ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות, ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חידושי פסיקה

לא כל הנושאים המורכבים, המתפתחים במערכות יחסי עבודה, זוכים לכיסוי מלא במסגרת החוק. תשובות רבות, להן נזקק המעסיק בחיי היום-יום, לא יימצאו בחוקי העבודה, אלא בהתפתחות של פסיקה במקרים דומים. כאן תוכלו לקרוא על חידושי פסיקה משמעותיים ובעלי השלכות למעסיקים.

חידושי פסיקה

שימוע במקרה של פיטורי צמצום בתהליך הבראה

טיפול יעיל של מעסיק ביחסים עכורים בין עובדים

כיצד לבצע שימוע לעובד שמפוטר בשל שינוי ארגוני?

פיצוי גבוה על עריכת שימוע שלא כדין
זכות העובד לבחור מוצר פנסיוני, שאינו כולל ביטוח

אובדן כושר עבודה
האם מנהל יחידה עצמאית בחברה זכאי לגמול שעות נוספות?
זכות הפרטיות של עובד מול זכות המעסיק להגנה הולמת במשפט – מי עדיפה?
האם נהג שליחויות ייחשב לעובד החברה?
בונוס לא קבוע עשוי להיחשב חלק מהשכר הבסיסי                       
דחיית תביעה כנגד מנכ"ל בנק בשל התעמרות במקום העבודה
קבלן עצמאי או עובד – יחסי כוחות שוויוניים                           
פיצוי של רבע מיליון שקלים על אפליה בשל גיל
הפסקה על חשבון העובד רק אם חופשי לגמרי במהלכה
פיטורי עובדת לאחר שימוע, שבוצע לפני יידוע המעסיק בטיפולי פוריות
מקום הפסקת צהריים של העובד לצורך הכרה בתאונת עבודה
סירוב עובדת בהיריון לחזור לעבודה לאחר שהמעסיק חזר בו מפיטוריה
פסיקת הוצאות כנגד עובד בבית הדין לעבודה
פיצויי פיטורין לעובד שעתי שינוי הלכה 
הגבולות לדרישה לניהול מדוקדק של פנקס שעות עבודה 
החזר פיצויי פיטורין למעסיק בהתפטרות עובד
חוקיות שעות נוספות גלובליות ופיצוי בגין אי עריכת שימוע
הגבלת חופש העיסוק - מחירון כסוד מסחרי
חיוב עובדים במסירת טביעת אצבע
פיצוי למעסיק בשל גזילת עסקאות ע"י עובד

פיצוי גבוה לעובדים בשל האשמתם בקנוניה והליך שימוע לא תקין
תשלום פיצוי על פיטורים ללא התחשבות בגיל

שהות שהייה ולינה כ"שעות עבודה"?

התפטרות עקב הרעת תנאים בנסיבות מסוימות אחרי שנה וחצי
פיטורי עובדת בהריון ללא קבלת היתר לכך
העדר עריכת שימוע פורמלי
"פרילנסר" אינו בהכרח זכאי לזכויות סוציאליות
דרישה מהעובד לא להשתמש בטלפון נייד בזמן העבודה
הפסקות בעבודה אינן פוגעות ברציפות הזכויות
נזק לא ממוני למנהל, אשר הוכה ע"י עובד
היעדרות ממושכת בחוסר תום לב כהתפטרות לחץ כאן                                                                                    
שלילה חלקית של פיצויי פיטורין מעובד עקב גניבה לחץ כאן                         
השבת כספים על ידי עובד למעבידו  לחץ כאן
דרישה של עובדת לשינוי תנאי עבודה לאחר חופשת לידה  לחץ כאן 
תוספת או חלק משכר יסוד - רכיב לפיצויי פיטורין
זכאות לתשלום פיצויי פיטורים בהתפטרות עובדת עקב הגיעה לגיל פרישה - חילופי מעבידים
הפרשות פנסיוניות משעות עודפות ההופכות לחריגה קבועה
פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון - פסק דין
קנס בגין אי העברת כספים לקופת פנסיה
התארגנות ראשונית של עובדים והתערבות המעסיק - פסק דין בגצ
התפטרות או פיטורים - דרישה לקבלת מכתב פיטורים