למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תעודות מקור ואישור מסמכים

תעודות מקור ומסמכים בסחר חוץ שאותם ניתן לאשר ולהפיק בלשכת המסחר:
אישור תעודות מקור לשכה Certificate of Origin .
• אימות חתימה של מסמכים ליצוא Signature Verification.
• החתמת חשבון יצוא – Invoice .
• מכתבים מיוחדים באנגלית לגבי קיומה של חברה, פעילותה וכו'. לחץ כאן
• Certificate of Free Sale - למידע נרחב לחץ כאן. לדוגמא למסמך לחץ כאן
• Delivery Verification
• International Import Certificate - לדרישות לשכת המסחר לשם הפקת המסמך לחץ כאן
לטופס הבקשה לחץ כאן

מכירת מסמכי ייצוא כגון:
תחליפים להנפקת תעודות תנועה מסוג EUR-1 ו- EUR-MED

כחלק מפעולות המכס להגנה על סחר החוץ של ישראל, להלן הנחייתו של אבי ארדיטי, ראש מנהל המכס בנושא תחליפים להנפקת תעודות תנועה מסוג EUR-1 ו- EUR-MED.

תוקף ההוראה מ-18.3.2020 ועד להודעה חדשה.

קישור להודעה המלאה

קישור לנוסח ההצהרהתעודת מקור לשכה
• EUR – 1
• EUR-MED
• תעודות מקור CANADA
• תעודות מקור, NIGERIA - CCVO
• תעודות מקור MEXICO 

אימות חתימה:
במקרים בהם חברה בארץ נדרשת לאמת חתימה של מורשה חתימה מטעמה, יש להמציא ללשכת המסחר את המסמך המקורי עליו יש לבצע אימות חתימה.
המסמך יודפס על נייר המכתבים של החברה ויחתם על ידי מורשה חתימה מטעם החברה , כאשר שמו יופיע בברור וחתימתו. (עותק ממסך זה יישא בלשכת המסחר).

כמו כן יש להציג ללשכת המסחר מסמך מרו"ח או עו"ד (שיישאר בלשכה) המאשר זכות חתימתו של מורשה החתימה.
לאחר קבלת מסמכים אלו תתבצע אימות חתימה.

המסמך כרוך בתשלום. לחברי לשכת המסחר ניתנת הנחה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות טלפונית או במייל לחני חמו בטל': 04-8302109,  hani@haifachamber.org.il