למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה - 6.9.2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 4)
בשבוע האחרון פורסמו תקנות נוספות בנושא הגבלת פעילות עקב נגיף הקורונה, הידועות בשם תכנית הרמזור. בתקנות נקבעה חלוקה של היישובים/השכונות בערים במדינה לאזורים לפי דרגת החומרה של התפרצות הקורונה בהם. יישובים עם דרגת ההתפרצות הגבוהה ביותר נקבעו כ"אזור אדום", ולאחריו "אזור כתום", "אזור צהוב" ו"אזור ירוק".
תקנות אלו נוספות על התקנות הקודמות, הנוגעות להגבלת פעילות ולהגבלת פעילות במקומות העבודה.

למצגת של פיקוד העורף על תכנית הרמזור לחץ כאן 

לאתר הממשלתי, שבו ניתן לבדוק שייכות עדכנית של כל יישוב לאזור – לחץ כאן
 
א. נקבע כי לא תקוים התקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על המפורט לפי אזורים:
 
    1) באזור אדום – 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח.
    2) באזור כתום – 25 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח.
    3) באזור צהוב  - 50 אנשים במבנה ו-100 אנשים בשטח פתוח.
    4) באזור ירוק  - 100 אנשים במבנה ן-250 אנשים בשטח פתוח.
 
ב. נקבע כי מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור (פרט לעסקים, שעיקר עיסוקם הוא הגשת מזון לצריכה במקום) לא יגיש מזון לצריכה במקום למעט שתייה.
 
ג. נקבע כי מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת אנשים למקום (למעט עובדי המקום) כולל באמצעות תיאום הגעה מראש, לפי סוגי האזורים:
 
1) באזור אדום – עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח, ובלבד שאפשרית שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם.
2) באזור כתום – בעסק טעון רישוי עם תפוסה מירבית – עד 20% מהתפוסה במבנה ועד 40% מהתפוסה בשטח פתוח ובעסק אחר – לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר ועד 25 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח.
3) באזור צהוב -  בעסק טעון רישוי עם תפוסה מירבית – עד 40% מהתפוסה במבנה ועד 60% מהתפוסה בשטח פתוח ובעסק אחר – לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר ועד 50 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח.
 4) באזור ירוק -   בעסק טעון רישוי עם תפוסה מירבית – עד 60% מהתפוסה במבנה ועד 80% מהתפוסה בשטח פתוח ובעסק אחר – לא יותר מאדם אחד ל-4 מ"ר ועד 100 אנשים במבנה ועד 250 אנשים בשטח פתוח.
 
חשוב! – שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל במקום, למעט שטחי חניון, מחסנים, תפעול וכו'.

ד. בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה ובבית מרקחת – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על התפוסה המירבית המותרת לפי סעיף ג' כאן – לפי המקל מביניהם.

ה. מבקר במקום ציבורי או עסקי, שהכניסה אליו נעשית בתאום מראש או מותנית ברישום או בזיהוי בכניסה אליו או מראש – חייב למסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש. המחזיק או המפעיל ישמור את רשימת מספרי הטלפון שנמסרו לו (למטרת אותה חקירה) ובנוסף את השם ושם המשפחה של המבקרים, אם נמסרו לו, ואת זמן הכניסה או היציאה מהמקום, אם ישנם בידיו.
 
ו. הוסר איסור הפעילות הגורף על ברים ופאבים בכל האזורים (חלים עליהם המגבלות הכלליות ולפי אזור), וכן הותרה פעילות גני אירועים באזורים צהובים וירוקים בלבד, וגם בהם הוגבלו האירועים לעד 100 משתתפים, בשטח פתוח בלבד, בהושבה בלבד וללא ריקודים.

ז. נקבע כי על מפעיל של מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור לדאוג לתליית שלט לעניין חובת עטיית מסכה במקום להציב שלט בלבד.

למידע נוסף על מגבלות כלליות, כולל אירועים ותפילות של חגי תשרי הנכם מוזמנים להיכנס לנוסח המלא של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 4) התש"ף -2020. לנוסח לחצו כאן
 
לתיקונים קלים בתקנות אלו ולרשימת היישובים בכל אזור, כפי שהוגדרה ב-4 בספטמבר, הנכם מוזמנים להיכנס לנוסח המלא של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות ) (תיקון מס' 4) (תיקון) התש"ף -2020 לחצו כאן
 
לנוסח התקנות הבסיסי הנכם מוזמנים להיכנס – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) התש"ף – 2020 מה-10 באוגוסט 2020 לחצו כאן