למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > פתיחת סניפי הבנקים - הודעת הפיקוח על הבנקים

הפיקוח על הבנקים הודיע על הרחבת קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית.

בעקבות הנחיות משרד הבריאות על החלטות הממשלה על הקלה במגבלות הפעילות, ומתוך רצון לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאות הציבור, להלן הנחיות הפיקוח:

  1. שיעור הסניפים שיהיו פתוחים לקהל לא יפחת מ- 30% מהמספר הכולל של סניפי התאגיד הבנקאי;
  2. סניפי הקהל ייקבעו בהתחשב בפיזור גיאוגרפי נאות של הסניפים וביכולת לספק שירותים בנקאיים לציבור רחב של לקוחות;
  3. סניפים אלו יתנו שירותי משיכה והפקדת מזומנים ושירותי משיכה והפקדת שיקים בלבד. שירותים אחרים יינתנו בכפוף לתיאום מראש ולזמינות השירות בסניף ובמוקדי השירות הטלפוני ובאמצעים הדיגיטליים;
  4. על התאגידים הבנקאיים להמשיך ולפעול לעידוד הלקוחות לעבור לקבלת שירותים בערוצים הדיגיטליים והטלפוניים;
  5. המפקחת על הבנקים רשאית לקבוע הוראות שונות לעניין פתיחת סניפים לקהל בימים מסוימים ולעניין השירותים שיינתנו בהם.

קישור למכתב מהמפקחת על הבנקים - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים

קישור הודעה לעיתונות של בנק ישראל על הרחבת קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית