למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > סיוע במימון המדינה לעסקים קטנים ובינוניים בנושאי התאמות סליקה והתאמות קורונה

25/06/2020

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה ביום 14.6.2020 קול קורא בדבר סיוע לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה.

להלן עיקרי תוכניות הסיוע:

(1). קידום סליקה בתקן EMV - תקן EMV מאפשר לבצע תשלומים ללא מגע באמצעות טלפון סלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות. סך התקציב המוקצה לתכנית זו הינו עד 80 מלש"ח. 
תנאי זכאות:
·עסק שמאפשר ללקוחותיו גם תשלום בכרטיס אשראי נוכח (אשר נמצא בעסק פיזית בידי הלקוח) ומחזור הסליקה שלו לא עלה על 100 מלש"ח בשנת 2019.
·בעת מועד פרסום התכנית העסק טרם הטמיע את החומרה ו/או התוכנה הנדרשת לסליקה בתקן EMV בעמדת המכירה (POS), לרבות מסוף אחוד תומך, EMV קודן (PIN Pad) או שדרוג נדרש לקופה ייעודית אליה מתחבר קודן (PIN Pad) . בתי עסק הסולקים בתצורת ,Fake EMV כלומר עסקים שאינם סולקים בתקן EMV על אף שקיימת חומרה ותוכנה התואמת תקן EMV בעסק, אינם זכאים למענק.
מהות והיקף הסיוע:
·תינתן השתתפות בגין הוצאות של עסקים לצורך הטמעת תקן EMV ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי.
·היקף הסיוע הינו 80% מעלות כל הוצאה הקשורה בהתקנת תקן EMV בעמדת מכירה ובלבד שהסך הכולל לעמדת מכירה לא יעלה על 2500 ש"ח כולל מע"מ. עסק זכאי לקבל סיוע עד ל- 20 עמדות מכירה. סיוע בגין הוצאות של עסקים לצורך הטמעת תקן EMV  ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי. התקציב המוקצה לתכנית זו הינו עד 80 מלש"ח.
קישור לטופס בקשת זכאות להטמעת תקן - EMV למילוי לחצו כאן
קישור לידיעה בנושא חובה על עסקים לדרוש קוד סודי בתשלום בכרטיס אשראי

 
(2) . סיוע במימון התאמות להן נדרשים עסקים קטנים ובינוניים בעקבות משבר הקורונה - העסקים נדרשים להתאים עצמם בכדי שיוכלו לפעול באופן מותאם לשגרה החדשה שמתקיימת בצל נגיף הקורונה. ההתאמות להן נדרשים העסקים הינן התאמות פיזיות וטכנולוגיות. לכן, במסגרת תכנית זה יקבל העסק סיוע בהוצאות בגין ההתאמות הבאות שיבצעו עסקים:
א. התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה לרבות מחיצות.
ב. יצירת/שדרוג פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות סליקה, שילוח ועוד, שיסייעו לעסק לתת שירות מרחוק.
סך התקציב המוקצה למסלול זה הינו עד 30 מלש"ח.
תנאי הזכאות:
·עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שרותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
·עסק שנמצא עומד בתנאי הסף של תכנית לעסקים לקידום סליקה בתקן EMV או בתנאי הסף של תכנית סיוע למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/העסק FTTH, לא יוכל לדרוש החזר הוצאות בתכנית זו בגין הטמעת תקן EMV או בגין חיבור לתשתית סיבים אופטיים FTTH.
·עסק שמשתתף במסלול מסחר מקוון כאמור בסעיף 13 לתקנון שרותי הסיוע, לא יכול לדרוש החזר הוצאות בתכנית זו עבור אותן הוצאות שבגינן יקבל מענק במסלול מסחר מקוון.
מהות והיקף הסיוע:
·הסיוע יינתן עבור השתתפות בהוצאות התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה לרבות מחיצות, ו/או יצירת/שדרוג פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות סליקה, שילוח ועוד, שיסייעו לעסק לתת שירות מרחוק.
·היקף הסיוע הינו 50% מגובה ההוצאות ועד לתקרה של 5000 ש"ח כולל מע"מ לעסק.
קישור לטופס בקשת זכאות למימון התאמות לעסקים בעקבות נגיף הקורונה - למילוי לחצו כאן
 
(3). תכנית סיוע למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/העסק FTTH -  במסלול זה יינתן סיוע בגין הוצאות של עסקים לצורך חיבור לתשתית אינטרנט מהירה מבוססת FTTH ,סך התקציב המוקצה למסלול זה הינו עד 20 מלש"ח.
מהות והיקף הסיוע:
·הסיוע יהיה עבור כל חיבור לתשתית FTTH שבוצע החל מתאריך 1.4.20 ועד למימוש מלא של התקציב בתכנית, או עד ה-1.11.2020, לפי המוקדם מבניהם.
·היקף הסיוע הינו 1,000 ש"ח כולל מע"מ.
·בקשת הסיוע שתוגש ע"י העסק תהיה עבור "החזר הוצאות לחיבור לתשתית אינטרנט מהירה מבוססת "FTTH , ורק עבור תכנית שעלותה החודשית אינה עולה על 250 ש"ח.
 
המועד האחרון להגשת בקשות הינו עד לתאריך ה 30.09.2020
לקישור לקול הקורא באתר משרד הכלכלה והתעשייה לחצו כאן