למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > מנהל התקינה במשרד הכלכלה מפרסם מספר טיוטות נספחי ש' לביקורת ציבורית

כידוע, במסגרת הרפורמה בתקינה הסמכות לכתוב את נספחי הש' עברה ממכון התקנים אל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה. בנספח ה-ש' הממונה על התקינה קובע, בהתאם להוראת סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן.

כעת, מינהל תקינה במשרד הכלכלה מפרסם לביקורת ציבורית שורה של עדכונים / שינויים לנספחי ש' למספר תקנים, עליהם ניתן להעביר הערות לידי אביאל קורן בלשכה, במייל: aviel@haifachamber.org.ilלכתבה המלאה