למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תביעת השבת תשלום מכס – הישבון

מאת עו"ד משה אורן

תביעת השבת תשלום מכס – הישבון

האם מגיעים לך החזרי מיסים ואינך מודע לזה? יצואנים זכאים להחזרי מיסי יבוא (מכס ומס קנייה), ששולמו על תשומות הייצור של המוצרים המיובאים. יצואן ישראלי, המייבא חומרי גלם ומשלם עליהם מכס או מס קנייה, זכאי לקבל החזר של מיסים אלה, אם יוכיח כי חומרי גלם אלה שימשו לייצור של מוצרים שיוצאו לחו"ל. בנסיבות מסוימות ניתן אף לקבל החזר מיסים עבור סחורה שנקנתה מיבואנים מקומיים.

תביעת ההשבה נועדה לסייע ליצואנים לייבא חומרי גלם, הדרושים לתהליך הייצור, או לקנותם בארץ, בלי שנטל המיסים יפגע בכדאיות העסקה.

מי זכאי להישבון

תביעת ההשבה היא תהליך של דחיית תשלום מס, או החזר מיסי יבוא (מכס, מס קנייה והיטלי סחר), ליצואנים העונים על אחת ההגדרות הבאות:

  • מייבאים מרכיבים המשמשים לייצור מוצרים המיועדים ליצוא.
  • רוכשים מרכיבים מיובאים המשמשים לייצור מוצרים ליצוא.
  • רוכשים מרכיבים שיוצרו בייצור מקומי, בין אם משמשים לייצור מוצרים ליצוא ובין אם מיוצאים.

איך מגישים את התביעה

  • ישנם שני מסלולים לקבלת ההישבון:

מסלול האשראי, שבו היצואן מקבל אשראי על פי הצהרתו וההתחשבנות עם המכס נעשית לאחר הגשת התביעה. המכס בודק ומקטין את האשראי בהתאם לבדיקה.

מסלול החזר, שבו יקבע שיעור הזכאות להחזר על בסיס תביעת השנה הקודמת. ההחזר משולם ליצואן במהלך השנה על בסיס החזר מכל דולר יצוא באחוזים, ולאחר הגשת התביעה נערכת התחשבנות לגבי ההפרשים.

  • יש להגיש תביעת הישבון מפורטת עד 31 במרץ בכל שנה לגבי השנה שקדמה.
  • על התביעה לכלול מסמכים שיפרטו את המיסים ששולמו, או שהתקבל עבורם אשראי, ביבוא ישיר, במיסי יבוא עקיף ששולמו לספק מקומי שייבא בעצמו (לפי אישור הספק)או מיסי קנייה ששולמו על מרכיבים שיוצרו בארץ.
  • על היצואן להוכיח כי המרכיבים שעליהם שולמו מיסי היבוא נכללו במוצר המוגמר.
  • על התביעה לכלול את יעדי היצוא, שכן ישנם לישראל הסכמי סחר שלפיהם יצוא לארצות אלה אינו מזכה בהישבון מכס, אולם מזכה בהחזר מס קנייה.

מהי התקופה בגינה ניתן לתבוע השבה

  • מרכיבים ביבוא (העונים למספר תנאים) ניתן לתבוע השבת כספי מכס ששולמו עליהם עד 5 שנים רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה.
  • מרכיבים מייצור מקומי העונים לתנאי החוק – ניתן לתבוע השבת כספים עד 3 שנים רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה. 

עו"ד משה אורן

שותף ומנהל המחלקה מסחרית-אזרחית, במשרד קן-דרור, הראל ושות' החבר בלשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון.