ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות, ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

"תנו לעסקים קטנים להשתתף במכרזים"

האם תופסק אפליית עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים?

איגוד לשכות המסחר הגיש לשרי האוצר והכלכלה הצעת חוק לתיקון חוק חובת המכרזים. עיקרי ההצעה:

  1. מכרזים בהיקף של לא יותר מ-10 מיליון ש"ח יהיו פתוחים רק לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים.
  2. הוראות חוק חובת המכרזים יחולו גם על מכרזי הרשויות המקומיות.
  3. לא יוצאו מכרזים בפריסה ארצית כשמהות המכרז מאפשרת פיצול לאזורי הארץ. במידת הצורך הארץ תחולק למספר אזורים והתנאים שידרשו בכל אזור יותאמו להיקף העבודה באזור עצמו. בנוגע לערבויות, במכרזים בהם ניתן להשתתף רק בחלק מהמכרז, הערבות שתידרש תהיה פרופורציונאלית להיקף ולא תידרש ערבות ביצוע לכלל המכרז.
  4. עסקים גדולים שיזכו במכרזים ציבוריים יהיו חייבים לבצע 20% מהיקף העבודה באמצעות עסקים זעירים, קטנים ובינוניים.
  5. קיבלו במכרז שתי הצעות ניקוד זהה, ואחת ההצעות היא של עסק זעיר, קטן, או בינוני, תזכה במכרז ההצעה של קטן העסק הזעיר, או בינוני.
בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון מברכים על יוזמה זו. חברים רבים בלשכה העלו את סוגיית אפלייתם של העסקים הקטנים והבינוניים במכרזים הציבוריים ואת החסמים הבלתי מוצדקים המונעים את השתתפותם במכרזים. נשיא הלשכה, דוד קסטל, פנה לנשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, וביקש להדגיש היבטים המעצימים את האפליה כאשר מדובר בעסקים בפריפריה, כמו באזור חיפה והצפון. בין השאר מונה קסטל במכתבו תנאי סף גבוהים ובלתי סבירים לעסקים צפוניים, שבאופן מובהק אינם גדולים כמו במרכז הארץ, תנאים מפלים ייחודיים לעסקים הרחוקים ממרכז הארץ, כגון: דרישה להגיע פיזית למרכז הארץ פעמיים (כדי לקבל את מסמכי המכרז וכדי להגישם),עלויות גבוהות לעצם ההשתתפות במכרז שהופכות השתתפות זו ללא כדאית, ואי ודאות לגבי היקף ההתקשרות. "זכייה במכרזים ציבוריים מעניקה לעסקים הזוכים ביטחון מקסימלי בקבלת התמורה מגופים ציבוריים, לעומת רמת סיכון גבוהה הרבה יותר לעסק שכל מכירותיו בשוק הפרטי" אומר דוד קסטל, "אנחנו, בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון נכונים להתגייס לקידום מאבק זה".
לקריאת פנייתו המלאה של נשיא הלשכה לחצו כאן