למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכונים במשבר הקורונה - 23 במרץ

דחיית מועדי תשלום על ידי רשות המסים בשל משבר הקורונה

נוכח המשבר הנוכחי בו שרוי המשק, הודיעה רשות המסים על מספר ארכות כמפורט להלן:
  • מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, נדחה עד ל- 27.4.2020.
  • מועד הדיווח והתשלום של המדווחים למע"מ בדווח חד-חודשי הינו, נכון לעכשיו, ביום 26.3.2020.
  • ניתנה ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב-31.3.2020, עד ל- 30.4.2020.
  • ניתנה ארכה לתוקפם של האישורים לתיאומי מס של שנת 2019 עד למועד תשלום משורת חודש מאי 2020 ולא יאוחר מ- 13.6.2020.
  • יידחה מועד ההגשה של דוחות שנתיים לשנת המס 2018, שניתנה למייצגים אורכה להגשתם עד ליום 31.3.2020 (במסגרת הסדר האורכות למייצגים), עד ליום 30.4.2020.
  • הוענקה ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שתוקפם פג בתקופה שמתחילה ביום 1.3.2020 ומסתיימת ביום 30.6.2020 כך שתוקף תעודת הרישום יוארך אוטומטית בארבעה חודשים מהיום שבו פגה תעודת הרישום.
  • נדחו בחודשיים המועדים להגשת הדו"חות השנתיים למס הכנסה כדי לאפשר לחייבים בהגשת הדוח לקבל את כל האישורים הרלוונטיים לדוח ולהיערך בהתאם להגשתם, לאור ההגבלות שהוטלו על הציבור והמשק כחלק מהמאבק בנגיף.  
אלו המועדים החדשים להגשת הדוחות:
  •  דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום שלישי 30.6.2020
  •  דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים יוגש עד יום חמישי 30.7.2020
  • דוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים יוגש עד יום חמישי 30.7.2020
 
מתן הקלות וסיוע כספי לחברות ועסקים שנפגעו ממשבר נגיף הקורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה והפגיעה הפוטנציאלית בחיי המסחר והעסקים בישראל, פרסמו הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות והרשות להשקעות ופיתוח התעשייה והכלכלה שורה של הקלות והטבות לחברות או עסקים שנפגעו כתוצאה מהשפעת הנגיף. הקלות והטבות אלה כוללים, בין השאר, מתן הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים או בינוניים, הכרה בשעות עבודה של עובדים המבצעים את עבודתם מהבית בחברות וגופים המקבלים תמיכה מרשות החדשנות, הקלות בדבר בחינת העמידה ביעדים של חברות או גופים החוסים תחת מסלול מענקים של רשות להשקעות והארכת מועד להגשת בקשה במסגרת הוראת מנכ"ל 4.59 בדבר "הקמת מבנה להשכרה לתעשייה עתירת הידע בירוחם". למידע מפורט לחץ כאן

המפקחת על הבנקים פרסמה הקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון, במענה למשבר נגיף הקורונה

משבר הקורונה יצר צורך לאפשר ללקוחות לבצע פעולות בנקאיות נרחבות מבלי להגיע לסניפי הבנקים, זאת בכדי לשמור על בריאות הציבור ובריאותם של עובדי הבנקים.
 
עבור הלקוחות המתקשים לעשות שימוש באמצעים הדיגיטליים כגון אפליקציה או אתר האינטרנט של הבנק, הערוץ הטלפוני הפך להיות הערוץ העיקרי בו הם יכולים לקבל את מרבית השירותים הבנקאיים. בתקופה מאתגרת זו נתקלים התאגידים הבנקאים בקושי לקיים שגרת עבודה במוקדים הטלפונים.
 
בין היתר נאלצים התאגידים הבנקאים לבזר את המוקדים הטלפונים, במטרה להגן על עובדיהם מהדבקות בנגיף, ואגב כך נתקלים בקשיים להקליט את השיחות הנערכות בינם לבין לקוחותיהם.
 
בנושא "סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם" מאפשר כריתת הסכם בנקאות בתקשורת, וכן כריתת הסכם הוראות טלפוניות, באמצעות שיחה מוקלטת. דורש כי למכתב בנושא "שיווק יזום של הלוואות קמעונאיות", סעיף "שיחות טלפוניות לשיווק אשראי ללקוחות קמעונאיים, בין אם שיחות יזומות ובין אגב טיפול בעניינים אחרים של הלקוח, יוקלטו."
 
עם זאת, לאור הקושי, ככל שלא יתאפשר לתאגיד בנקאי להקליט שיחות כאמור יש לקבוע הליכי תיעוד חלופיים. כמו כן, במהלך תקופה זו, ניתן יהיה לכרות הסכמים למתן אשראי (למעט הלוואה לדיור כהגדרתה) גם באמצעות קבלת הסכמת הלקוח בטלפון. גם כאן, ככל שלא בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר451 יתאפשר להקליט שיחות יש לקבוע הליכי תיעוד חלופיים. הקלה זו תיכנס לתוקף במועד פרסומה ועד ליום 30.9.2020 במידת הצורך בנק ישראל יאריך את תוקף ההקלה בהתאם להתפתחויות.
 
מצ"ב מכתב מטעם פיקוח הבנקים - הוראה מטעם פיקוח הבנקים 
 

משרד הכלכלה פונה בבקשת מידע מיבואנים בעקבות משבר הקורונה

משרד הכלכלה פונה ליבואנים ומבקש מהם מידע בעקבות משבר הקורונה. מוזמנים לענות על הסקר בקישור המצורף:
קישור לסקר