למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חידושי פסיקה

לא כל הנושאים המורכבים, המתפתחים במערכות יחסי עבודה, זוכים לכיסוי מלא במסגרת החוק. תשובות רבות,
להן נזקק המעסיק בחיי היום-יום, לא יימצאו בחוקי העבודה, אלא בהתפתחות של פסיקה במקרים דומים. כאן תוכלו לקרוא על חידושי פסיקה משמעותיים ובעלי השלכות למעסיקים.

חידושי פסיקה

הסכמה בהתנהגות לאי קיום הבטחה לקידום מונעת התפטרות עקב הרעת תנאים

סמנכ"ל מכירות שגזל סודות מעסיק ערב פיטוריו הוגבל בעיסוקו ל-10 חודשים

הטרדה מינית במסגרת "יחסי השפעה" במקום העבודה

קיזוז יתרת חופשה שלילית בסיום יחסי העבודה

האם עובדת שעבדה בזמן חופשה שנתית זכאית לתשלום

הוצאת עובדת לחל"ת בהיותה בהריון במהלך הסגר שנגרם עקב נגיף הקורונה

האם פיטורי עובדת מבלי לדעת שהיא בהריון, הם חוקיים

אחריות המעסיק האחרון בחילופי מעסיקים לזכויות העובד בכל תקופת העבודה

האם הסכם מסחרי יכול להיות מושפע מיחסי עובד-מעסיק?

האם מעסיק, שלא טיפל כראוי בתלונה על הטרדה מינית, חשוף לתביעה?

אי מתן פיצוי לעובדת שמסרבת להתחסן או להציג בדיקה שלילית לקורונה

סירוב לבקשת עובדת לעבוד מהבית בתקופת הקורונה 

חיוב מעסיק שלא הפריש לפנסיה כחוק בפיצוי עובד שהפך נכה

זכות המעסיק לפיטורים עקב שינוי ארגוני

תשלום דמי מחלה ופיצוי בשל פיטורים מפלים - ניתוח להתאמה מגדרית

העדר חובת תשלום עבור עבודה בשעות נוספות, שלא אושרה ע"י המעסיק

נותן שירות תמיכה שוטף לא הוכר כעובד

פיקוח על שעות העבודה של סוכן מכירות

תאונת עבודה במהלך מסיבה בנופש בחו"ל מטעם המעסיק

פציעת עובדת בביתה לא הוכרה כתאונת עבודה

התפטרות שדינה כפיטורין עקב מצב רפואי וחוסר תום לב של המעסיק  

עבודת הנוער ושכר המינימום לנוער   

הלכה חדשה בעניין דרך חישוב הזכויות של מי שהוכר כעובד למרות שלא הוגדר ככזה

בדיקת קורונה שלילית אחת ל- 72 שעות כתנאי להתייצבות בעבודה

האם עובד זכאי לפדיון ימי חופשה, למרות תקופת ההתיישנות?

תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהל בעל אחיזה במניות המעסיקה לחץ כאן

התקנת מערכת מעקב ברכבים צמודים והגנת הפרטיות בעבודה לחץ כאן

אפליה מחמת גיל ופגמים בהליך שימוע לחץ כאן

זכאות לתשלום פיצויי פיטורים בהתפטרות עקב מעמד של ידועים בציבור לחץ כאן

עובד בחברת היי-טק שתבע הפרשי שכר ללא בסיס נאלץ לשלם פיצוי למעסיק - לחץ כאן

האם שעות שהייה במקום העבודה מזכות את העובד בתשלום שעות נוספות? לחץ כאן

דחיית תביעה של "פרילאנסר" למרות שהוכר כעובד של המעסיק כאן

הטרדה מינית במקום העבודה כשלא מתקיימים יחסי מרות פורמליים לחץ כאן


פיטורי עובדת בהריון כשמעסיק לא ידע על הריונה 
לחץ כאן

חלות חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהל שיווק ומכירות 
לחץ כאן

ביטול ההוראה המחייבת מעסיק לנכות 20% משכרו של עובד זר מסתנן לקרן הפיקדון לחץ כאן
תגמול כספי ל"פרילאנסר" הגבוה מהתגמול לעובד בתפקיד דומה אינו חזות הכל לחץ כאן

מעקב דיגיטלי כהפרת פרטיות העובד לחץ כאן

מעילת עובד – השבת כספים ושלילת פיצוי פיטורין והודעה מוקדמת לחץ כאן

התפטרות עקב הרעת תנאים – מזכה בפיצויי פיטורין? לחץ כאן

"פרילאנסר" לא בהכרח ייחשב לעובד גם אם עבד עבור ספק יחיד לחץ כאן

דרישה להיתר לפיטורי עובדת בטיפולי פוריות  לחץ כאן

מעסיק אינו חייב בהכרח בהפרשות לתגמולים בתקופת היעדרות בשל תאונת עבודה לחץ כאן

מעקב דיגיטלי כהפרת פרטיות העובד


מעילת עובד – השבת כספים ושלילת פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת


התפטרות עקב הרעת תנאים – מזכה בפיצויי פיטורין?


חובה להשלים פיצויי פיטורים גם כשהסכום שהצטבר בקופה עולה על סכום פיצויי הפיטורים במלואם


חישוב צבירת ימי החופשה השנתית לעובד במשרה חלקית


חוסר תום לב בהתכחשות של עובד להסכם לסיום יחסי עבודה


הפרשה לפנסיה ותשלום פיצויי פיטורין לעובד שהחל לעבוד אחרי גיל פרישה


זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרות עובדות קבלן בשל מעבר להעסקה ישירה


הגדרת עובד כ"עובד כפיים" וחלות צו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה


פיצוי בסך 250,000 ש"ח למאבטח בגין שעות נוספות


100,000 ש"ח - עלות גניבה בוטה של סודות מעסיק


דרכים מקובלות לעריכת פרוטוקול שימוע


שלילת פיצויי פיטורין מסמנכ"ל כספים, שנחשד במעילה


קיזוז הפסקות קצרות משעות העבודה


האם ניתן לפטר עובדת, שהודיעה לאחר שימוע כי היא בתחילת היריון?


פיצוי לעובד, שפוטר אחרי שהתפטר וביקש לחזור בו


טיפול יעיל של מעסיק ביחסים עכורים בין עובדים


כיצד לבצע שימוע לעובד שמפוטר בשל שינוי ארגוני?


פיצוי גבוה על עריכת שימוע שלא כדין


זכות העובד לבחור מוצר פנסיוני, שאינו כולל ביטוח


אובדן כושר עבודה


האם מנהל יחידה עצמאית בחברה זכאי לגמול שעות
נוספות?

זכות הפרטיות של עובד מול זכות המעסיק להגנה הולמת במשפט – מי עדיפה?


האם נהג שליחויות ייחשב לעובד החברה?


בונוס לא קבוע עשוי להיחשב חלק מהשכר הבסיסי  
                     

דחיית תביעה כנגד מנכ"ל בנק בשל התעמרות במקום העבודה


קבלן עצמאי או עובד – יחסי כוחות שוויוניים
                          

פיצוי של רבע מיליון שקלים על אפליה בשל גיל


הפסקה על חשבון העובד רק אם חופשי לגמרי במהלכה


פיטורי עובדת לאחר שימוע, שבוצע לפני יידוע המעסיק בטיפולי פוריות


מקום הפסקת צהריים של העובד לצורך הכרה בתאונת עבודה


סירוב עובדת בהיריון לחזור לעבודה לאחר שהמעסיק חזר בו מפיטוריה


פסיקת הוצאות כנגד עובד בבית הדין לעבודה


פיצויי פיטורין לעובד שעתי שינוי הלכה 


הגבולות לדרישה לניהול מדוקדק של פנקס שעות עבודה 


החזר פיצויי פיטורין למעסיק בהתפטרות עובד


חוקיות שעות נוספות גלובליות ופיצוי בגין אי עריכת שימוע


הגבלת חופש העיסוק - מחירון כסוד מסחרי


חיוב עובדים במסירת טביעת אצבע


פיצוי למעסיק בשל גזילת עסקאות ע"י עובד