למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חידושי פסיקה

לא כל הנושאים המורכבים, המתפתחים במערכות יחסי עבודה, זוכים לכיסוי מלא במסגרת החוק. תשובות רבות, להן נזקק המעסיק בחיי היום-יום, לא יימצאו בחוקי העבודה, אלא בהתפתחות של פסיקה במקרים דומים. כאן תוכלו לקרוא על חידושי פסיקה משמעותיים ובעלי השלכות למעסיקים.

חידושי פסיקה
ביטול ההוראה המחייבת מעסיק לנכות 20% משכרו של עובד זר מסתנן לקרן הפיקדון לחץ כאן
תגמול כספי ל"פרילאנסר" הגבוה מהתגמול לעובד בתפקיד דומה אינו חזות הכל לחץ כאן

מעקב דיגיטלי כהפרת פרטיות העובד לחץ כאן
מעילת עובד – השבת כספים ושלילת פיצוי פיטורין והודעה מוקדמת לחץ כאן
התפטרות עקב הרעת תנאים – מזכה בפיצויי פיטורין? לחץ כאן
"פרילאנסר" לא בהכרח ייחשב לעובד גם אם עבד עבור ספק יחיד לחץ כאן
דרישה להיתר לפיטורי עובדת בטיפולי פוריות  לחץ כאן
מעסיק אינו חייב בהכרח בהפרשות לתגמולים בתקופת היעדרות בשל תאונת עבודה לחץ כאן
מעקב דיגיטלי כהפרת פרטיות העובד
מעילת עובד – השבת כספים ושלילת פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת
התפטרות עקב הרעת תנאים – מזכה בפיצויי פיטורין?
חובה להשלים פיצויי פיטורים גם כשהסכום שהצטבר בקופה עולה על סכום פיצויי הפיטורים במלואם
חישוב צבירת ימי החופשה השנתית לעובד במשרה חלקית
חוסר תום לב בהתכחשות של עובד להסכם לסיום יחסי עבודה
הפרשה לפנסיה ותשלום פיצויי פיטורין לעובד שהחל לעבוד אחרי גיל פרישה
זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרות עובדות קבלן בשל מעבר להעסקה ישירה
הגדרת עובד כ"עובד כפיים" וחלות צו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה

פיצוי בסך 250,000 ש"ח למאבטח בגין שעות נוספות

100,000 ש"ח - עלות גניבה בוטה של סודות מעסיק

דרכים מקובלות לעריכת פרוטוקול שימוע
שלילת פיצויי פיטורין מסמנכ"ל כספים, שנחשד במעילה
קיזוז הפסקות קצרות משעות העבודה

האם ניתן לפטר עובדת, שהודיעה לאחר שימוע כי היא בתחילת היריון?

פיצוי לעובד, שפוטר אחרי שהתפטר וביקש לחזור בו

טיפול יעיל של מעסיק ביחסים עכורים בין עובדים

כיצד לבצע שימוע לעובד שמפוטר בשל שינוי ארגוני?

פיצוי גבוה על עריכת שימוע שלא כדין
זכות העובד לבחור מוצר פנסיוני, שאינו כולל ביטוח

אובדן כושר עבודה
האם מנהל יחידה עצמאית בחברה זכאי לגמול שעות נוספות?
זכות הפרטיות של עובד מול זכות המעסיק להגנה הולמת במשפט – מי עדיפה?
האם נהג שליחויות ייחשב לעובד החברה?
בונוס לא קבוע עשוי להיחשב חלק מהשכר הבסיסי                       
דחיית תביעה כנגד מנכ"ל בנק בשל התעמרות במקום העבודה
קבלן עצמאי או עובד – יחסי כוחות שוויוניים                           
פיצוי של רבע מיליון שקלים על אפליה בשל גיל
הפסקה על חשבון העובד רק אם חופשי לגמרי במהלכה
פיטורי עובדת לאחר שימוע, שבוצע לפני יידוע המעסיק בטיפולי פוריות
מקום הפסקת צהריים של העובד לצורך הכרה בתאונת עבודה
סירוב עובדת בהיריון לחזור לעבודה לאחר שהמעסיק חזר בו מפיטוריה
פסיקת הוצאות כנגד עובד בבית הדין לעבודה
פיצויי פיטורין לעובד שעתי שינוי הלכה 
הגבולות לדרישה לניהול מדוקדק של פנקס שעות עבודה 
החזר פיצויי פיטורין למעסיק בהתפטרות עובד
חוקיות שעות נוספות גלובליות ופיצוי בגין אי עריכת שימוע
הגבלת חופש העיסוק - מחירון כסוד מסחרי
חיוב עובדים במסירת טביעת אצבע
פיצוי למעסיק בשל גזילת עסקאות ע"י עובד