למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

סוגיית עובדים מחוסנים וסרבני חיסון במקומות העבודה

נושא החיסון לקורונה והשלכותיו על מקומות העבודה, מציב שאלות תקדימיות, שטרם ניתן להן מענה, בחקיקה או  בפסיקת בתי המשפט..

זכויות שונות של הפרט נמצאות במצב של התנגשות זו עם זו. כך למשל, הסמכות הניהולית של המעסיק אל מול זכות הפרטיות של העובד. האם ניתן לפגוע בזכויות של עובדים, שמסרבים להתחסן? האם מהזכות של עובדים לסביבת עבודה בריאה ככל האפשר, המעוגנת בחקיקה, נובעת אפשרות להפעיל סנקציות כנגד עובדים אחרים שבוחרים שלא להתחסן?

 מאחר שהכנסת טרם מצאה לנכון להתייחס לשלל הסוגיות העקרוניות הללו במסגרת של חקיקה, ומאחר שלא קיים מענה לכך גם בפסיקה, נוצר מצב, שבו מעסיקים פועלים בחוסר וודאות, וקיים חשש שבדיעבד יתברר, שהחלטות שקיבלו לא יהיו תואמות חקיקה עתידית ופסיקה עתידית.


לכן, מצאנו לנכון להביא לידיעתכם שורה של שאלות ותשובות בסוגיות העיקריות בנושא החיסון ופעילות מקומות העבודה, במסגרת חוות דעת משפטית של משרד וותיק ומומחה בתחום יחסי ודיני העבודה, וכן חוות דעת נוספת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
 
חשוב להדגיש כי מדובר בחוות דעת בלבד. אין ודאות כיצד יפסוק בית הדין בכל מקרה ספציפי, וייתכן גם שהנושא יוסדר בסופו של דבר בחקיקה.

לקריאת חוות הדעת מלאה כפי שהוכנה ע"י נ.פיינברג ושות' בקובץ PDF לחצו כאן

לקריאת נייר עמדה בנושא חיסונים, התניות ונשיאה בעלויות של הפקולטה למשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים לחצו כאן