למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

שינויים בתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי

 6.1.2022

עדכון בתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות

ביום 5 בינואר 2022 פורסם תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות)(תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021.

"תו ירוק זמני" - עיקר התיקון נוגע להוספת הגדרה של "אישור תו ירוק זמני" - אישור של משרד הבריאות למי שקיבל את מנת החיסון הראשונה עד ליום 10 בינואר 2022 ואשר תקף ל– 30 ימים מיום קבלת החיסון.

משמעות הדבר, שכניסה למקום ציבורי או עסקי הפועל במסגרת "תו ירוק", תתאפשר גם למי שיש אישור תו ירוק זמני (השהיה במקומות אלה תותר למי שיציג אישור על קבלת מנת חיסון ראשונה במהלך 30 הימים שקדמו לכניסתו למקום).

מובהר כי חובת התו הירוק שחלה על העובדים במקום ציבורי או עסקי המנויים בתקנות, לא כוללת "תו ירוק זמני. כלומר כניסת עובדים למקום העבודה תתאפשר רק בכפוף להצגת אישור תו ירוק ולא בתו ירוק זמני.

התיקון בנוגע ל"תו ירוק זמני" יכנס לתוקף ביום 6 ינואר 2022.

תוקף התקנות יוארך עד ליום 10 ינואר 2022.

להלן השינויים שהוכנסו בתיקון מיום 26 בדצמבר 2021:

  • קניונים יפעלו במתכונת של "תו סגול" (כמופרט להלן), על פי יחס תפוסה של 1:15 (אדם אחד בכל 15 מטרים).
  • חובת הצגת תו ירוק – לרשימת העסקים שהכניסה אליהם מתאפשרת בכפוף להצגת תו ירוק (כמופרט להלן) נוספו חנויות ששטחן עולה על 100 מ"ר, הן במתחמים פתוחים וברחוב והן בקניונים ובמתחמי קניות סגורים. יובהר כי "התו הירוק" בקניונים ובמתחמי המסחר לא יחול על מקומות המספקים שירותים חיוניים, כמפורט להלן: חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), חנות אופטיקה, חנות למכירת עזרים רפואיים, מרכול, מכולת או סופרמרקט. במקומות אלו תימשך המתכונת הנהוגה כיום (תו סגול ביחס תפוסה של 1:7).
  • כמו כן, נקבע כי דוכני המזון בקניונים יתנו שירות ללקוחות בכפוף להצגת "תו ירוק", ולא תתאפשר בהם ישיבה אלא איסוף עצמי בלבד. כניסה למסעדות הממוקמות בתוך קניון תתאפשר בכפוף להצגת "תו ירוק", בהתאם למתכונת הנהוגה כיום במסעדות


קישורים לקבציי תקנות

קישור לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי - מעודכן ליום 5 בינואר 2022

קישור לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (דגש על חובת חבישת מסיכה בהתקהלות מעל 50 איש גם בשטח פתוח)