למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > 2 ביוני – מועד אחרון להגשת בקשות לתוכניות סיוע לעסקים של משרד הכלכלה

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם  שתי תוכניות לסיוע לעסקים:
תוכנית של"ב – שער לשיווק בינלאומי, המיועדת לעסקים בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם, או עסקים שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ושירותים.
התוכנית נועדה לסייע לעסקים כאלה לחדור לשווקים הבינלאומיים. במסגרת התוכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים במימון הוצאות שיווקיות וליווי מקצועי של יועצים. שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות לשוק היעד (סך סיוע מרבי עד 200,000 ₪).
תוכנית כסף חכם – סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל. התוכנית מיועדת לחברות בהיקף מכירות עד 200 מיליון ₪ וניסיון מוקדם ביצוא. הסיוע בתוכנית זו ניתן באמצעות השתתפות במימון הוצאות שיווקיות וליווי יועצים המתמחים בשוק היעד (עד להיקף של חצי מיליון ₪ ולשווקים מועדפים עד מיליון ₪).

לפרטים על הסיוע, תנאי הסף להגשת הבקשה לסיוע וההצטרפות לתוכניות:
https://tinyurl.com/yy3rdlc4

מועד אחרון להגשת הבקשות – 2 ביוני 2019.

חברי לשכת המסחר הרוצים להיעזר ביועצי הלשכה המומחים בהשגת מימון ממשלתי לצורך הצטרפות לתוכניות הסיוע, מוזמנים לפנות לאביאל קורן בטל': 04-8302114 או במייל: aviel@haifachamber.org.il, או לאורלי מסניק בטל' 04-8302115, או במייל: Orly@haifachamber.org.il