למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

מידע ממשלתי לעסקים

לפניכם קישור למשרדי ממשלה המפרסמים באופן שוטף מידע חשוב לבעלי העסקים. השירות החדש יקל על הנגישות למידע הנוגע להטבות עסקיות שונות למשקיעים וליצואנים, מיסוי, מכס, מכון התקנים וכדומה.
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה (לשעבר "מרכז ההשקעות") במשרד הכלכלה והתעשייה הוקמה ופועלת מכוח החוק לעידוד השקעות הון, למתן מענקים והטבות לתעשייה ולשירותים העסקיים במשק.

** הקלות לעסקים במסלולי תעסוקה של הרשות להשקעות בעקבות משבר נגיף הקורונה לחץ כאן

** הרשות להשקעות - הגשת בקשות במסגרת מסלול מענקים (החוק לעידוד השקעות הון) לחץ כאן

** נערכים לאיומי הסייבר אולי אתם זכאים לסיוע כספי לחץ כאן

** מסלולי סיוע ברשות להשקעות כאן

משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הכלכלה והתעשייה הוקם במטרה לעודד השקעות הון, לפתח את הפריפריה, ליצור מקומות עבודה ולקדם חדשנות ופריון.


סיוע במימון המדינה לעסקים קטנים ובינוניים בנושאי התאמות סליקה והתאמות קורונה 
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה ביום 14.6.2020 קול קורא בדבר סיוע לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה.

להלן עיקרי תוכניות הסיוע:

(1). קידום סליקה בתקן EMV - תקן EMV מאפשר לבצע תשלומים ללא מגע באמצעות טלפון סלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות. סך התקציב המוקצה לתכנית זו הינו עד 80 מלש"ח. 
תנאי זכאות:
·עסק שמאפשר ללקוחותיו גם תשלום בכרטיס אשראי נוכח (אשר נמצא בעסק פיזית בידי הלקוח) ומחזור הסליקה שלו לא עלה על 100 מלש"ח בשנת 2019.
·בעת מועד פרסום התכנית העסק טרם הטמיע את החומרה ו/או התוכנה הנדרשת לסליקה בתקן EMV בעמדת המכירה (POS), לרבות מסוף אחוד תומך, EMV קודן (PIN Pad) או שדרוג נדרש לקופה ייעודית אליה מתחבר קודן (PIN Pad) . בתי עסק הסולקים בתצורת ,Fake EMV כלומר עסקים שאינם סולקים בתקן EMV על אף שקיימת חומרה ותוכנה התואמת תקן EMV בעסק, אינם זכאים למענק.
מהות והיקף הסיוע:
·תינתן השתתפות בגין הוצאות של עסקים לצורך הטמעת תקן EMV ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי.
·היקף הסיוע הינו 80% מעלות כל הוצאה הקשורה בהתקנת תקן EMV בעמדת מכירה ובלבד שהסך הכולל לעמדת מכירה לא יעלה על 2500 ש"ח כולל מע"מ. עסק זכאי לקבל סיוע עד ל- 20 עמדות מכירה. סיוע בגין הוצאות של עסקים לצורך הטמעת תקן EMV  ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי. התקציב המוקצה לתכנית זו הינו עד 80 מלש"ח.
קישור לטופס בקשת זכאות להטמעת תקן - EMV למילוי לחצו כאן
קישור לידיעה בנושא חובה על עסקים לדרוש קוד סודי בתשלום בכרטיס אשראי

 
(2) . סיוע במימון התאמות להן נדרשים עסקים קטנים ובינוניים בעקבות משבר הקורונה - העסקים נדרשים להתאים עצמם בכדי שיוכלו לפעול באופן מותאם לשגרה החדשה שמתקיימת בצל נגיף הקורונה. ההתאמות להן נדרשים העסקים הינן התאמות פיזיות וטכנולוגיות. לכן, במסגרת תכנית זה יקבל העסק סיוע בהוצאות בגין ההתאמות הבאות שיבצעו עסקים:
א. התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה לרבות מחיצות.
ב. יצירת/שדרוג פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות סליקה, שילוח ועוד, שיסייעו לעסק לתת שירות מרחוק.
סך התקציב המוקצה למסלול זה הינו עד 30 מלש"ח.
תנאי הזכאות:
·עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שרותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
·עסק שנמצא עומד בתנאי הסף של תכנית לעסקים לקידום סליקה בתקן EMV או בתנאי הסף של תכנית סיוע למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/העסק FTTH, לא יוכל לדרוש החזר הוצאות בתכנית זו בגין הטמעת תקן EMV או בגין חיבור לתשתית סיבים אופטיים FTTH.
·עסק שמשתתף במסלול מסחר מקוון כאמור בסעיף 13 לתקנון שרותי הסיוע, לא יכול לדרוש החזר הוצאות בתכנית זו עבור אותן הוצאות שבגינן יקבל מענק במסלול מסחר מקוון.
מהות והיקף הסיוע:
·הסיוע יינתן עבור השתתפות בהוצאות התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה לרבות מחיצות, ו/או יצירת/שדרוג פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות סליקה, שילוח ועוד, שיסייעו לעסק לתת שירות מרחוק.
·היקף הסיוע הינו 50% מגובה ההוצאות ועד לתקרה של 5000 ש"ח כולל מע"מ לעסק.
קישור לטופס בקשת זכאות למימון התאמות לעסקים בעקבות נגיף הקורונה - למילוי לחצו כאן
 
(3). תכנית סיוע למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/העסק FTTH -  במסלול זה יינתן סיוע בגין הוצאות של עסקים לצורך חיבור לתשתית אינטרנט מהירה מבוססת FTTH ,סך התקציב המוקצה למסלול זה הינו עד 20 מלש"ח.
מהות והיקף הסיוע:
·הסיוע יהיה עבור כל חיבור לתשתית FTTH שבוצע החל מתאריך 1.4.20 ועד למימוש מלא של התקציב בתכנית, או עד ה-1.11.2020, לפי המוקדם מבניהם.
·היקף הסיוע הינו 1,000 ש"ח כולל מע"מ.
·בקשת הסיוע שתוגש ע"י העסק תהיה עבור "החזר הוצאות לחיבור לתשתית אינטרנט מהירה מבוססת "FTTH , ורק עבור תכנית שעלותה החודשית אינה עולה על 250 ש"ח.
 
המועד האחרון להגשת בקשות הינו עד לתאריך ה 30.09.2020
לקישור לקול הקורא באתר משרד הכלכלה והתעשייה לחצו כאן 

מכון התקנים הישראלי
מכון התקנים הישראלי (מת"י) הוא תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק התקנים. מטרתו היא תקינה והבטחת רמה נאותה של המוצרים. המכון פועל ב-3 תחומים עיקריים: תקינה, בדיקות מעבדה והתעדה של מוצרים ושירותים.
יבואנים מוזמנים להתעדכן בתקינה חדשה, בהוראות המכון ולבדוק באמצעות לשכת המסחר אפשרות למעורבות ולחברות בוועדות תקינה.
רשות המסים בישראל
רשות המסים בישראל היא גוף הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בגביית המסים בישראל.
בעלי עסקים מוזמנים להתעדכן בחדשות הרשות ובהוראות המס הנוגעות למס הכנסה (כולל מס רווחי הון), מע"מ, מכס, מס שבח מקרקעין, מס שכר ומס שכר ורווח, מס קנייה, מס רכוש ובלו על דלק.

עדכונים:
** יבוא מוצרים בני קיימא - ספטמבר 2020 לחץ כאן
** כ-195 מיליון ש"ח הועברו כבר היום לזכאים למקדמות לתוספת מענק עבודה לשנת 2020; הזכאים יוכלו לראות את הכסף בחשבונות הבנק כבר ביום ראשון לחץ כאן
** סיכום נתוני ביצוע למענקי "רשת בטחון כלכלי" לחודשים מאי-יוני 2020, ונתונים מסכמים של מענקי הסיוע לעצמאיים ולעסקים פעימות 1-3. לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים יולי אוגוסט 2020 לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי יולי - אוגוסט 2020 לחץ כאן
** יבוא מוצרי בני קיימא לחץ כאן
** ניתן להגיש בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי-יוני 2020 בסכום של עד 15 אלף ש"ח לחץ כאן
** נפתחה ההגשה למענק נוסף ברשת הביטחון הכלכלית: מהיום ניתן לקבל מענק לעסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020 - לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ 
גובה המענק המירבי עומד על 500,000 ₪* לחץ כאן
** יבוא מוצרים בני קיימא - יולי 2020 לחץ כאן
** ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עד 17.8.2020 לחץ כאן
** החל מ- 3.8 תתאפשר השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר ופברואר 2020 לחץ כאן
** נפתחה הגשת הבקשות  למענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי-יוני לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ למידע נוסף לחץ כאן
** אושרה הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור המדווחים למע"מ על בסיס מזומן לחץ כאן
** נתוני ביצוע - מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים לחץ כאן
** יבוא מוצרים בני קיימא לחץ כאן
** בעקבות פסיקת העליון: רשות המסים  תבטל קנסות למגישי דוחות מתקנים בנוגע לשווי שימוש ברכב לחץ כאן
** כ-400 מיליון ₪ יועברו היום לזכאים למענק עבודה לשנת 2019 לחץ כאן
** לאחר בדיקה נוספת תוחזר הזכאות למענקים לעצמאים ב 5,170 מקרים לחץ כאן
** ועדת הכספים אישרה את בקשת שר האוצר: על מענק הסיוע לעסקים לא יחול מע"מ לחץ כאן
** ביטול במהלך ממוחשב של קנסות למדווחי מע"מ באיחור בתקופת הקורונה לחץ כאן
** נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות לחץ כאן 
** רשות המסים משיקה יישום המאפשר הגשת השגה/בקשת תיקון שומה במיסוי מקרקעין באופן מקוון - גם למי שאינו מיוצג על ידי עו"ד לחץ כאן
**  רשות המסים תאפשר הגשת דו"חות שנתיים ובקשות להחזר מס באופן מקוון לחץ כאן
**  24 אלף עצמאיים נמצאו זכאים למענק מאז נפתחה האפשרות להגשת בקשות לקבלת הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאיים למידע נוסף לחץ כאן
** הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאים יוצאת לדרך. ניתן להגיש בקשות למענק באתר רשות המסים למידע נוסף לחץ כאן
הרחבת המענק כאן וסכומי המענק בפעימה שניה כאן
** נתוני פעילות רשות המסים בצל משבר הקורונה לחץ כאן
** נתוני מענק הסיוע לעצמאיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה : מענקי סיוע בסכום כולל של כחצי מיליארד שקלים הועברו עד כה לכ-122 אלף עצמאיים לחץ כאן
** למעלה מ-40,000 עצמאיים נמצאו זכאים למענק ויראו את הכסף בחשבונם כבר ביום שני הקרוב - לחץ כאן

** יבוא מוצרים בני קיימא. כלי רכב ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה. לחץ כאן
** מסכמים שנה ראשונה של אכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן: כ-84% ממלאים אחר הוראות החוק. לחץ כאן
** יבוא מוצרים בני קיימא - כלי רכב ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה לחץ כאן 
** יוצאים לחו"ל דרך העבודה ומדווחים על ההוצאות שלכם? מעכשיו התהליך יהיה קל ונגיש יותר. רשות המסים פרסמה הנחיות בנושא שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים בארץ ובחו"ל. למידע מורחב לחץ כאן
** עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2020 לחץ כאן
** מאות ביקורות במסגרת מבצע מע"מ ארצי בתחום תנועות מלאי כמותיות והעלמת קניות חשפו חשד להעלמת הכנסות בסכום מצטבר של כ- 196.5 מיליון ₪ למידע מורחב
לחץ כאן
** רשות המסים שלחה לכ-300,000 שכירים אישורים אוטומטיים לתיאום מס לשנה החדשה למידע מורחב לחץ כאן
** איסור מכירת טבק בתפזורת לחץ כאן
** רשות המסים משיקה שירותים חדשים לציבור המייצגים. למידע מורחב לחץ כאן
** הקלות בתהליך רישום הסכמי השיתוף בטאבו לחץ כאן
** רשות המסים חתמה על הסכם להקלת הליכי ייבוא וייצוא עם מכס הונג קונג. ההסכם צפוי לחסוך עלויות ולקצר זמני המתנה ובכך לסייע ליצרנים הישראלים להתחרות בשוק העולמי    לחץ כאן
**רשות המסים מצטרפת למהפכה הירוקה ומקדמת מהלך שיאפשר גישה למידע ומסמכים באמצעות סריקת קוד פשוטה לחץ כאן