למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > עבודה בערבי חג ובחול המועד

20/09/2022

 כללי העבודה והתשלום בערבי חג ובחול המועד

ערבי חג, וכן ימי חול המועד, מהווים ימי עבודה מלאים. בהסכם הקיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, למעבר ל-5 ימי עבודה בשבוע, ובצו ההרחבה החל עליו, נקבע, כי בערבי חגי ישראל, החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9  שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות.

ההנהלה והעובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. לגבי עובד, המועסק 6 ימים בשבוע, שעות העבודה בערבי חג הן כשעות העבודה בימי שישי. במקומות עבודה, שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות, ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות. עובד במשרה חלקית יעבוד בערבי חג אותן שעות עבודה כמקובל לגבי עובדים במשרה מלאה במקום העבודה (מספר שעות זהה), אך לא יותר מאשר שעות עבודתו ביום עבודה רגיל, שאינו ערב חג.

לכתבה המלאה