למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > קשיים בכניסה לישראל

בשל הקורונה- קשיים בכניסה לישראל של מומחים ויועצים מקצועיים מחו"ל במסגרת פעילות עסקית דחופה
משרד הבריאות מגביל כניסת אזרחים זרים ודורש מהם יכולת מוכחת לבידוד בית של 14 יום. באופן טבעי זה מייצר קושי מהותי להכניס ארצה מומחים ויועצים שנדרשים להיכנס לישראל במסגרת עבודה שוטפת, תקלות דחופות ופיקוח על פרויקטים חשובים.
 
אנו פועלים בנושא מול משרדי הממשלה על מנת לייצר מסלול בו ניתן יהיה במסגרת "ועדת חריגים" בה ייקחו חלק גורמים ממשרד הבריאות לאפשר כניסה לישראל של אזרחים זרים שיש צורך דחוף בכניסתם לישראל בכפוף לתנאים חלופיים שייקבעו על ידי משרד הבריאות בהתאם לנסיבות המקרה.

התבקשנו על ידי משרד הכלכלה לרכז מידע על היקף הבעיה ודוגמאות פרטניות לגבי המשמעויות של מגבלות אלו. נבקש ממי מכם שהנושא רלוונטי גם עבורו להעביר אלינו התייחסות הכוללת הסבר על הנסיבות שבמסגרתם מבחינתכם יש כעת או עשוי להיות בטווח הזמן הקרוב צורך בהכנסת מומחה כזה לישראל והמשמעות במידה ובגלל המגבלות הנוכחיות לא ניתן יהיה להכניסו ארצה.