למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > רשות המסים - הארכת מועד הגשה לדיווח שנתי על ניכויים לשנת המס 2019

בכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126 ) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856), החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2019 , עד ליום ראשון ה- 31 במאי 2020 .

שר הפנים המליץ לכלל הרשויות המקומיות בישראל לדחות את הארנונה לבעלי עסקים עד ה-1 במאי 2020

כצעד מקל על בעלי העסקים, הנחה שר הפניםאריה דרעי כי יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות בישראל לדחות את הארנונה לבעלי עסקים עד ה-1 במאי 2020.
כמו כן, על הצוות לבחון את ביטול הצורך בתשלומי ריבית פיגורים כתוצאה מדחיית תשלומי ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים.
לאור הדחייה, הוקם צוות משותף למשרד הפנים, משרד האוצר ונציגי השלטון המקומי, אשר יבחן מתן סיוע לרשויות מוחלשות ככל שיתקלו בבעיה תזרימית בהמשך.
מאידך, על פי חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד הפנים, עו״ד יהודה זמרת, הורה השר דרעי לכל ראשי הרשויות כי אין בסמכותם להעניק פטורים גורפים והנחות בארנונה.
כמו כן, על הצוות לבחון צעדי סיוע לרשויות המקומיות המתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, להעמיד את כל הכלים לצורך מתן סיוע לרשויות המקומיות וכן לרכז הנחיות אחידות ומחייבות לכלל הרשויות.