למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הוראות למעסיקים של עובדים בבידוד בית והנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה

הוראות למעסיקים של עובדים בבידוד בית והנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה- מעודכן ל-4 במרץ 2020

עדכון קורונה: הרחבת הנחיות של משרד הבריאות בנושא ההתגוננות מפני נגיף קורונה,  4/3/2020
 

 • ישראלים השבים מצרפת, גרמניה, שוויץ, ספרד ואוסטריה יחויבו בבידוד בית למשך 14 יום, ההחלטה רטרואקטיבית מיום עזיבת היעד.
 • זרים ממדינות אלו לא יוכלו להיכנס לישראל, אלא אם יציגו יכולת מוכחת לבידוד בית. יישום החלטה זו ייכנס לתוקף בימים הקרובים.
 • איסור גורף לקיום כנסים בינלאומיים בישראל.
 • תושבי ישראל השבים מכינוסים בינלאומיים בחו״ל יחויבו בבידוד בית 14 יום.
 • על עובדי מערכת הבריאות חל איסור גורף לצאת לחו"ל.
 • חל איסור לקיים אירועים המוניים והתקהלויות מעל 5,000 איש.
 • חל איסור השתתפות בהתכנסויות מעל 100 איש לאנשים שחזרו מכל יעד בחו״ל ב- 14 הימים האחרונים.
 • המלצה לנציב שירות המדינה לאסור באופן גורף יציאות עובדים לחו"ל.
 • המלצה לבני 60 ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב, סכרת, יתר לחץ דם, מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני, להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל יעד בחו״ל או בעלי תסמינים או אנשים החשודים כחולים.
 • תיירים ששהו באיראן, עיראק, סוריה, לבנון (ב-14 יום האחרונים) לא יורשו להיכנס.
 • משרד הבריאות ממליץ להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ולהימנע מלחיצות ידיים.
  
ההנחיות למעסיקים
הצו מגדיר מהו עובד בבידוד - והוא כולל – את כל מי שמועסק לרבות מתנדב ומי שנותן שירות בחציריו של המעסיק, בין אם מתקיימים יחסי עבודה ובין אם לאו, שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית. מעסיקים נדרשים לקבל את תעודת המחלה הגורפת שקבע משרד הבריאות ולא לדרוש אישור מחלה אחר מהעובדים שבבידוד בית (בכלל זה עליהם לשלם ימי מחלה ואיסור פיטורי עובד).
א. איסור כניסה למקום העבודה - חל איסור על מעסיק של עובד בבידוד לדרוש ממנו להגיע למקום העבודה וחלה עליו חובה שלא לאפשר לעובד להכנס למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד גם אם העובד ביקש זאת.
ב. מסירת הודעה למעסיק –  חלה חובה על עובד בבידוד למסור למעסיקו הודעה, בהקדם האפשרי, כי עליו לשהות בבידוד ועל משך תקופת הבידוד;
ג. אסור פיטורים  – חל איסור על מעסיק של עובד בבידוד, לפטר אותו רק בשל היעדרותו ממקום העבודה בתקופת הבידוד.
 
מי נדרש להיות בבידוד בית
א. כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהייה בסין, קוריאה הדרומית, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, יפן, איטליה, צרפת, גרמניה, שוויץ, ספרד, אוסטריה במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל.
ב. מי שהיה במגע הדוק (על פי הגדרה בצו) עם חולה (מי שיש לגביו ממצא מעבדתי חיובי לנגיף).
ג. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה כאמור לעיל ב-14 הימים האחרונים.
 
משך תקופת הבידוד
משך הבידוד הוא לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בחו"ל לגבי חוזר, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.
 
תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד
ביום 4.2.20 פרסם משרד הבריאות הודעה בדבר תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020.
התעודה הגורפת ניתנת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בידוד בית והיא תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד (נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה). משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.
מובהר במפורש בתעודה הגורפת כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, על פי תקנות דמי מחלה.
 
איך תקטינו את הסיכוי להידבק בקורונה? גרפיקה: משרד הבריאות
 
להלן קישורים למסמכים הרלוונטיים:
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-3
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-1
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-2
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2020
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020
מודעה מטעם משרד הבריאות
 
תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה) התש"ף- 2020 (לרבות נוסח הצהרה אישית של עובד).
 
לעדכונים קודמים בנושא הקורונה נא היכנסו לדף הבית באתר הלשכה https://www.haifachamber.org.il/