למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > סימולטור מסלולים

20/10/2020

סימולטור מסלולים - זכאות למענק למעסיקים המגדילים את סך המועסקים במשק

במסגרת סיוע למעסיקים, ממשלת ישראל מעניקה סיוע לעידוד התעסוקה במשק. המענק מיועד למעסיקים שהצליחו ומצליחים להחזיר עובדים מחופשה ללא תשלום או לקלוט עובדים חדשים.
 
המעסיק יוכל לבחור בין שני מסלולים שונים לקבלת המענק: עבור החודשים יוני-ספטמבר או עבור החודשים יולי-אוקטובר. בשני המסלולים המענק יינתן רק בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו המעסיק מבקש את המענק. לא ניתן לשנות את בחירת המסלול לאורך חודשי המענק.
 

מסלול א'

המענק ניתן בגין החודשים יוני-ספטמבר ומאפשר עבור כל אחד מחודשי המענק זכאות לתשלומים הבאים:
במסגרת מסלול א', ניתן להגיש בקשה למענק החל מ-15.7.2020. אפשר להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק לא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בגינו מבוקש המענק.
· 875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, וחזרו או נקלטו בחודשים אפריל או מאי, כך שהגדילו את מצבת העובדים.
· 1,875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק וחזרו בחודשים יוני עד ספטמבר והגדילו את מצבת העובדים בהשוואה לחודש מאי.
 
 
הועסק* בחודש אפריל מיום 19.4 עד 30.4
הועסק* בחודש מאי
הועסק* בחודש יוני**
יוני
875
875
1,875
יולי
875
875
1,875
אוגוסט
875
875
1,875
ספטמבר
875
875
1,875
סה"כ
3,500
3,500
7,500

 

שימו לב! במסלול א' חישוב הזכאות מתבצע גם על סמך נתונים מהחודשים מרץ, אפריל ומאי, אולם המענק עצמו ניתן אך ורק על תקופת הזמן שבין יוני לספטמבר.
 

מסלול ב'
המענק ניתן בגין החודשים יולי-אוקטובר ומאפשר עבור כל אחד מחודשי המענק זכאות לתשלום הבא:
במסגרת מסלול ב' ניתן להגיש בקשה למענק החל מ-1.8.2020. אפשר להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק לא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בגינו מבוקש המענק.
1,875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, והגדילו את מצבת העובדים בהשוואה לחודש יוני. 
 
 
הועסק בחודש יולי**
הועסק בחודש אוגוסט**
הועסק בחודש ספטמבר**
הועסק בחודש אוקטובר**
יולי
1,875
 
 
 
אוגוסט
1,875
1,875
 
 
ספטמבר
1,875
1,875
1,875
 
אוקטובר
1,875
1,875
1,875
1,875
סה"כ
7,500
5,625
3,750
1,875

 


(*) מעבר למצבת העובדים לחודש הקודם.
 
(**) בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מ 15 בחודש ועבד עד תום החודש עסקים הצופים שיעסיקו יותר עובדים בשלב מאוחר יותר של השנה יוכלו לדחות את התשלומים לחודשים יולי עד אוקטובר.
חישוב מספר ה"עובדים המזכים" יבוצע ע"י מערכת אשר תחשב עבורכם את מכסת העובדים בגינם תוכלו להגיש בקשה למענק. מכסה זו תשקף את הגידול ב"במצבת העובדים" שלכם בחודשים הרלוונטיים, לפי המסלול שבחרתם.
לבדיקת גובה זכאות המענק בכל אחד מהמסלולים בסימולטור - לחצו כאן

שימו לב! לא ניתן להחליף את מסלול המענק הנבחר לאחר בחירתו. הבחירה בין המסלולים יכולה להיות בעלת משמעות כספית! חשוב להשוות בין המסלולים ולהבין איזה מהם ייטיב עמכם יותר.
על מנת להקל ככל הניתן על קבלת המענק, התהליך כולו מבוסס על הצהרת המעסיק לגבי פרטי העסק, פרטי העובדים ופרטי ההעסקה שלהם. המעסיק יכול להתעדכן באופן שוטף במצב סטטוס האישורים של העובדים באזור האישי ובמייל.
 
להגשת הבקשה  – לחצו כאן