למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

משלחות בחיפה

לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, מנהלת ומפתחת מערכת של קשרים בינלאומיים עבור חבריה ועבור גורמים בינלאומיים המחפשים פעילות כלכלית ויזמות במרחב חיפה והצפון. פעילות זו קיבלה תנופה מתחילת שנת 2015 עד היום.
הפעילות כוללת את המרכיבים הבאים:

1. קשרים עם נציגויות רשמיות  (שגרירויות, נספחים כלכליים) של מדינות זרות בישראל.
2. פיתוח קשרים עם לשכות מסחר בערים תאומות תחת ה"מטרייה" של הסכמי ברית ערים תאומות בדגש, בשלב זה,
על העיר חיפה.
3. מתן שירות לחברי הלשכה וחשיפתם להזדמנויות עסקיות בינלאומיות וחשיפת הזדמנויות עסקיות של חברי
הלשכה בפני גורמים בינלאומיים.
4. הפעלה ופיתוח אתר אינטרנט בינלאומי בשפה האנגלית לשירות חברי הלשכה ולשירות גורמים בינלאומיים שונים
המתעניינים בפעילות הלשכה ובכלכלת הצפון.
5. השתתפות במפגשים ואירועים בינלאומיים במסגרת ערים תאומות ואיגוד לשכות המסחר.
6. עריכת מפגשים בינלאומיים ואירוח גורמי כלכלה שונים מהעולם והפגשתם עם חברי לשכת המסחר.
7. סיוע בבדיקת מהימנותם העסקית של עסקים מהעולם )זיהוי תרגילי עוקץ, מחלוקות עסקיות וכו'(.
8. סיוע לחברי הלשכה באיתור גורמים כלכליים ושותפים עסקיים פוטנציאליים מהעולם.
9. קשר ישיר מול נספחויות ושגרירויות ישראל הפזורות בעולם.

במסגרת פעילויות אלו נעשות פניות בנושאים בינלאומיים שונים בדגש על:

1. איתור שותפי סחר בחו"ל ליבוא או ליצוא.
2. פגישות עם נציגי משלחות מסחריות מחו"ל.
3. פיתוח קשרים עם נספחויות זרות בישראל ועם לשכות מסחר בעולם.
4. השתתפות חברי לשכה במשלחות יוצאות לחו"ל למדינות שונות בשילוב השתתפות בכנסים וביקור בתערוכות.
לעיתים במימון חלקי של המארגנים.
5. מכתבי המלצה ואישורי חברות באנגלית לסיוע בפיתוח עסקים בחו"ל.
6. פרסום הצעות עסקיות לחו"ל של חברי לשכה דרך רשת עולמית של לשכות מסחר בחו"ל ושגרירויות ישראל
בעולם.


הפעילות הבינלאומית של לשכת המסחר והתעשיה הינה מרכיב חשוב בשירותים, שמקבלים חברי הלשכה, שמרביתם עוסקים בסחר חוץ. הפעילות מסייעת לחשיפת חברי הלשכה לעולם כמו גם חשיפת ההזדמנויות העסקיות של גורמים בינלאומיים בפני חברי הלשכה. הלשכה משמשת כמרכז לסיוע ליזמים מחו"ל המחפשים הזדמנויות ליצירת קשרים עסקיים עם חברות מהאזור הצפוני של ישראל.

שירותי הלשכה בפיתוח קשרים בינלאומיים
הזדמנויות עסקיות המגיעות ללשכות המסחר בישראל מרחבי העולם דרך לשכות מסחר ובדרכים נוספות. אתר
הלשכה בשפה האנגלית מאפשר העברת מידע והזדמנויות עסקיות מהעולם לחברי הלשכה וחשיפת הפעילות
העסקית של החברים בעולם. באתר גם מערכת אוטומטית לאיסוף מידע והזדמנויות מחו"ל.
פעילויות בינלאומיות ומשלחות אירוח אורחים ומשלחות מחו"ל ונספחים מסחריים ממדינות זרות חברי הלשכה
מוזמנים לפגישות אישיות עם חברי משלחות מסחריות מכל רחבי העולם, המבקרות בלשכה ובאיגוד לשכות המסחר.
טיפול במשלחות היוצאות לחו"ל.
אישורי חברות בלשכה ומכתבי המלצה אישורים על חברות בלשכת המסחר והמלצות לקידום החברה בחו"ל
בשפה האנגלית.
הצעה עסקית בינלאומית פרסום הצעה עסקית של חבר הלשכה ברשת לשכות המסחר ברחבי העולם ושגרירויות
ישראל בעולם באמצעות אתר הלשכה בשפה האנגלית.
קשר עם חו"ל קשר שוטף עם נספחים מסחריים של ישראל בחו"ל, עם נספחים זרים בישראל, עם לשכות מסחר
ברחבי העולם ועם גורמים נוספים.
מידע עסקי מקוון דו"חות מידע עסקי מעדכניים על חברות בחו"ל להתרעות על חברות בקשיים שיש סיכון בקשרי
מסחר איתן.
מידע שיווקי על חברות בעולם ממאגר הכולל מאות אלפי עסקים , ארגונים וחברות פרטיות בעולם.

לקריאה בהרחבה על הפעילות הבינלאומית לחץ על הקישור הבא: https://tinyurl.com/gpc4seo