למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

פורסם צו יצוא חופשי - הגבלות על יצוא ציוד רפואי

פורסם צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 5), התש"ף 2020 (מק"ח 1918) - הגבלות על יצוא ציוד רפואי עד 31.5.202

נוכח משבר הקורונה, פורסם מק"ח 1918 - צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 5), התש"ף – 2020 ובו מפורטים פרטי מכס של ציוד רפואי המצריכים הנפקת רישיון יצוא לתקופה זמנית שבין 1.5.2020 ועד 31.5.2020.
פרטי המכס המפורטים בצו מתווספים באופן זמני לתוספת הראשונה של צו יצוא חופשי- כלומר, הם מותרים ביצוא אם הומצא לגביהם רישיון יצוא, וזאת עד ל-31.5.2020.
קישור למק"ח 1918 המלא