למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

יצואן – סיוע ומענקים מחכים לך במינהל סחר החוץ


חברות ישראליות ממעטות להשתתף במכרזים בינלאומיים - כך עלה במפגש הדרכה ליצואנים עם בכירים במשרד הכלכלה, שארגנה לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון. במפגש עלו הדרכים המגוונות שבהן מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מסייע לעסקים.


מינהל סחר חוץ הוא הגוף שאחראי במשרד הכלכלה והתעשייה על קידום היצוא הישראלי. במפגש הוצג מערך של 42 נספחים מסחריים וצוותים מקומיים בבירות סחר ברחבי העולם. נספחויות אלו מסייעות לחברות ישראליות במציאת שותפים, משקיעים והזדמנויות עסקיות במדינות היעד, ודואגות להתגברות על חסמי סחר, למתן מידע מקצועי, לתיאום פגישות בתערוכות ואירועים, בארגון משלחות ובחיבור לגורמים ממשלתיים.

כמו כן, מפעיל מינהל סחר החוץ, דרך "מערך כלי סיוע" כלים מימוניים לקידום היצוא. כלים כמו "כסף חכם" השתתפות במימון הוצאות שיווקיות עד 50% ובסכום כולל של עד 500,000 ₪ למשך שנתיים. למדינות היעד הודו, סין ויפן ההשתתפות במימון הוצאות שיווקיות יכולה להגיע עד מיליון ₪ למשך 3 שנים. תנאי הסף ל"כסף חכם" הם: שוק חדש/מוצר חדש/מהלך שיווקי חדש; מחזור מכירות עד 200 מיליון ₪; יצוא מעל 250,000 $ באחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו להגשה. חברות, שמחזור המכירות שלהן היה מעל 10 מיליון ₪, רף היצוא יורד ל-100,000 $. מחברות, המחזיקות כתב אישור תקף מעל שנה במסגרת מסלול המענקים של מרכז ההשקעות, לא נדרש היקף יצוא. לחברות ממגזר המיעוטים, רף היקף היצוא יורד ל-100,000 $, וללא הגבלה של מחזור המכירות. אמות המידה לקבלת "כסף חכם" הן: התאמה לשוק היעד, תרומה למשק, איתנות פיננסית, מחזור מכירות שנתי וכן מוכנות, ניסיון ומחויבות.

מינהל סחר החוץ מפעיל עוד קרנות ותוכניות סיוע, במטרה לסייע ליצואנים ישראלים להתמודד בשוק הבינ"ל: "קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים", שמטרתה הגדלת מספר החברות המשתתפות במכרזים בינלאומיים והגדלת פעילות חברות ישראליות בפרויקטים בחו"ל. בקרן זו ישנם שני מסלולים. מסלול א' הוא השתתפות במימון הוכחת היתכנות – מענק כספי עד 50% מההוצאות המוכרות (ולא יותר מ-500,000 ₪) לפרויקט ששוויו לפחות מיליון $. מסלול ב' – השתתפות במימון הכנת הצעה למכרז. במסלול זה יינתן מענק כספי עד 50% מההוצאות המוכרות (ולא יותר מ-400,000 ₪) לפרויקט ששוויו לפחות חצי מיליון $. המענק יינתן לתקופה של 12 חודשים וישולם רטרואקטיבית. תנאי סף: מחזור מכירות עד 400 מיליון ₪ ומסמכים מהמזמין לגבי הפרויקט/המכרז. אמות המידה לקבלת הסיוע מהקרן: תרומה למשק, יכולת החברה לבצע את הפרויקט (במונחים של ניסיון, כוח אדם, יכולות ניהול וטכנולוגיה רלוונטית), פוטנציאל המימוש של הפרויקט, מחזור המכירות של החברה, עד כמה מדובר בפעילות חדשה וכמו בכסף החכם, גם ההתרשמות הכללית של חברי הוועדה תורמת לסיכוי לקבל את המענק.

"קרן מאגדי תשתית", מסייעת בהקמת מתקני הדגמה תשתיתיים על ידי קבוצת חברות ישראליות במדינת יעד. הסיוע בקרן זו הוא עד 50% החזר ההוצאות של הקמת מתקן הדגמה בחו"ל ושיווקו. בשנה א' עד 5 מיליון ₪, בשנה ב' עד 3 מיליון ₪ ובשנה ג' עד 2 מיליון ₪. תנאי הסף לקבלת סיוע זה: חברות במאגד – לפחות 5 חברות, יצוא של לפחות 100,000 $ לחברה ו-2 מיליון $ יצוא למאגד כולו. עדיפות תינתן למאגדים שבהם יש סינרגיה בין החברות. תקופת ההשתתפות המרבית בתוכנית היא 36 חודשים. מדי שנה נדרשת הגשת בקשה מחודשת לאותה שנה. ישנה אפשרות להארכה ב-12 חודשים.

למצגת המפרטת על כלי הסיוע לחץ כאן

חברים, המעוניינים בסיוע ליצירת הקשר עם מינהל סחר החוץ, מוזמנים לפנות לאביאל קורן, מנהל שירותי הלשכה,
בדוא"ל aviel@haifachamber.org.il