למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > החלה הרחבת פרויקט "לילה טוב" בנמלים

דירקטוריון חברת נמלי ישראל (חנ"י) אישר בישיבתו האחרונה את הרחבת מיזם "לילה טוב". במסגרת מיזם "לילה טוב" של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וחברת נמלי ישראל, יצואנים ויבואנים מקבלים מענקים עבור שינוע מכולות מלאות לנמלים ומהם בשעות הערב והלילה.
המיזם, שמתבצע בשיתוף עם חברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד וארגון המסיעים והמובילים, תורם למיצוי מרבי של תשתיות הנמל גם בלילה, מעניק יתרון שירותי גדול ליצואנים וליבואנים ותורם לציבור, הודות להפחתת עומסי התנועה ביום ובהתאמה הפחתה בזיהום האוויר בצירי התנועה וניצול יעיל של משק המשאיות שעובר לעבודה בכל שעות היממה.
לפי החלטת דירקטוריון חנ"י, ב-15 במאי החל הפיילוט להרחבת המיזם. שלב ראשון זה יימשך עד סוף שנת 2019 ולפי תוצאותיו יוחלט על אופן המשכו.
עיקרי הפיילוט:

  1. מתן תמריץ בסכום של 60 ₪ עבור מכולה מלאה שנכנסת לנמל או יוצאת מהנמל בין השעות 18:00 ועד השעה 19:59
  2. מתן תמריץ בסכום של 80 ₪ עבור מכולה מלאה שנכנסת לנמל או יוצאת מהנמל בין השעות 20:00 ועד השעה 21:59
  3. המשך מתן תמריץ קיים בסכום של 100 ₪ עבור מכולה מלאה שנכנסת לנמל או יוצאת מהנמל בין השעות 22:00 ועד השעה 05:59