למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה – 4 במאי 2022

4.5.2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול של התקנים הבאים
בפרסום 10388 בילקוט הפרסומים מיום 4.4.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:
-שרת הפנים הודיעה כי ת"י 5281- חלק 1: בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים תוקן בנוגע להוראות מיוחדות לבתי חולים.
בפרסום 10452 בילקוט הפרסומים מיום 24.4.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:
- ת"י 1142 - מעקים ומסעדים, גיליון תיקון מס' 2, ממרס 2022 למהדורה ממאי 2019 ולגיליון התיקון מפברואר 2020;
- ת"י 5281 חלק 1 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 4, ממרס 2022 למהדורה ממאי 2016 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2018 , מדצמבר 2019 ומדצמבר 2021;
- ת"י 5281 חלק 2 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 3, ממרס 2022 למהדורה ממאי 2016 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2018 ומדצמבר ;2019
- ת"י 5281 חלק 3.3 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני גרעין ומעטפת - בנייני משרדים גיליון תיקון מס' 3, ממרס 2022 למהדורה מאוגוסט 2016 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2018 ומדצמבר 2019;
- ת"י 5281 חלק 3.4 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר, גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2022 למהדורה מיוני 2020 ;
- ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת־קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה, גיליון תיקון מס' 4, ממרס 2022 למהדורה ממאי 2014 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2015 , מדצמבר 2018 ומדצמבר 2019 ;
- ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת־קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה קיימים, גיליון תיקון מס' 4, ממרס 2022 למהדורה מדצמבר 2014 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2015 , מדצמבר 2018 ומדצמבר 2019.
בפרסום 10452 בילקוט הפרסומים מיום 24.4.2022 הכריזו על ביטולי התקנים הבאים:
ת"י 90 חלק 1 - בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרת, מספטמבר ;1995
ת"י 161 חלק 3 - ביטומנים לכבישי אספלט: ביטומן שפיך, מאפריל 1987 ;
ת"י 342 - כירות נפט מיטלטלות הפועלות בלחץ ("פרימוס"): מאפריל 1971 ;
ת"י 1236 - חומרי דלק פחמימניים: דגימה ידנית של חומרי דלק פחמימניים נוזליים, מאוקטובר 1988 ;
ת"י 6469 חלק 1 - רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: מערכת נטענת לאגירת אנרגיה המותקנת ברכב, מאפריל 2013 ;
ת"י 6469 חלק 2 - רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: אמצעי בטיחות לתפעול הרכב ולהגנה מפני כשלים, מאפריל 2013 ;
ת"י 6469 חלק 3 - רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: הגנה על אנשים מפני הלם חשמלי, מאפריל 2013.
2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים
לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן
- גיליון תיקון לת"י 32 חלק 1.1 : תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר - דרישות כלליות.
- ת"י 14763 חלק 2.0 : רשתות בזק בחצרי לקוח: תכנון והתקנה.
- ת"י 14763 חלק 3.0 : רשתות בזק בחצרי לקוח: בדיקות של כבילת.
- ת"י 61935 חלק 1.0 : רשתות בזק בחצרי לקוח: דרישות לבדיקות. 
3. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה לגבי שינוי / החלפה / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים
*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:
ת"י 1458 חלק 1.2 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך, מאפריל 2012, במקומו יבוא: ת"י 1458 חלק 1.2 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר ומרותכים - סבולות, מידות ואופייני חתך, מדצמבר 2021;
ות"י 1458 חלק 2.2 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך, מאפריל 2012, במקומו יבוא: ת"י 1458 חלק 2.2 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - סבולות, מידות ואופייני חתך, מדצמבר 2021.
- לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה- 12.5.2022 היכנסו לקישור הבא
- לעיון בטבלת השינויים הלאומיים של ת"י 1458 חלק 1.2- לחצו כאן וחלק 2.2- לחצו כאן
חלפת התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 562 חלק 2 - בטיחות צעצועים: דליקות, מינואר 2018, במקומו יבוא: ת"י 562 חלק 2 - בטיחות צעצועים: דליקות, מינואר 2022.
- לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-13.5.2022 היכנסו לקישור הבא
- לעיון בטבלת השינויים הלאומיים- לחצו כאן 
- קישור לעיון בטיוטת התקן
*שינוי התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 1284 חלק 4 - כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים- מונחים ודרישות ביצועים עבור סיכונים כימיים, מנובמבר 2018, ע"י פרסום ג"ת מספר 1 מספטמבר 2021.
- לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-13.5.2022 היכנסו לקישור הבא
- לעיון בטבלת השינויים הלאומיים- לחצו כאן 
קישור לעיון בטיוטת התקן
4. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:
- ת"י 15567 חלק 010 מתקני ספורט ונופש-מתקני חבלים קבועים: בנייה ודרישות בטיחות.
- ת"י 816- תיבות מכתבים.
- גיליון תיקון מספר 3 לתקן ת"י 5281 חלק 02.16- בנייה בת קיימה: דרישות לבנייני מגורים.
- גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 5281 חלק 03.04- בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר.
 
בכל נושאי התקינה ומכון התקנים ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה במייל aviel@haifachamber.org.il בטל' 04-8302114 וואטצאפ והודעות 058-7887955