למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > בקשות להעלאות חריגות בארנונה

21/09/2022

מרכיב תשלומי הארנונה מהווה סכום משמעותי, הצומח משנה לשנה. בעיקר בגלל נוסחה מעוותת שמשקללת גם את השינוי במדד השכר במגזר הציבורי. כך לדוגמא, חתימת הסכם השכר עם ארגוני המורים תבוא לידי ביטוי בחשבון ארנונה של כל משק בית. בנוסף, לנוסחה האוטומטית, הרלוונטית לכולם, ישנה אפשרות לרשויות מקומיות לבקש אישור חריג להעלאה נוספת של הארנונה משרי הפנים והאוצר. על פי חוק, המועד האחרון להגשת בקשות לאישורים חריגים מהשרים הוא ה-15 בחודש יולי.

במדינה מתוקנת, משרד הפנים אמור להעלות לאתר האינטרנט של המשרד כל בקשה של כל רשות מקומית להעלאה חריגה סמוך לאחר קבלתה במשרד, כי הרי לא מדובר במשימה מסובכת. לצערנו המידע לא שקוף ולא נגיש. על כן, הגיש איגוד לשכות המסחר ביום 14 ליולי בקשה על פי חוק חופש המידע למשרד הפנים לקבל את העתקי הבקשות של כל הרשויות המקומיות לאישורים חריגים בארנונה.

הבקשות החריגות אינן נחלתן של הרשויות המקומיות ושל השרים בלבד. הן משפיעות על התושבים ועל המגזר העסקי. חשיפתן, במועד, יש בה כדי ליצור אפקט מצנן ואלמנט מפקח על ההשתוללות והתרת הרסן של הרשויות המקומיות. דרך המלך לשקיפות הנתונים היא לא להעביר בקשות על פי חוק חופש המידע, אלא לראות את החומר מועלה בצורה יזומה על ידי משרד הפנים לאתר האינטרנט שלו.

ועדיין, למרות שהחוק מקציב 30 ימים למענה לפנייה בבקשה על פי חוק חופש המידע, והמועד חלף כבר מזמן, לא מצא לנכון משרד הפנים להיענות לבקשה ולא העביר את החומרים הדרושים.

בנוסף לפניה למשרד על פי חוק חופש המידע, ביום ה-24 לאוגוסט, פנה האיגוד בפניה דומה גם למנכ"ל משרד הפנים, מר יאיר הירש, בבקשה להשקיף את הבקשות באתר משרד הפנים ולספק באופן נקודתי את בקשתנו מהמשרד בבקשה על פי חוק חופש המידע. גם פניה זו נותרה ללא מענה.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: משרד הפנים מזלזל בחוק ומזלזל בניסיון להוריד את יוקר המחייה. פנינו על פי חוק לקבלת העתקי הבקשות של הרשויות המקומיות לאישורים חריגים להעלאת תשלומי הארנונה אלא שחלפו ימים רבים מעבר למחויב בחוק ובמשרד הפנים דממה. בתקופה בה יוקר המחייה הולך וגובר, אסור לשרי הפנים והאוצר לאשר כל חריגה בתשלומי הארנונה."