למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

מידע ממשלתי לעסקים

לפניכם קישור למשרדי ממשלה המפרסמים באופן שוטף מידע חשוב לבעלי העסקים. השירות החדש יקל על הנגישות למידע הנוגע להטבות עסקיות שונות למשקיעים וליצואנים, מיסוי, מכס, מכון התקנים וכדומה.
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה (לשעבר "מרכז ההשקעות") במשרד הכלכלה והתעשייה הוקמה ופועלת מכוח החוק לעידוד השקעות הון, למתן מענקים והטבות לתעשייה ולשירותים העסקיים במשק.

** עדכון "נוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין השכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון" לחץ כאן

** מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה - הוראת מנכ"ל 4.54 לחצו כאן

** תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - הוראת מנכ"ל 4.44 לחצו כאן

** מסלול שימור עובדים\ות וסיוע במענקים! למידע נוסף לחצו כאן 

מסלול תעסוקה 4.18 נפתח להגשת בקשות - לחצו כאן

** הקלות לעסקים במסלולי תעסוקה של הרשות להשקעות בעקבות משבר נגיף הקורונה לחץ כאן

** הרשות להשקעות - הגשת בקשות במסגרת מסלול מענקים (החוק לעידוד השקעות הון) לחץ כאן

** נערכים לאיומי הסייבר אולי אתם זכאים לסיוע כספי לחץ כאן

** מסלולי סיוע ברשות להשקעות כאן

משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הכלכלה והתעשייה הוקם במטרה לעודד השקעות הון, לפתח את הפריפריה, ליצור מקומות עבודה ולקדם חדשנות ופריון.


מסלול שימור עובדים\ות וסיוע במענקים! למידע נוסף לחצו כאן 

מסלול תעסוקה 4.18 נפתח להגשת בקשות - לחצו כאן
מכון התקנים הישראלי
מכון התקנים הישראלי (מת"י) הוא תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק התקנים. מטרתו היא תקינה והבטחת רמה נאותה של המוצרים. המכון פועל ב-3 תחומים עיקריים: תקינה, בדיקות מעבדה והתעדה של מוצרים ושירותים.
יבואנים מוזמנים להתעדכן בתקינה חדשה, בהוראות המכון ולבדוק באמצעות לשכת המסחר אפשרות למעורבות ולחברות בוועדות תקינה.
רשות המסים בישראל
רשות המסים בישראל היא גוף הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בגביית המסים בישראל.
בעלי עסקים מוזמנים להתעדכן בחדשות הרשות ובהוראות המס הנוגעות למס הכנסה (כולל מס רווחי הון), מע"מ, מכס, מס שבח מקרקעין, מס שכר ומס שכר ורווח, מס קנייה, מס רכוש ובלו על דלק.

עדכונים:
**פורסמה הנחייה לסוכני מכס בנושא: מתן שירות במכס לקהיליית הסחר והסטת שירותים לערוצים דיגיטליים- לחץ כאן
**רשות המסים מפרסמת סקירת הכנסות ממיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן בשנים 2013 – 2021 לחץ כאן
** מבצע ביקורות ארצי בענף השיפוצים העלה כי 21% מהנבדקים לא רשמו הכנסות לחץ כאן
** שרות חדש באתר רשות המסים: הגשת בקשה מקוונת להחזר מס לשכירים לחצו כאן
** לרגל חגי תשרי: ארכה עד ל-5.10.2021 למועד הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים יולי ואוגוסט 2021 לחצו כאן
** מתוק מדבש: שר האוצר ומנהל רשות המסים הודיעו על הקדמת תשלום מענק עבודה ו-250 מיליון ₪ יועברו לזכאים לפני ראש השנה לחצו כאן
** התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב, להשבת מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק, תוארך עד ה- 31.12.2021 לחצו כאן
** מבצע ארצי בענף הרכב חשף: כרבע מבתי העסק שנבדקו לא רשמו הכנסות לחצו כאן
** נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל מבצע 'שומר החומות' לחצו כאן
** פעימה ראשונה בגובה של כ-132 מיליון ₪ שולמה לזכאי מענק עבודה לחצו כאן
** יבוא מוצרים בני קיימא - יוני 2021 לחץ כאן
** רשות המסים מפרסמת את ההיטלים שניגבו לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ואת תחזית גביית ההיטלים בשנים הבאות לחץ כאן
** יבוא מוצרים בני קיימא - מאי 2021 לחצו כאן
** נתוני פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים לרכוש 3.6.2021 לחצו כאן
** נתוני פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים לרכוש לחצו כאן
** פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים לרכוש לחצו כאן
** הארכת המועד לדיווח ותשלום דוחות תקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים והארכת המועד להגשת בקשות למענק פגיעה ממושכת לחצו כאן
** פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים לרכוש לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים מרץ - אפריל 2021 לחץ כאן
** מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ("מענק סוציאלי") לשנת 2021, יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019 לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת דוח שנתי במס הכנסה באינטרנט באופן מקוון מלא לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר - פברואר 2021 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים לחץ כאן
** הכנסות המדינה ממסים בשנת 2020 בצל משבר הקורונה לחץ כאן
** סיוע לעסקים שנפגעו כתוצאה ממגפת הקורונה: הסדר מיוחד לפריסת תשלומים לחץ כאן
** רשות המסים העבירה במהלך מרוכז לעשרות אלפי עסקים החזרי מס בהיקף של למעלה מחצי מיליארד ₪ לחץ כאן
** המענק הנוסף לעסקים שחוו פגיעה ממושכת יוצא לדרך לחץ כאן
** רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא התחשבנות בינחברתית בגין הקצאת אופציות ומניות לעובדים לחץ כאן
** חוזר מס הכנסה בנושא: תשלום לחברת אם בגין הענקת מכשיריה ההוניים לעובדי החברה הבת (הסכמי recharge) אגב עסקה בין-לאומית לחץ כאן
** עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2021 בהתאם לשינוי במדד בשנת 2020 לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים של עד 400 מיליון שח עבור החודשים נובמבר - דצמבר 2020 לחץ כאן
** החל תיאום מס לשנת 2021 לחץ כאן
** רשות המסים שלחה לכ-330,000 שכירים הארכות תוקף לאישורי לתיאום מס לשנת 2021 לחץ כאן
** שורת ליקויים והעלמת הכנסות בסך של כ-70 מיליון ש"ח נחשפו במבצע מע"מ ארצי לחץ כאן
** כפיר חן מונה לראש מינהל המכס לחץ כאן
** נפתחה האפשרות לשינוי מסלול לעסקים המדווחים על בסיס מזומן שהגישו בקשה למענק השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה השלישית לחץ כאן
** מינויים בכירים חדשים ברשות המסים: נטע סבח מונתה לסמנכ"לית בכירה גביה ואכיפה לחץ כאן
** "דוח שנתי מקוון מלא" יוצא לדרך לחץ כאן
** שר האוצר אישר את הרחבת הסיוע לעסקים בתקופת הקורונה רף הזכאות למענק השתתפות בהוצאות בנובמבר דצמבר ירד ל-25% לפחות לחץ כאן
** רשות המסים מפרסמת סקירה (מצ"ב) המציגה את תגובת שוק הנדל"ן למשבר הקורונה בשנת 2020 - למידע מורחב לחצו כאן
** יבוא מוצרי בני קיימא לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ 
גובה המענק המירבי עומד על 500,000 ₪* לחץ כאן
** נפתחה הגשת הבקשות  למענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי-יוני לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ למידע נוסף לחץ כאן
** אושרה הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור המדווחים למע"מ על בסיס מזומן לחץ כאן
** נתוני ביצוע - מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים לחץ כאן
** יבוא מוצרים בני קיימא לחץ כאן
** בעקבות פסיקת העליון: רשות המסים  תבטל קנסות למגישי דוחות מתקנים בנוגע לשווי שימוש ברכב לחץ כאן
** לאחר בדיקה נוספת תוחזר הזכאות למענקים לעצמאים ב 5,170 מקרים לחץ כאן
** ועדת הכספים אישרה את בקשת שר האוצר: על מענק הסיוע לעסקים לא יחול מע"מ לחץ כאן
** ביטול במהלך ממוחשב של קנסות למדווחי מע"מ באיחור בתקופת הקורונה לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות לחץ כאן 
** רשות המסים משיקה יישום המאפשר הגשת השגה/בקשת תיקון שומה במיסוי מקרקעין באופן מקוון - גם למי שאינו מיוצג על ידי עו"ד לחץ כאן
**  רשות המסים תאפשר הגשת דו"חות שנתיים ובקשות להחזר מס באופן מקוון לחץ כאן
**  24 אלף עצמאיים נמצאו זכאים למענק מאז נפתחה האפשרות להגשת בקשות לקבלת הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאיים למידע נוסף לחץ כאן
** הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאים יוצאת לדרך. ניתן להגיש בקשות למענק באתר רשות המסים למידע נוסף לחץ כאן
הרחבת המענק כאן וסכומי המענק בפעימה שניה כאן
** נתוני פעילות רשות המסים בצל משבר הקורונה לחץ כאן
** נתוני מענק הסיוע לעצמאיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה : מענקי סיוע בסכום כולל של כחצי מיליארד שקלים הועברו עד כה לכ-122 אלף עצמאיים לחץ כאן
** למעלה מ-40,000 עצמאיים נמצאו זכאים למענק ויראו את הכסף בחשבונם כבר ביום שני הקרוב - לחץ כאן
** יבוא מוצרים בני קיימא. כלי רכב ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה. לחץ כאן
** מסכמים שנה ראשונה של אכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן: כ-84% ממלאים אחר הוראות החוק. לחץ כאן
** יבוא מוצרים בני קיימא - כלי רכב ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה לחץ כאן 
** יוצאים לחו"ל דרך העבודה ומדווחים על ההוצאות שלכם? מעכשיו התהליך יהיה קל ונגיש יותר. רשות המסים פרסמה הנחיות בנושא שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים בארץ ובחו"ל. למידע מורחב לחץ כאן
** עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2020 לחץ כאן
** מאות ביקורות במסגרת מבצע מע"מ ארצי בתחום תנועות מלאי כמותיות והעלמת קניות חשפו חשד להעלמת הכנסות בסכום מצטבר של כ- 196.5 מיליון ₪ למידע מורחב
לחץ כאן
** רשות המסים שלחה לכ-300,000 שכירים אישורים אוטומטיים לתיאום מס לשנה החדשה למידע מורחב לחץ כאן
** איסור מכירת טבק בתפזורת לחץ כאן
** רשות המסים משיקה שירותים חדשים לציבור המייצגים. למידע מורחב לחץ כאן
** הקלות בתהליך רישום הסכמי השיתוף בטאבו לחץ כאן
** רשות המסים חתמה על הסכם להקלת הליכי ייבוא וייצוא עם מכס הונג קונג. ההסכם צפוי לחסוך עלויות ולקצר זמני המתנה ובכך לסייע ליצרנים הישראלים להתחרות בשוק העולמי    לחץ כאן
**רשות המסים מצטרפת למהפכה הירוקה ומקדמת מהלך שיאפשר גישה למידע ומסמכים באמצעות סריקת קוד פשוטה לחץ כאן