למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תקנות שעת חירום

תקנות שעת חירום - נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות והגבלת מספר העובדים במקום עבודהביום 21/3/2020 פורסמו ברשומות, תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 שמגבילות הן את ההתנהלות במרחב הציבורי והן פעילות עסקית


קישור לתקנות כפי שפורסמו ברשומות
תקנות אלו, תקפות לצד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) למעט סעיף 3ג' שם הדן באיסור פעילות והוחלף בתקנות אלו לתקופה שבה הן תקפות
התקנות נכנסות לתוקף היום 22/3/2020 בשעה 08:00 והן תעמודנה בתוקף למשך 7 ימים.

בכל מה שנוגע לעסקים, להלן תמצית העקרונות:
1.   אסורה הפעלה של קניון. עם זאת, בכפוף למגבלות שמצוינות בתקנה, הותרה פעילות מקום מכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – המצויות בקניון.
2.   אסורה הפעלה של המקומות הבאים: דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת , ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות;
3.   אסורה הפעלת שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כזה (כולל דוכן מזון שאסור להפעיל) ולמעט שוק סיטונאי.
4.   בבית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת רק מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל.
5.   ניתן להפעיל מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – בהתקיים שני תנאים
*המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן , על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום לרבות בתוריםולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.
*המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים.
6.   את יתר החנויות ניתן להפעיל בהתקיים שלושה תנאים: יש לעמוד בשני הכללים המנויים בסעיף הקודם, סעיף 5, ובנוסף הוטלה דרישה, כי בכל עת ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של 4 לקוחות לכל היותר לכל קופה רושמת פעילה.
7.   לגבי נסיעה ברכב הוטלה מגבלה כללית של עד 2 נוסעים, אולם מגבלה זו לא חלה על נסיעת עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו ולא חלה כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 אנשים באותו הרכבתשומת לבכם להגדרה של "מקום עבודה חיוני" המתייחסת למפעל חיוני או למפעל למתן שירותים קיומיים בהתאם לחוק עבודה בשעת חירום ולא לרשימות של הענפים בנספח תקנות הגבלת מספר העובדים במקום עבודה.
8.   בשירות משלוחים לבית מגורים – המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו
9.   תקנות אלה, קובעות במפורש שאין בהן כדי לגרוע משירותי הובלה ומשלוח של מוצרים.
10. התקנות מגדירות גם ענישה פלילית בגין הפרות של חלק מהסעיפים.
תקנות אלו אינן היחידות. הן חלק ממארג צווים ותקנות, שפורסמו עד כה, על ידי המדינה בניסיונה לבלום את התפשטות מגפת הקורונה בישראל. חשוב להבין, שקיימים דינים נוספים כמו, תקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים במקום עבודה (זה הפרסום הרשמי ברשומות של טיוטת התקנות ששלחנו אליכם ביום חמישי – יש בה שינויים קלים) וכאמור צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)
משרד הבריאות פרסם שורת הנחיות מטעמו ובין היתר הנחיות להסעות עובדים חיוניים - מתוקן 19.3.2020
משרד הכלכלה עדכן אותנו שבשלב זה אין צורך בנשיאת אישור עבודה כלל. במידה ויוחלט אחרת משרד הכלכלה יעדכן על אופן הנפקת האישור וההנחיות לנשיאתו.

*עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך התקנותהמידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.
 
להבהרות נוספות בנושאים השונים ניתן לפנות לעובדי הלשכה בדרכים הבאות:

אביאל קורן, מנהל שירותי הלשכה, במייל aviel@haifachamber.org.il או
בטל' 050-5791771
 
דפנה היינברג, מנהלת לשכת נשיא ומנכ"ל, במייל dafna@haifachamber.org.il
 
אורלי מסניק, רכזת השירות לחבר, במייל orly@haifachamber.org.il 
או בטל': 058-4302105
 
רו"ח שמוליק וטנשטיין, מנכ"ל הלשכה, במייל shmulik@haifachamber.org.il
או בטל' 050-3646448