ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות, ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה ל - 42 שעות

ב-19 במרץ 2018 פורסם ברשומות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי שנחתם ביום 29 במרץ ‏2017 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לפיו - היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת ל - 42 שעות (במקום 43 שעות).
 
צו ההרחבה חל על כל העובדים והמעסיקים בישראל.
קיצור שבוע העבודה יבוצע ללא הפחתה בשכר.
קיצור שבוע העבודה יבוצע על-ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה.
היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.
כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר ובלבד
שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.
עובד שיעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר - תשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.
 
במקומות עבודה בהם עובדים במשמרות - יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת בהתאם לצרכי העבודה, כתוצאה מהשינוי על פי צו הרחבה זה.
 
קיצור שבוע העבודה ל - 42 שעות יחול גם על עובדים העובדים יותר מ - 42 שעות בשבוע, אך פחות מ - 43 שעות.
בהתאמה לקיצור שבוע העבודה, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש.
אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים מיטיבים.
 
הפחתת שעת העבודה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי עבודה של עובדים המועסקים 42 שעות או פחות.
 
קיצור שבוע העבודה כאמור בצו לא יחול על עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק.
תחילת הצו ביום 1 באפריל 2018. כלומר, מיום זה יש לבצע את השינוי הנ"ל בסדרי העבודה. לצו ההרחבה לחץ כאן
אם ייקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך (ימי א' חופשיים) - יפקע תוקפו של צו זה.