למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > התרת העסקת מומחים זרים מחו"ל בתקופת הקורונה

משרד הבריאות מפרסם עדכון להנחיות הגעת מומחים זרים ארצה נוכח משבר הקורונה המתגלגל

קישור לקובץ ההנחיות המעודכן בעברית

אישור ההגעה של מומחים יהיה רק עבור בודדים ועד מספר מצומצם בלבד של מומחים לצורך עבודות קריטיות. חשוב להבין כי ככלל, כל זר הנכנס לישראל מחויב בבידוד של 14 יום בטרם יוכל להתחיל עבודתו, בהתאם לתקנות שעת חירום 2020 -התש"ף.
עמידה בתנאים המפורטים בקובץ אינה מהווה אישור לכניסת המומחים לארץ, ויש לקבל היתר להעסקת עובד זר ממינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה. כלומר, ההתייחסות בידיעה הזו היא לאישור בהיבט של בריאות הציבור על רקע הקורונה ולא בהקשר של היתר העסקה למומחה מחו"ל בו יש לטפל במקביליודגש כי הנחיות אלו אינן באות להחליף את נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים של רשות האוכלוסין וההגירה (נוהל 5.3.0041), מעסיק רשאי להעסיק עובד זר מומחה רק לאחר שניתן לו היתר להעסקתו.
את הבקשה יש להגיש באופן מקוון באתר רשות האוכלוסין וההגירה בקישור הבא
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' עינבל משש, ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
מייל: InbalMa@piba.gov.il, טלפון: 074-7085100