקונים בגיל הפרישה לנשים (על תנאי)
תנאים לקבלת הכרה כבודק שכר מוסמך
המצאת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים                                                                                                              
זכות להיעדר מהעבודה בעת שירות מילואים של בן זוג

הבטחת תנאים הולמים למאבטחים
הבהרה – תשלום המעסיק לרכיב פיצויי הפיטורים
שעת הורות ("שעת הנקה") לעובדים במשרה מלאה
הארכת תקופת הלידה וההורות
גבייה ממעסיק בשל אי תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד
חופשת הלידה תוארך בשבוע
הארכה של תקופת ההתיישנות לתשלום דמי הבראה 
דחיית גיל הפרישה לנשים
עדכון שכר המינימום                                                      
הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני                                        
הגדלת ימי החופשה השנתית                                              

זכאות עובד שבת זוגו ילדה להיעדר מעבודתו