למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

מכתב הסבר על המתרחש בנמלים

בחודשים האחרונים נאלצים המשתמשים בנמלי אשדוד וחיפה (היבואנים והיצואנים) להתמודד עם עיצומים חוזרים ונשנים של עובדי הנמלים.
בעקבות עיצומים אלו, הנמשכים תקופה ארוכה, נגרמים ליבואנים וליצואנים נזקים כבדים, ישירים ועקיפים. כך, למשל, חברות הספנות משיתות על חברי הלשכה היטלי צפיפות ועלויות נוספות כתוצאה מאי תפקודם של נמלי הים ומהיווצרות תורים ועיכובים בלתי נסבלים. תוצאה קשה נוספת היא הצטברות של סחורות רבות בנמלים, הן סחורות רבות המיועדות לשחרור ואספקה ללקוחות בארץ והן סחורות יצוא המיועדות ללקוחות בחו"ל. להמשך קריאה לחץ כאן