למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכון תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות - 21.2.2021


לפניכם תקציר השינויים בתקנות הגבלת פעילות, שנכנסו לתוקף אתמול, בהתייחסות לשאלות הבאות:
מהי הגדרת מקום ציבורי או עסקי?
מהי ההתקהלות המותרת?
מהם הקריטריונים לכניסה למקום ציבורי או עסקי?
לאיזה עסקים מותר לפעול בדרך של קבלת קהל ללא החרגת חלק מהציבור?
מיהם העסקים הרשאים לקבל רק את מי שמציג "תו ירוק"?
מהם כללי "התו הסגול" המעודכנים?
כמה לקוחות רשאים להיכנס לבית העסק?
מהם הכללים החלים על אזור תיירות מיוחד?
האם מותר לארגן אירועים ולהשתתף בהם?
האם נמשכת החובה לרישום ולשמירת פרטים?
האם חלות מגבלות על נסיעה ברכב פרטי?
 

תקנות אלה תקפות עד ליום 6.3.2021
תמצית התקנות בכל מה שקשור לעסקים: 

הגדרת מקום ציבורי או עסקי
מקום הפתוח לציבור או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך שדה תעופה בינלאומי ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי.

מהי ההתקהלות המותרת?

בלי לגרוע מהחובה לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם (למעט אנשים הגרים באותו מקום) - לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 10 אנשים במבנה ו- 20 אנשים בשטח פתוח. אם ההתקהלות כוללת גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 20 איש. 

מהם הקריטריונים לכניסה למקומות ציבוריים ועסקיים?

 • לא ישהה אדם, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור אסורה.
 • לא ישהה אדם שאינו מחלים (מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, וכל עוד האישור או התעודה בתוקף), למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, במקום ציבורי או עסקי, שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" (אישור שמנפיק משרד הבריאות המעיד על כך שהאדם זכאי לתעודת מחלים או מחוסן).
 • לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה אלא אם מתקיים אחד התנאים בתקנה 5 (א2). פרטים בקישור לקובץ התקנות המעודכן בסוף ההסבר.

לאיזה עסקים מותר לפעול בדרך של קבלת קהל ללא החרגת חלק מהציבור?

אסור להפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, תרבות, תיירות או פנאי, יריד ודוכן בו, בית אוכל, בריכת שחיה, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, למעט המקומות המפורטים להלן, וגם אם הם מצויים בקניון ושוק קמעונאי:

 1. מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה, והכל למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד, ובלבד שמקום כאמור לא יציע למכירה ולא ימכור מוצרים אלה: 
  (א.) אופניים וציוד ולאופניים;
  (ב.) בגדים, למעט מוצרי הלבשה תחתונה, ופריטי לבוש כגון: כובע, צעיף כפפות וכיוצא בזה;
  (ג.) ספרים;
  (ד.) ציוד ומוצרים לשתילה וגינון;
  (ה.) ציוד מחנאות;
  (ו.) צעצועים;
  (ז.) רהיטים ואביזרי נוי לבית;
  (ח.) תכשיטים;
 2. חנות שאינה כאמור בפסקה 1;
 3. מכבסה;
 4. מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים;
 5. קניון - בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 8א(12);
 6. שוק קמעונאי- בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 8א(13);
 7. מוזיאון - בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 8א(17);
 8. גן חיות או ספארי;
 9. אטרקציה תיירותית בשטח פתוח ללא הפעלת מתקנים בשטח האטרקציה;
 10. קבלת קהל במקום המפורט בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה, לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק, או מתן שירותי חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני.
 11. מסגרות רוווחה ושירותים סוציאליים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(5).
 12. מקום למתן טיפול רפואה משלימה.
 13. מקום המשמש לאימון ספורט, למעט מכון כושר או סטודיו, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(6).
 14. בית מלון, פנסיון, אכסניה ומתחם אירוח, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(7), 7(7א) ו 7(7ב).
 15. קבלת קהל במקום עבודה ציבורי (משרד ממשלתי לרבות יחידת סמך ורשות מקומית) לשם קבלת שירות שלא ניתן לספק בדרך אחרת, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(8).
 16. בריכה טיפולית לצורך טיפול במים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7 (10).
 17. מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות, בהתאם לתנאי תקנה 8(4).
 18. בית אוכל - בדרך של מכירה עם צריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי (TAKE AWAY). 
 19. מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה. 
 20. שמורת טבע וגן לאומי, או שטח פתוח באתר עתיקות, או שטח פתוח באתר מורשת וכן פארק או שטח פתוח בעל אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות - בהתאם לתנאים המנויים בתקנה. ובלבד שלא תופעל אטרקציה תיירותית במקומות אלה.
 21. ספרייה.
 22. מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי בדרך של השכרה ציוד בלבד. 

אין בהוראות התקנות כדי לאסור שירות משלוחים. בשירות משלוחים למקום מגורים – המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו. 


מיהם העסקים הרשאים לקבל רק את מי שהציג תו ירוק?

מדובר בחלק מהעסקים בתחומי הבילוי, הפנאי, התרבות והנופש

לכתבה המלאה לחצו כאן

מהם התנאים המעודכנים לפעילות- "כללי התו הסגול"?

 לגבי עסקים שלא נאסרה פתיחתם לציבור - המחזיק או המפעיל של המקום לא יפעיל את המקום אלא בכפוף ל-10 ההוראות הבאות:

 1. לפירוט המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה, לפיה הוא עומד בהוראות הללו. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה (קישור לטופס) או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית. ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח. *חובת הגשת ההצהרה לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהוגשה כבר לגביו הצהרה מכוח תקנות הגבלת פעילות. 
 2. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי מטעמו לביצוע פעולות המפורטות בתקנה זו (ממונה לענייני קורונה). כמו כן, נדרש למסור את שמו של הממונה בטופס ההצהרה. 
 3. בדלפק שירות, אם ישנו, תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה, שבו קיימת מערכת ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תתוקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 4. בטרם כניסה למקום: 

(א.) המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין - לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:
- האם אתה משתעל?

- האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב 48 שעות האחרונות?

- האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות, למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

(ב.) מדידת חום - על המחזיק או המפעיל של המקום, להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר. לא תותר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
הוראות אלו לא יחולו על עסק המצוי בתוך קניון.

 1. המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם המחויב בעטיית מסכה בהתאם לצו בריאות העם, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה כאמור, אלא אם הוא פטור מכך. יש לתלות במקומות בולטים לעין וכן בכניסה לבית העסק שלט לעניין חובת עטיית מסיכה.
  אם יש מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעטות מסיכה
 2. המחזיק או המפעיל של המקום יפעל ככל האפשר לשמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, גם בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים השוהים במקום, לרבות בכניסה אליו.
 3. יש לסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטר זה מזה, ולהציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור
 4. אם מצויה מעלית – כלל אחיד לכולם (ללא הבחנה במספר הקומות בבניין), לפיו מותר מחצית מהמספר המירבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, למעט אנשים הגרים באותו מקום. על המחזיק או המפעיל של המקום לתלות שלט כאמור בכניסה למעלית
 5. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם
 6. על המחזיק או המפעיל של המקום להציב במקום מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

קיימות בתקנות הנחיות נוספות לגבי בריכות שחייה, מקומות וטיפול שאינו רפואי בגוף האדם ומקומות לרפואה משלימה.

כמה לקוחות רשאים להיכנס לבית העסק?

המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת.
בתקנה זו – "התפוסה המרבית המותרת" - כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם: 
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור להלן, וכן לעניין שטח המקום כאשר שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.

הנחיות מיוחדות לעסקים קמעונאיים, עסקי פנאי ובילוי, קניונים ושווקים:

לכתבה המלאה לחצו כאן

מהם הכללים החלים על איזור תיירות מיוחד?

באזור שהוכרז כאזור תיירות מיוחד לפי החוק, נוסף על המקומות שהותרה הפעלתם בדרך של פתיחתם לציבור, תותר גם הפעלה כאמור של מקום ציבורי או עסקי המפורטים כאן:

לכתבה המלאה לחצו כאן

האם מותר לארגן אירועים ולהשתתף בהם?

 1. לא יארגן אדם ולא ישתתף בכנס, באירוע ספורט או בפסטיבל, למעט ארוע כאמור במקום שהפעלתו הותרה לפי תקנה 7(ב).
 2. לא יארגן אדם ולא ישתתף בטיול מאורגן, מופע בידור או במופע אומנות (למעט מופע כאמרו במקום שהפעלתו הותרה לפי תקנה 7(ב). בטקס, לרבות חתונה או טקס דתי, או במסיבה שמספר המשתתפים בה עולה על ההתקהלות המותרת. מפעיל מקום ציבורי או עסקי לא יקיים אירוע כאמור.
 3. אסורה גם פעולת מתן השירות על ידי נותן שירות לאירועים אסורים כאמור לעיל.
  "נותן שירות לאירוע" – מי שנותן דרך עיסוק שירותי תאורה, מוזיקה, צילום ותשתיות לאירוע או שירותי הסעדה לאירוע, לרבות הגשת משקאות.

האם נמשכת החובה לרישום ושמירת פרטים?

 1. מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר טלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.
 2. מחזיק או מפעיל של מקום כאמור, ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו וכן את הפרטים המנויים בתקנה 11ב (1) – (3) ויפעל בהתאם לאמור בתקנה 11ב'.
  הוראות אלו לא יחולו על עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו נעשית שלא בתיאום או בהזמנה מראש ואינה מותנית ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, למעט אם מתקיימת פעילות מסוימת בעסק כאמור המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים ולעניין פעילות כאמור.

האם חלות מגבלות על נסיעה ברכב פרטי?

לא ייסעו יותר מ-2 נוסעים באותו הרכב נוסף על הנהג (אלא אם הם גרים באותו מקום). ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד – ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל, ובלבד שיישב בספסל נפרד. יש החרגה למקרה, שבו יש צורך חיוני בנסיעה של יותר אנשים. שיעור נהיגה מעשי יתקיים בהתאם לאמור בתקנה זו. 

לקישור לנוסח מלא ומעודכן של תקנות הגבלת פעילות לחץ כאן