למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > אישורי ניכוי מס במקור יוארכו עד ל-30.4.2020

רשות המסים הודיעה היום על מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ב-31.3.2020 עד ל-30.4.2020. ארכה זו ניתנת במסגרת שורת הקלות שנותנת הרשות במטרה לסייע ולהקל על הציבור, בכל הקשור להשלכות התפשטות נגיף הקורונה. 

נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, יכולים לפנות למשרדי מס הכנסה באמצעות מערכת פניות הציבור באתר רשות המסים ומייצגים יכולים לפנות באמצעות המערכת למייצגים מקושרים.

נזכיר כי בראשית השבוע האריכה הרשות אוטומטית את תוקפם של האישורים לתיאומי מס של שנת 2019 עד למועד תשלום משכורת חודש מאי 2020 ולא יאוחר מ- 13.6.2020.