למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

יפעת מכרזים
דוגמאות למידע על מכרזים ממאגר יפעת מכרזים


מכרזים בתחומי המזון

אספקת כריכים עבור מחוז ירושלים · פומבי/כללי · 90-158/20
המפרסם: שירותי בריאות כללית
אתר המפרסם: http://www.clalit.org.il
מועד ההגשה: 11/11/2020 12:00
פרטים: שירותי בריאות כללית מזמינה בזה הצעות למתן שירותי אספקת כריכים טריים, פלטת ירקות ושתיה קלה עבור מחוז ירושלים של כללית. תקופת ההתקשרות הינה ל-60 חודשים.
ענפים: הסעדה, מזון

______________________________________________________________________

אספקת חבילות מזון ומוצרים חד פעמיים לאבלים. · פומבי/כללי · 18-2020
המפרסם: משרד המשפטים
אתר המפרסם: http://index.justice.gov.il/Pages/default.aspx;
מועד ההגשה: 10/11/2020 12:00
הערות הגשה: הגשת הצעות באופן מקוון.
פרטים: משרד המשפטים מפרסם מכרז פומבי לאספקת חבילות מזון ומוצרים חד פעמיים למשפחות אבלות של עובדי המשרד. השירות כולל את רכש הטובין, הובלתם ואספקתם לידי המשפחה האבלה בתיאום עמה כמפורט במפרט השירותים במכרז. פניות כל גורם בשאלות ובירורים נוספים בנושא המכרז ייעשו על פי האמור במסמכי המכרז עד ליום 20/10/20. 
ענפים: הסעדה, מזון, פלסטיק, ציוד מטבח


אספקת מוצרי חלב. · פומבי/כללי · 23/2020  מזון
המפרסם: שירות בתי הסוהר
אתר המפרסם: http://www.ips.gov.il;
מועד ההגשה: 02/11/2020 12:00
הערות הגשה: יש להגיש במעטפה סגורה כמפורט במסמכי המכרז במסירה אישית לנציג מחלקת רכישות. מקום מסירה: בכניסה הראשית לנציבות שירות בתי הסוהר, רמלה. כתובת להגעה: מפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים, בסמוך לתיכון רמלוד, כניסה צפונית לבית הסוהר מעשיהו, רמלה.
פרטים: שירות בתי הסוהר מפרסמת מכרז לאספקת מוצרי חלב לשירות בתי הסוהר, משטרת ישראל ומשרד ראש הממשלה. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מינהל הרכש בכתובת - www.mr.gov.il עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים - שירות בתי הסוהר.
ענפים: מזון

אספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה. פומבי/כללי 
מספר מכרז: 6/2020
המפרסם: מועצה מקומית קדימה-צורן
http://www.kadima-zoran.muni.il :אתר המפרסם
מועד והערות ההגשה:  17/08/2020  בשעה  16:00פתיחת הצעות באותו יום שעה  16:30
מועצה מקומית קדימה-צורן מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת מוצרי מזון, שתיה
וניקיון עבור המועצה. נשתתפות במכרז כרוכה בתשלום  300 ש"ח כולל מע"מ שלא יוחזרו. שאלות
ובקשות להבהרות עד ליום  27.7.2020 שעה  12:00למייל moria@fsrlaw.co.il
ענפים: הסעדה, מזון, נקיון

 

אספקת מוצרי מזון ושתיה קלה. פומבי/כללי 
מספר מכרז: 20/2020
המפרסם: עיריית קרית מלאכי
אתר המפרסם:  www.k-m.org.il למכרז
מועד ההגשה:  11/08/2020 בשעה 09:00
עיריית קרית מלאכי מפרסמת בזאת מכרז לאספקת מוצרי מזון ושתיה קלה. עלות המכרז: 200 ש"ח לפרטים: itzhak@k-m.org.il  08-8500876 . איש קשר: יצחק כרמלי
ענפים: הסעדה, מזון

 

הצבת והפעלת פודטראקים (נקודות מכר ניידות על גלגלים) ו/או עגלות מזון ו/או דוכני מזון ו/או מזנונים.
פומבי/כללי  
מספר מכרז: 41/2020
המפרסם: עיריית רעננה
אתר המפרסם: www.raanana.muni.il 
מועד ההגשה: 02/08/2020 בשעה 15:00
עיריית רעננה מפרסמת בזאת מכרז להצבת והפעלת פודטראקים (נקודות מכר ניידות על גלגלים)
ו/או עגלות מזון ו/או דוכני מזון ו/או מזנונים. מחיר 300 ש"ח. טל' 09-7610252
בתאריך 19/07/2020 שעה 09:00 . השתתפות חובה! סיור חובה יתקיים ברחבת בית יד לבנים
אחוזה 147 רעננה
ענפים: הסעדה, מזון

 

מכרזים בתחום כלי עבודה וציוד טכני

הספקת צינורות לתשתיות מים. פומבי/כללי · 31/2020
המפרסם: חברת הגיחון בע"מ תאגיד הביוב והמים של ירושלים
אתר המפרסם: https://www.hagihon.co.il
מועד ההגשה: 11/11/2020
פרטים: חברת הגיחון בע"מ - תאגיד הביוב והמים של ירושלים, מפרסמת מכרז: הספקת צינורות לתשתיות מים. מפרסם נוסף: חברת הגיחון בע"מ- תאגיד הביוב והמים שלרכישת מסמכים: כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף, עומדים לעיון הציבור באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il תחת הקשור "מכרזים וספקים". שאלות ובקשות להבהרה, יש לשלוח למחלקת המכרזים למייל contractor@hagihon.co.il או בפקס 077-4703021.
ענפים: ביוב, מתכות, ציוד אינסטלציה

 

אספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, משטחי גזם ומרכזי מחזור. פומבי/כללי · 17/2020
המפרסם: איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
אתר המפרסם: http://www.westnegev.org.il
מועד ההגשה: 11/11/2020 13:00
הערות הגשה: את ההצעה יש להגיש במשרדי האשכול בתיאום מראש.
פרטים: איגוד ערים אשכול רשויות הנגב המערבי מזמין חברות ליתן הצעה לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, משטחי גזם ומרכזי מחזור עבור רשויות אשכול נגב מערבי. רכישת מסמכים: פרטים נוספים, תנאי סף, ותכולת השירותים המבוקשים ניתן למצוא באתר האשכול בכתובת: https://www.westnegev.org.il/services שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום חמישי 29/10/2020, בשעה 13:00. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתשלום, בתיאום מראש בטלפון 7269274־073 ו/או 6288878־053 ו/או במייל info@westnegev.org.il
ענפים: איכות הסביבה, מתכות, פינוי פסולת, תשתית

______________________________________________________________________

 

מכירת מגופי תריס למים/ביוב ומכירת מחברים רב קוטר/דינמיים. פומבי/כללי ·
המפרסם: עיריית ערד
אתר המפרסם: http://www.arad.muni.il
מועד ההגשה: 26/10/2020 16:00
פרטים: עיריית ערד מזמינה בזאת הצעות לרכישת ברזי מגוף לצנרת מים (גדלים שונים) ולרכישת מחברים לצנרת מים (גדלים שונים). פרטים ובירורים ניתן לקבל מחדוה ניפרבסקי מנהלת מח' הרכש בטל' 08-9951610.
ענפים: ביוב, חומרי בניה, מתכות, ציוד אינסטלציהתכנון, רכישה, התקנה ואספקה של מערכות גילוי אש למבנים המשמשים כבתי ספר. פומבי/כללי · 36/2020
המפרסם: עיריית דימונה
אתר המפרסם: http://www.dimona.muni.il
מועד ההגשה: 08/11/2020 14:00
הערות הגשה: ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד, לגב' יפה עזריה מנהלת מברזים, קומה ג', חדר 303, בבניין העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים בתאום מראש בלבד דרך מס' טלפון 6085170־052. תיבת המכרזים תיפתח ככל האפשר ביום 8/11/2020 בשעה 14:15 (או בסמוך לכך) בלשכת היועמ"ש קומה ג', בבניין העירייה מרכז מסחרי חדש, דימונה. וכל משתתף יהיה רשאי להיות נוכח בעת פתיחת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז. (והכל בכפוף להגבלות משרד הבריאות בעניין נגיף הקורונה)
פרטים: עיריית דימונה מפרסמת מכרז פומבי לתכנון, רכישה, התקנה ואספקה של מערכות גילוי אש למבנים המשמשים כבתי ספר בעיר דימונה. רכישת מסמכים: הנוסח המלא של המכרז ודרישותיו במייל בכתובת: http://www.dimona.muni.il/bids
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש, מערכות בקרה
 

אספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין.  פומבי/כללי · 04/20
המפרסם: הקרן למורשת הכותל המערבי בירושלים
אתר המפרסם: http://thekotel.org
מועד ההגשה: 19/11/2020 14:00
פרטים: הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה בזאת הצעות לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, במשרדי הקרן הממוקמים ב"בית שטראוס" בתאום מראש עם גב' אפרת גינזברג בטל' 02-6260969 . השתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום אולם היא מותנית ברישום באמצעות מסירת טופס רישום בדוא"ל וזאת עד 1/11/20 שעה 14:00. שאלות הבהרה ע"י מציעים ניתן להגיש עד 5/11/20.
ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה

מכרז לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה. פומבי/כללי · 31/2020
המפרסם: עיריית קרית מלאכי
אתר המפרסם: http://www.k-m.org.il;
מועד ההגשה: 03/11/2020 09:00
פרטים: עיריית קרית מלאכי מפרסמת מכרז לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה. איש קשר: יצחק כרמלי 08-8500876 מייל itzhak@k-m.org.il מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה 22/10/20 בשעה 12:00.
ענפים: 
חומרי בניה, כלי עבודה, ציוד כבד


שירות שנתי לבדיקה ותחזוקה של מטפים וציוד כיבוי אש. פומבי/כללי · 20/209
המפרסם: תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
אתר המפרסם: http://www.pei.co.il;
מועד ההגשה: 27/10/2020
הערות הגשה: הגשה באחת מהדרכים הבאות: הגשה פיזית לתיבת המכרזים במשרדי החברה; הגשה דיגיטלית לחשבון דוא"ל מיועד כמפורט במסמכי המכרז.
פרטים: חברת תשתיות ואנרגיה בע"מ (להלן "החברה") מזמינה בזאת הצעות לשירות שנתי לבדיקה ותחזוקה של מטפים וציוד כיבוי אש (להלן "העבודה"). את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pei.co.il - מכרזים - מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז. המציע מספק שרותי אחזקה שנתית למטפים וציוד כיבוי אש נייד ל-3 חברות לפחות בפריסה ארצית (מבאר ועד יוקנעם בצפון) במהלך ה-3 השנים האחרונות ברציפות (משנת 2017 ועד היום). למציע מרכזי שרות (צפון, דרום ומרכז) בפריסה ארצית (מבאר ועד יוקנעם בצפון) הכוללים תחנת שרות למטפים וציוד כיבוי אש נייד. למציע מבדקה מאושרת או התקשרות בתוקף עם מבדקה מאושרת, המאושרת כחברה לביצוע בדיקות תקופתיות לצרכי תחזוקה של גלילים מטלטלים לגזים בהתאם לת"י 712. למציע הסמכה כחברה למתן שרותי תחזוקה למטפים מטלטלים כנדרש בת"י 129 חלק 1. בכל תחנת שרות (צפון, דרום ומרכז) לפחות 3 עובדים המועסקים בהעסקה ישירה ע"י המציע שהינם תחזוקאי מטפים מוסמכים (9 עובדים בסך הכל). בכל תחנות השרות ייעשה שימוש באבקה למילוי מטפים מסוג ABC94 לצורםך מילוי מטפים, ולצורך השירותים נשוא מכרז זה, יעשה שימוש באבקה זו בלבד. החברה מוסמכת ל- ISO9001
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש

_____________________________________________________________

אספקת משאבות, חלפים, מחברים ושירותי תיקון עבור המעבדה  פומבי/כללי · 34/2020
המפרסם: החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
אתר המפרסם: https://enviro-services.co.il/index.php
מועד ההגשה: 29/10/2020 14:00
הערות הגשה: הצעות בין השעות 9-14.
פרטים: החברה לשירותי איכות הסביבה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה בהסכמי מסגרת לאספקת משאבות, חלפים, מחברים ושירותי תיקון. חוברת המכרז ניתן לקבל בדוא"ל: michrazim@escil.co.il המציעים רשאים לפנות לועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות באמצעות דוא"ל הנ"ל למר ולדימיר סירוטין עד 15/10/20 שעה 10:00. יש לוודא קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
ענפים: 
איכות הסביבה, ביוב, כימיה, ציוד אינסטלציה

____________________________________________________________________________

מתן שירותי תחזוקה לציוד ולמערכות גילוי וכיבוי אש.  · פומבי/כללי · 643/2020   
המפרסם:מפעל הפיס 
אתר המפרסם: http://www.pais.co.il
מועד ההגשה: 28/10/2020 10:00
פרטים:מפעל הפיס מזמין בזאת הצעות למתן שירותי תחזוקה לציוד ולמערכות גילוי וכיבוי אש למפעל הפיס. רכישת מסמכים: ניתן לעיין בנוסח המודעה המלא באתר האינטרנט של מפעל הפיס בכתובת www.pais.co.il במדור "מכרזים".
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש, מערכות בקרה

_________________________________________________________________________

פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) משור שרשרת, סירנות ומהבהבים, ערכת פריצה, דוחפי עשן, פנסים, כריות הרמה, מצלמה תרמית מחלקתית, מדחסי אוויר, מחולל קצף וערכת תאורה.  פומבי/כללי · 16/2020  
המפרסם: הרשות הארצית לכבאות והצלה
אתר המפרסם: https://www.gov.il/he/departments/firefighting_and_rescue_israel 
מועד ההגשה: 18/11/2020 12:00
הערות הגשה:בתיבת המכרזים של הרשות, שדרות רחבעם 7 זאבי (פינת רח' מינסטר) בראשון לציון (באפליקציית WAZE: "ביה"ס לכבאות"), קומה ראשונה בחדר 127.
פרטים: הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן: "הרשות”) מבקשת לקבל מידע עבור לאמצעים משור שרשרת, סירנות ומהבהבים, ערכת פריצה, דוחפי עשן, פנסים, כריות הרמה, מצלמה תרמית מחלקתית, מדחסי אוויר, מחולל קצף וערכת תאורה, הכול כמפורט במסמכי הפנייה. רכישת מסמכים: ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי הפנייה המוקדמת לקבלת מידע, באתר האינטרנט של הרשות: www.102.gov.il תחת הכותרת "מכרזי רכש".
ענפים: 
בטיחות וגיהות, חשמל, כיבוי אש, כלי עבודה, מיזוג אוויר, תקשורת

מקדחה מגנטית.· פומבי/כללי · 1000652490 

________________________________________
המפרסם: משרד הביטחון
אתר המפרסם: http://www.online.mod.gov.il 
מועד ההגשה: 12/10/2020 16:00
פרטים: תיאור העסקה: מקדחה מגנטית. שם הגורם הנוגע: קבוצת רכש מס' 430. טלפון:04-8575016.
ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה


עבודה: תחנות משנה - מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטי. 

פומבי/כללי מספר מכרז: 042051380A 
המפרסם: חברת החשמל לישראל בע"מ
מועד הגשה: 30/9/20 שעה 13:00  לתיבת המכרזים של אגף ביצוע פרויקטים המוצבת בקומת הכניסה למשרדי חברת החשמל, ברחוב אנילביץ' 56 ,תל-אביב. 
חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "החברה") מבקשת לרכוש השירותים, כמפורט להלן: עבודה: תחנות משנה - מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטי. סיווג המכרז: פומבי. תקופת 4 שנים. העבודה כוללת: תכנון מפורט, אספקה, התקנה/פיקוח עליון, תכנות, הפעלה, אישור מעבדה, הדרכה והסמכה ואחריות ושרות ל24 -חודשים - עבור 20 תחנות משנה ברחבי הארץ. רכישת מסמכים: טפסי המכרז, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל וכן תקופת ההתקשרות, אופציות וכמויות, נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל. ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת. הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר חרת החשמל בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. יש לעקוב אחר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה. 
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש

 

מטפה אבקה 2 ק"ג. 

פומבי/כללי מספר מכרז: 1000648297 
המפרסם: משרד הביטחון 
מועד הגשה: 14/9/20 שעה 16:00.
אתר: www.online.mod.gov.il 
משרד הביטחון מפרסם מכרז למטפה אבקה 2 ק"ג. 
הגורם הנוגע: קבוצת רכש מס' 321 .טלפון 03-6975080 פרטים: 07/09/2020 
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש

 

אספקת כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציה עבור המועצה המקומית קדימה צורן. פומבי/כללי 
מספר מכרז: 8/2020
המפרסם: מועצה מקומית קדימה-צורן
מועד והערות ההגשה:  17/08/2020בשעה  16:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, בלשכת מננ"ל המועצה, ברחוב הרצל  ,1קדימה צורן. פתיחת ההצעות תתקיים ביום 17/8/2020 בשעה 16:30 במשרדי המועצה.
המועצה המקומית קדימה צורן מזמינה בזאת הצעות לאספקת כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציה עבור המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: -www.kadima-zoran.muni.il  ההשתתפות במכרז כרוכה תשלום בסך של  300 ש"ח, כולל מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ביצוע התשלום הינו
כמפורט במסמכי המכרז. שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז ניתן להעביר עד לא יאוחר מיום  27/7/2020 עד השעה  12:00 באמצעות דואר אלקטרוני:  moria@fsrlaw.co.il יש לעקוב באתר המועצה אחר עדכונים בקשר למכרז
ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה, ציוד אינסטלציה

 

אספקת כלי עבודה מסוגים שונים. פומבי/כללי 
מספר מכרז: 13/2020
המפרסם: שירות בתי הסוהר
מועד ההגשה: .24/08/2020
פרטים: שירות בתי הסוהר מפרסם בזאת מכרז לאספקת כלי עבודה מסוגים שונים. לפרטים www.ips.gov.il
ענפים: חומרי בניה, כלי עבודה 

 

מתן שירותי אספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה. פומבי/כללי
מספר מכרז: 08/2020
המפרסם: עיריית קרית מלאכי
מועד והערות ההגשה:  11/08/2020בשעה  09:00בהגשה ידנית בתיבת המכרזים שבמשרד ס. ראש העיר, קומה ב,' בניין העיריה, ז'בוטינסקי  20קריית מלאכי.
עיריית קריית מלאכי מפרסמת מכרז מסגרת לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה. רכישת
מסמכים: ללא עלות. איש קשר: יצחק כרמלי  ,08-8500876מייל:  itzhak@k-m.org.il יש לעיין
במסמכי המכרז ולהתעדכן בשינויים ו/או בהבהרות ו/או בעדכונים ביחס למכרז באתר העירוני.
ענפים: בטיחות וגיהות, חומרי בניה, טקסטיל, כלי עבודה, מתכות, פלסטיק, ציוד אינסטלציה

 

אספקה והתקנת מערכות כיבוי אש במים במבנים ומחסנים. פומבי/כללי
מספר מכרז: בנ-2959/2020
המפרסם: חברת נמל אשדוד בע"מ
אתר המפרסם: לינק למכרז www.ashdodport.co.il 
מועד והערות ההגשה:  17/08/2020 בשעה  12:00 ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים המצויה בבניין לוגיסטיקה והנדסה (סמוך לשער ה) קומה א,' בחדר רמ"ד מכרזים והתקשרויות בנמל אשדוד.
חברת נמל אשדוד בע"מ מעוניינת לקבל הצעות לאספקה והתקנת מערכות כיבוי אש במים במבנים ומחסנים בנמל אשדוד.  לוח זמנים לביצוע: העבודות יבוצעו תוך תקופה כוללת של  5חודשים קלנדאריים, מהיום שיקבע בצו התחלת עבודה, שיימסר לזוכה על ידי חברת הנמל, ובהתאם להזמנות ולוח זמנים שיקבעו על ידי חברת הנמל. רכישת מסמכים: עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של חברת הנמל. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות בכתב בלבד, למתאמת התקשרויות מירב בורבא-פייס, עד ליום  11/8/2020 בשעה  12:00 לפקס 8517523 08 סיור קבלנים: בתאריך  05/08/2020 שעה  14:00. השתתפות חובה! סיור מציעים למכרז, שההשתתפות בו חובה, ייערך בנמל אשדוד ויצא מחדר דיונים בבניין לוגיסטיקה והנדסה, מחלקת בינוי קומה ב' בנמל אשדוד. במהלך השנים  2017-2019 ביצע המציע: פרויקט אחד של עבודות לאספקה והתקנה של מערכת כיבוי אש במים, הכולל מינימום  500מתזים; או שלושה פרויקטים של עבודות אספקה והתקנה של שלוש מערכות כיבוי אש במים, שכל פרויקט כולל מינימום  250מתזים; וגם המציע השתתף בסיור המציעים. סיווג קבלנים:  190א.1
ענפים: בטיחות וגיהות, כיבוי אש

למדור ייצור. פומבי/כללי C.N.C אספקת מקדחה מכרסמת
מספר מכרז: 20-078
המפרסם: שח"מ מקורות ביצוע בע"מ
אתר המפרסם: http://www.emsmekorotprojects.co.il 
מועד ההגשה: 26/07/2020 בשעה 12:00
למדור ייצור CNC שח"מ מקורות ביצוע בע"מ מזמינה בזה הצעות לאספקת מקדחה מכרסמת SOURCINGVISION עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום אמצעות מקוונת (משיק). לרישום וקבלת קישור למערכת בדוא"ל יש לפנות לגב' רוני לידג'י במייל rlidgi@mekorot.co.il
ענפים: כלי עבודה, מתכות, ציוד כבד


התקשרות לאספקת חבקים לכבלים. פומבי/כללי
מספר מכרז: 103037070
המפרסם: חברת החשמל לישראל בע"מ
לינק למכרז www.iec.co.il : אתר המפרסם
מועד והערות ההגשה: 02/08/2020 בשעה 11:00 באמצעות התיבה האלקטרונית.
חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "החברה") מבקשת לרכוש הטובין, השירותים וביצוע העבודות, כמפורט להלן: התקשרות לאספקת חבקים לכבלים. סיווג המכרז: פומבי רגיל, עם שלב מיון מוקדם והליך תחרותי נוסף ממוכן. רכישת מסמכים: פרטים אופן הגשת ההצעה באמצעות התיבה האלקטרונית למצוא האינטרנט של חברת החשמל או באמצעות המכרז, ערן רדנסקי, במייל: Eran.radenski@iec.co.il  טפסי המכרזים, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל וכן תקופת ההתקשרות, אופציות וכמויות, נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל. ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת. הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. יש לעקוב אתר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה.
ענפים: חשמל, כלי עבודה, מתכות, פלסטיק

 
מכרזים בתחומי הבנייה והתשתית

הספקת אביזרים לרשת המים. פומבי/כללי · 30/2020
המפרסם: חברת הגיחון בע"מ תאגיד הביוב והמים של ירושלים
אתר המפרסם: https://www.hagihon.co.il
מועד ההגשה: 11/11/2020
פרטים: חברת הגיחון בע"מ - תאגיד הביוב והמים של ירושלים, מפרסמת מכרז: הספקת אביזרים לרשת המים. שלרכישת מסמכים: כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף, עומדים לעיון הציבור באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il תחת הקשור "מכרזים וספקים". שאלות ובקשות להבהרה, יש לשלוח למחלקת המכרזים למייל contractor@hagihon.co.il או בפקס 077-4703021.
ענפים: ביוב, חומרי בניה, כלי עבודה, מתכות, ציוד אינסטלציה

 

אספקת חומרי בניין 2020. · פומבי/כללי · 45/2020
המפרסם: עיריית בית שמש
אתר המפרסם: http://www.betshemesh.muni.il;
מועד ההגשה: 21/10/2020 12:00
פרטים: עיריית בית שמש מפרסמת מכרז לאספקת חומרי בניין 2020. שאלות הבהרה עד 1/10/20. ניתן לראות ולרכוש באשראי בלבד באתר העירייה. עלות מכרז 500 ש"ח. לפרטים 02-9909807 ירדנה אוחנה.
ענפים: חומרי בניה

______________________________________________________________________

אספקת עמודי מסבך, הארכות והגבהות. פומבי/כללי · 103084320
המפרסם: חברת החשמל לישראל בע"מ
אתר המפרסם: http://www.iec.co.il;
מועד ההגשה: 15/11/2020 11:00
פרטים: חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "החברה") מבקשת לרכוש הטובין, השירותים, וביצוע העבודות, כמפורט להלן: אספקת עמודי מסבך, הארכות והגבהות. סיווג המכרז: פומבי בינלאומי עם שלב מיון מוקדם ממוכן ומו"מ עפ"י תקנה 7(א)(1). רכישת מסמכים: לקבלת פרטים נוספים אודות המכרז ניתן לפנות לעורך המכרז, דימה לויט, במייל: levitd@iec.co.il טפסי המכרזים, כולל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים לעיל וכן תקופת ההתקשרות, אופציות וכמויות, נמצאים באתר האינטרנט של חברת החשמל. ההשתתפות במכרזים הינה ללא עלות, אלא אם כן צוין אחרת. לרגל חג הסוכות, משרדי חברת החשמל יהיו סגורים מיום א', 4/10/2020 ועד יום ה, 8/10/2020. הנוסח המלא והמחייב של המכרזים נמצא באתר: www.iec.co.il, בו ניתן גם להצטרף לרשימת הדיוור המקוון. יש לעקוב אחר עדכונים שוטפים, לרבות דחיית מועד הגשה, באתר האינטרנט של החברה.
ענפים: חשמל, מתכות

____________________________________________________________

אספקת שירותי מסגרות למרפאות ולמתקני מחוז שרון-שומרון בשירותי בריאות כללית. פומבי/כללי · 17/2020
המפרסם: שירותי בריאות כללית
אתר המפרסם: http://www.clalit.org.il
מועד ההגשה: 22/10/2020 11:00
הערות הגשה: בתיבה המיועדת לכך במשרדי מחוז שרון שומרון ברחוב המלאכה 39, נתניה, תל-אביב, בקומה 1 (מול חדר מהנדס המחוז).
פרטים: שירותי בריאות כללית (להלן גם "הכללית" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות להתקשרות שעניינה אספקת שירותי מסגרות למרפאות ולמתקני מחוז שרון-שומרון הכללית (להלן "השירותים") כמפורט במסמכי ההזמנה המפורטים להלן , לרבות בכתב הכמויות המצורף כקובץ נפרד להליך (להלן "כתב הכמויות"). השירותים יינתנו באתרים השונים של מחוז שרון-שומרון בכללית כ-170 אתרים לרבות מרפאות מכונים משרדים ומחסנים. ההתקשרות עם המציע הזוכה מכח המכרז תהיה לתקופה של 48 חודשים והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות הסכם ההתקשרות ומבלי לגרוע מהן. רכישת מסמכים: יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים המתפרסמים באתר המכרזים של כללית בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים http//www.clalit.co.il/he/info/tenders שוטפים אודות המכרז בכתובת Pages/general_matters.aspx על המציעים לבדוק באופן שוטף את המתפרסם באתר לרבות פרוטוקול מכתבי הבהרה ועדכונים.
ענפים: מתכות, נגרות

_____________________________________________________________________

רכישת פחי פלדה לחברת קצא"א באשקלון. פומבי/כללי · 20010780
המפרסם: חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ
אתר המפרסם: http://www.eapc.co.il
מועד ההגשה: 14/10/2020 11:00
הערות הגשה: הגשה לתיבת הדוא"ל 20010780@eapc.co.il
פרטים: חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ (להלן: "קצא"א") מזמינה בזאת גופים להשתתף במכרז פומבי לרכישת פחי פלדה, והכל כמפורט במסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט של קצא"א. רכישת מסמכים: מסמכי המכרז מופיעים באתר האינטרנט של קצא"א שכתובתו: www.eapc.co.il תחת הכותרת "התקשרויות" ותת-הכותרת "פרסום הליכים".
ענפים: חומרי בניה, מתכות

אספקת חומרי בניין 2020. · פומבי/כללי · 45/2020  
המפרסם: עיריית בית שמש 
אתר המפרסם: http://www.betshemesh.muni.il; 
מועד ההגשה: 01/10/2020 12:00
פרטים: עיריית בית שמש מפרסמת מכרז לאספקת חומרי בניין 2020. שאלות הבהרה עד 24/9/20. ניתן לררכוש את המכרז דרך אתר העירייה באשראי בלבד. עלות מכרז 500 ש"ח. לפרטים 02-9909807 ירדנה אוחנה. רכישה החל מ- 17/9/20.
ענפים: חומרי בניה

החלפת קירוי גג במרכז המסחרי דימונה. · פומבי/כללי · 40/2020 בנייה
________________________________________
המפרסם: הקרן לפיתוח דימונה
אתר המפרסם: https://www.kapad.co.il
מועד ההגשה: 22/10/2020 14:00
הערות הגשה: בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד, אצל מר יוסי קסטיאל. פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי בתאריך: 22/10/2020 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (משרדי מפעל "מתן" לשעבר).
פרטים: הקרן לפיתוח דימונה מזמינה בזאת הצעות להחלפת קירוי גג במרכז המסחרי דימונה. תקופת ביצוע: 45 יום קלנדריים. רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד, אצל הגב' שולמית לנקרי - רח' שדרות הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר) בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת תשלום של 1,000 ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
סיור קבלנים: בתאריך 01/10/2020 שעה 11:00. היציאה: ממשרד מנכ"ל הקפ"ד. סיור קבלנים אינו חובה. .
תנאי סף למכרז: על המציעים להמציא אישורים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות. סיווג קבלנים: 100 ג'1 ו/או 150 א'1 לפחות.
ענפים: בניה, מתכות

ביצוע צנרת GRP לצורך הוספת 2 זוגות דיסק פילטר למערך הסינון הראשוני במתקן התפלת מי-ים. 
פומבי/כללי מספר 
מכרז: 2020/13 
המפרסם: חברת אשדוד התפלה תפעול בע"מ 
מועד הגשה: 20/10/20 שעה 10:00
החברה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע צנרת GRP לצורך הוספת 2 זוגות דיסק פילטר למערך הסינון הראשוני הקיים במתקן התפלת מי- ים אשדוד (להלן "העבודות") בהתאם להוראות המפרט המצורף להסכם. העבודות הינן חלק מפרויקט אותו מנהלת ומבצעת החברה עבור חברת אשדוד התפלה בע"מ. המכרז מורכב מאספקת חלקים ומהרכבתם. אולם החברה תהא רשאית לרכוש את הציוד בעצמה והקבלן יבצע את העבודות בלבד. 5 .ההתקשרות עם הקבלן תהא החל מחתימת ההסכם ועד לסיום ביצוע העבודות. ניתן לפנות לחברה בכתב לקבלת הבהרות עד ליום שלישי ה- 29/9/20  באמצעות משלוח דואר אלקטרוני בכתובת oxliraz@mekorot.co.il .  יש לוודא כי נתקבל אישור מהחברה בדואר האלקטרוני בדבר קבלת הפנייה. שאלות ההבהרה ותשובות החברה, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז ללא פירוט שם הפונה לאתר האינטרנט. סיור קבלנים בתאריך 21/9/20 שעה 10:00 .השתתפות חובה! מפגש מציעים יתקיים בחדר הישיבות במתקן ההתפלה, רחוב הנפט 2 ,אזור תעשייה צפוני, אשדוד (בוויז: מתקן להתפלת מי ים אשדוד). מובהר כי ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה. השתתפות במפגש המציעים מותנית בקבלת אישור כניסה למתקן. לשם קבלת אישור יש לפנות באמצעות דוא"ל oxliraz@mekorot.co.il
ענפים: ביוב, זכוכית, חומרי בניה, מתכות, ציוד אינסטלציה

 

עבודות אחזקה ובקרה מזרקות רעננה. 
פומבי/כללי 
מספר מכרז: 2020/44 
המפרסם: עיריית רעננה
מועד והערות ההגשה: 30/9/20 שעה 15:00. בבניין העירייה - לשכה משפטית, אחוזה 103 רעננה. 
עיריית רעננה מפרסמת מכרז פומבי לעבודות אחזקה ובקרה מזרקות רעננה. רכישת מסמכים: 300 ש"ח. טל: 09-7610252. יש להתעדכן באתר העירוני. סיור קבלנים 15/09/2020  שעה 10:00. השתתפות חובה! מפגש חובה יתקיים באגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה, היצירה 14 א.ת שרעננה.
ענפים: ביוב, בניה, ציוד אינסטלציה

  

עבודות בינוי קטנות ואינסטלציה. פומבי/כללי 
מספר מכרז: 2020/536 המפרסם: עיריית רמת השרון
מועד הגשה: 13/10/20 שעה 9:00. 
עיריית רמת השרון מפרסמת מכרז לעבודות בינוי קטנות ואינסטלציה ברחבי תחום השיפוט רמה"ש. עלות המכרז 200 ש"ח. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ולשלם עבורם החל מ- 8/9/20 אצל לימור נסט. יש לתאם הגעה בנייד 054-4336220  ,שד' ביאליק 41 רמה"ש. בין השעות 15-8, בימים א'-ה'. שאלות יש להעביר במייל office@hdl-law.co.il  עד 29/9/20  לא יאוחר משעה 12. לפרטים: 053-4564148 משה דרויש . סיור קבלנים: בתאריך 15/9/20 שעה 10:00 .השתתפות חובה! מפגש מציעים חובה בבית יד לבנים, רח' המחתרת 2 ,רמה"ש. תותר כניסה למפגש לנציג אחד בלבד מכל חברה/משרד 
ענפים: ביוב, בניה, ציוד אינסטלציה

 

ביצוע עבודות ייצור, אספקה והתקנה של מעקות בטיחות בחופי הכינרת.
פומבי/כללי מספר מכרז: 2020/04 
המפרסם: איגוד ערים כנרת 
מועד והערות ההגשה: 24/9/20 שעה 12:00  לתיבת המכרזים שבאיגוד ערים כינרת בצומת צמח (בנין מכבי אש). 
איגוד ערים כנרת  מזמין בזאת, את ציבור הספקים להציע הצעות לביצוע עבודות ייצור, אספקה והתקנה של מעקות בטיחות בחופי הכינרת שבאחריות איגוד ערים כינרת. רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ונספחיו ניתן לרכוש במשרדי איגוד ערים כינרת, אשר בצומת צמח בניין מכבי אש 04-8591910 תמורת עלותם בסך 250 ש"ח שלא יוחזרו. החל מיום שני 7/9/20 ,בימים א-ה, בין השעות 8:00-16:00 בנוסף ניתן למצוא ולהוריד את מסמכי המכרז, החל מהמועד הנזכר לעיל, גם באתר האינטרנט של איגוד ערים כנרת תחת לשונית "מכרזים". ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל. פרטים והסברים נוספים ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים כינרת בטל' 04-8591910..מפגש מציעים יתקיים במשרדי איגוד ערים כינרת שבצמח. אחרי המפגש יתקיים סיור באחד מאתרי העבודה בחופים. ההשתתפות הן בסיור והן במפגש המציעים חיונית אך אינה חובה ואינה מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז. 
סיווג קבלנים: 200 ג'1 או 100 ג'1 או 111 א'1. 
ענפים: בטיחות וגיהות, בניה, גידור, מתכות, תשתית

 

מתן שירותי קונסטרוקציה. פומבי/כללי 
מספר מכרז: 133/20
המפרסם: קרן קימת לישראל
אתר המפרסם:  http://www.kkl.org.il
מועד ההגשה:  13/08/2020בשעה .12:00
קרן קיימת לישראל מפרסמת מכרז פומבי - מתן שירותי ?