למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

סעיף "גב אל גב" בהסכמים מסחריים

מאת עו"ד איל צורף

סעיף "גב אל גב" בהסכמים מסחריים

מהו סעיף "גב אל גב", המופיע בהסכמים מסחריים? מזמין כלשהו מבקש לבצע עבודות בנייה כלשהן. המזמין שוכר קבלן ראשי, אשר מתחייב לבצע את כל העבודות בפרוייקט. הקבלן הראשי שוכר קבלני משנה לביצוע עבודות חשמל, אינסטלציה, גמר וכו'.

בהסכם שבין הקבלן הראשי לקבלן המשנה, נרשם סעיף שאומר כי הקבלן הראשי ישלם לקבלן המשנה רק לאחר קבלת כספים מהמזמין. סעיף זה אמור להגן על הקבלן הראשי מפני מקרים, שבהם המזמין יסרב לשלם לו אך למרות זאת יהא עליו לשלם לקבלן המשנה, וכך הוא עלול להפסיד כספים או אף לקרוס כליל.

הנה דוגמא אמיתית:

חברת אלקו שכרה את שירותיה של חברת נוי חשמל לביצוע עבודות חשמל במספר פרוייקטים (עבודות תאורה בנתיבי איילון ועוד).

לאחר שהפרוייקטים הסתיימו, סירבה חברת אלקו לשלם לחברת נוי חשמל חלק מהתמורה, בטענה שהמזמין לא שילם לחברת אלקו, ועל פי סעיף "גב אל גב" בין חברת אלקו לחברת נוי חשמל, במקרה זה, אלקו אינה חייבת לשלם לנוי חשמל מאום.

חברת נוי חשמל הגישה תביעה כנגד אלקו ע"ס 4.8 מליון ₪.

טענת ההגנה העיקרית של חברת אלקו הייתה סעיף "גב אל גב", אשר פטר את אלקו מתשלום כלשהו לחברת נוי חשמל.

בית המשפט קבע כי הסעיף בחוזה  אינו פוטר את אלקו מתשלום לחברת נוי חשמל. הסעיף אשר מדבר על תשלום לנוי חשמל לאחר קבלת התמורה מהמזמין, מדבר על מועד התשלום ולא על עצם הזכות לתשלום.

הואיל וחוזים מסחריים רבים (בעיקר חוזי קבלנות משנה) מכילים סעיף "גב אל גב", קבעו בתי המשפט כי סעיפים אלה לא תמיד מבטלים את החובה של הקבלן הראשי (אלקו) לשלם לקבלן המשנה (נוי חשמל).

הבעיה אשר עלולה לצוץ היא כי הקבלן הראשי, במקרה זה אלקו, לא תבצע פעולות גבייה כלשהן כנגד המזמין, ותתנער מאחריותה לשלם לקבלן המשנה (במקרה הזה נוי חשמל). בית המשפט, לא ראה אפשרות זו בעין יפה.

נקבע כי פרשנות זו אינה סבירה ואינה הוגנת, שכן קבלן המשנה נושא ברוב הסיכון.

ניתן היה לקבל טענה של "גב אל גב" כאשר המזמין לא משלם לקבלן הראשי בגלל ליקויים בעבודה של קבלן המשנה ועל כן לא משלם כספים לקבלן הראשי. אבל, מקום בו אין טענה כנגד קבלן המשנה בגין ליקויים או אי ביצוע עבודה כלשהי, הרי שהקבלן הראשי אינו יכול להתנער מחובתו לשלם לקבלן המשנה באמתלה של סעיף גב אל גב.

בית המשפט קבע כי לא ייתכן כי קבלן המשנה, המבצע עבודות בעשרות מיליוני ₪, יהיה תלוי ברצונו הטוב של הקבלן הראשי אשר לו אינטרסים שונים מאשר קבלן המשנה. הקבלן הראשי יעדיף לא פעם, שלא להתעמת עם מזמין העבודה שהוא בחלק מהמקרים ספק של עבודות עתידיות.

על הקבלן הראשי לפעול בנאמנות ולמען קבלן המשנה בגביית הכספים מהמזמין.

הואיל ובמקרה זה, חברת אלקו לא הוכיחה כי נקטה בהליכים לגביית החוב מהמזמין, הרי שלא ניתן לפטור אותה מתשלום לקבלן המשנה, נוי חשמל.

לסיכום, טענתה של אלקו כי אינה צריכה לשלם לנוי חשמל בגלל סעיף "גב אל גב" - נדחתה, ואלקו אף חוייבה בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של כ – 110,000 ₪.

(תיק אזרחי 19919-08-11 נוי חשמל ובקרה בע"מ נ' אלקו-התקנות ושירותים (1973) בע"מ, ביהמ"ש המחוזי לוד, ניתן ביום 22/12/2015). 

קראת זה עתה "טיפ" עסקי - כחבר הלשכה הנך מוזמן לממש את זכותך לפגישה אישית, ללא עלות וללא התחייבות, עם הכותב, יועץ הלשכה.
לתיאום הפגישה אנא השאר פרטיך כאן: https://lp.vp4.me/edhi

עו"ד איל צורף

יועץ לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון למשפט מסחרי ולדיני חוזים.