למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

מחזורים חדשים של שניים מהקורסים המבוקשים במכללה העסקית

במכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון נפתחו מחזורים נוספים  של שניים מהקורסים המבוקשים במכללה: הקורס להכשרת דירקטורים והקורס להכשרת מנהלי כספים וחשבים.

הקורס היסודי והממצה להכשרת דירקטורים בא להקנות כלים לעבודתם של הדירקטור ונושאי משרה בכירים בחברות. הקורס מעניק ידע מעמיק ומקצועי בסוגיות הניהוליות והמשפטיות המרכזיות, המתייחסות לתפקיד הדירקטור ולהכיר את סמכויותיו, חובותיו וזכויותיו של הדירקטור. בד בבד מקבלים הלומדים בקורס זה כלים למגוון תפקידי ניהול בכירים בחברות ובעסקים.

הקורס להכשרת מנהלי כספים נבנה במיוחד עבור חשבים ומנהלי כספים, וכאלה המתכוונים להתמקצע ולהתמחות בתחום, מתוך הכרה בחשיבותו של מנהל הכספים כאיש מפתח בארגון, שכמעט כל החלטה משמעותית תלויה בו. ניהול השקעות הארגון ומשאביו הכספיים, התקשרויות חוזיות של הארגון, או תנאי  העובדים בארגון - בכל אחד מצמתי החלטה אלו על מנהל הכספים לשלוט בכל היבטי ההחלטה ולשמש כסמכות המקצועית עבור המנכ"ל. הקורס מקנה "ארגז כלים" עדכני, עשיר ומגוון. המאפשר למנהל הכספים להצעיד את הארגון לעמידה מוצלחת ביעדיו ומטרותיו.

שני הקורסים נערכים בחסות האקדמית של הקריה האקדמית אונו ומלמדים בהם טובי המרצים -  בכירים בארגונים ובעלי ניסיון וידע ארגוני וניהולי רב.

מנכ"ל לשכת המסחר, רו"ח שמוליק וטנשטיין, שפתח את הקורסים החדשים, ציין כי קורסים אלה משתלבים במגמת לשכת המסחר לחזק את מסד הניהול המקצועי והמיומן של המגזר העסקי בחיפה ובצפון.

בצילום: רו"ח שמוליק וטנשטיין בפתיחת קורס