למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

מענק שימור עובדים

לתשומת לבכם! האפשרות להגשת בקשות למענק נפתחה בתאריך 1.12.2020
המענק הינו מענק חד פעמי אשר יינתן בעבור החודשים ספטמבר - אוקטובר 2020. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקלים לעובד וייקבע בהתאם לפגיעה של העסק, בשילוב אחוז העובדים שהמשיכו להיות עובדי העסק במהלך התקופה, כלומר בהשוואה למצבת העובדים בחודשים ינואר – פברואר 2020.
תנאי הזכאות למענק:

 • תאגידים ושותפויות רשומות - ללא תלות בגובה המחזור השנתי
 • עוסקים מורשים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ בשנת 2019.
 • אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר- אוקטובר או נובמבר – דצמבר (מסלול מאוחר).
  - עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
  - עסקים, שעיקר התקבולים השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווחים למע"מ על בסיס מזומן, הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020.
 • העסק לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה (החזרת עובדים מחל"ת) - העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה, הניתן על ידי שירות התעסוקה.
 • העסק אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.


אילו עובדים מזכים את המעסיק במענק?


על העובד חייבים להתקיים כל הסעיפים להלן:

 • תושב ישראל.
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לנכות.
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומ,י והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש.
 • העובד איננו המעסיק, ולעניין תאגיד - הוא אינו בעל השליטה בתאגיד, או מנהל תאגיד.


מהו מספר העובדים בעסק המזכים במענק?


מספר העובדים גם בתקופת הבסיס (ינואר או פברואר 2020 לפי בחירת המעסיק) וגםבממוצע בתקופת הזכאות (ספטמבר ואוקטובר 2020) ייספר כך:
מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו, או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה.


איך מחושב את גובה המענק?


חישוב המענק מתחלק לשתי קטגוריות:

 • עסק המעסיק עד 5 עובדים, או שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪ בשנת 2019.
 • עסק המעסיק מעל ל-5 עובדים, או שמחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪ בשנת 2019.

  לאופן חישוב סכום המענק – לחצו כאן.


תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק:

 • האישור של רשות המיסים כולל את הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק ושיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק).
  שימו לב! יש לצרף את אישור הזכאות למענק. לצפייה בדוגמה לאישור הזכאות למענק - לחצו כאן.
 • כדי לקבל את המענק, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, משירות התעסוקה ומהמוסד לביטוח לאומי, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את המענק.


שלבי ההגשה:

שלב א' - הגשת בקשת זכאות באמצעות טופס מקוון:
שימו לב! חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

 • שלושה טפסי 102 של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל) עבור החודשים:
  - ינואר או פברואר 2020 (לבחירת המעסיק)
  - ספטמבר 2020
  - אוקטובר 2020
 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-50 אלף ₪ (מעל 10 עובדים מזכים), נדרש אישור רואה חשבון או יועץ מס או הצהרת בעל העסק חתומה על ידי עו"ד לגבי מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל, ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל, בחודשים ינואר או פברואר, ספטמבר ואוקטובר 2020 (נוסח לדוגמה יעלה בקרוב).
 • אישור ניהול חשבון בנק - חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק.
 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על 300 אלף ₪ בשנת 2019, או תאגיד (או שותפות רשומה) – יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורטים תקופת הזכאות ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה כפי שצוין מעלה בסעיף דגשים להגשת הבקשה.
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף.


שלב ב' – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום:
במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מהסוכנות לעסקים קטנים ובינויים דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק.
במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.


למידע נוסף – לחצו כאן.


לתשומת לבכם! האפשרות להגשת בקשות למענק תיפתח ב-1.12.2020 ותסתיים בתאריך 30.6.2021.