למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > משאל בנוגע לתקנים שלא טופלו ב-5 השנים האחרונות

17/11/2020
נובמבר 2020


אגף תקינה במכון התקנים מפרסם בקרב חברי ועדות התקינה משאל בנוגע לתקנים שלא טופלו ב-5 השנים האחרונות.

לגבי כל אחד מהתקנים, ניתן להמליץ לבצע אחת מן הפעולות הבאות:
1. אישור מחדש - מאשר את התקן הישראלי כפי שהוא כיום.
2. פתיחה לרוויזיה/גיליון תיקון – אם נדרש לעדכן את התקן.
3. ביטול התקן הישראלי.

לפניכם רשימה של תקנים אלו, בחלוקה לועדות הטכניות המטפלות בהם. חברי לשכה, המעוניינים להתייחס לתקנים אלו, להמליץ לבצע אחת מן הפעולות המצוינות מעלה או להעיר כל הערה אחרת, מוזמן לפנות עד יום 22.11.2020 לאביאל קורן בלשכה במייל aviel@haifachamber.org.il או בטל' 04-8302114

ועדה 6403 - עיקור של ציוד רפואי

 1. ת"י 4151-1- עיקור של התקנים רפואיים - דרישות לסימון המילה "סטרילי" (מעוקר) על התקנים רפואיים: דרישות עבור התקנים רפואיים מעוקרים בצורתם המוגמרת, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן EN 556-1 משנת 2001 ו-ACI משנת 2006.
  2. ת"י 11137-2 עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: קביעת מנת העיקור, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן ISO 11137-2 משנת 2013.
  3. ת"י 14937 עיקור של מוצרים רפואיים - דרישות כלליות לאפיון של אמצעי עיקור, וכן לפיתוח, לתיקוף ולבקרה השגרתית של תהליך עיקור לציוד רפואי, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן ISO 14937 משנת 2009.
  4. ת"י 17665-1 עיקור מוצרים רפואיים-חום לח: דרישות לפיתוח, למתן-תוקף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור של התקנים רפואיים, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO 17665-1 משנת 2006.

ועדה 5710 – אלסטומרים וקצפים, וחומרי איטום

 1. ת"י 1124-3 אטמים אלסטומריים – דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים ונקזים: אלסטומרים תרומפלסטיים, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן EN 681-2 משנת 2000, AM1 2002, AM2 2005.
  2. ת"י 1124-5 אטמים אלסטומריים – דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים ונקזים: אלמנטי אטימה מפוליאורתן יצוק, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן EN 681-4 משנת 2000, AM1 2002, AM2 2005.
  3. ת"י 1124-2 אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים ונקזים: גומי מגופר, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן EN 681-1 משנת 1996, 
  681-1 AC משנת 2002, 681-1 A1 משנת 1998, 681-1 A2 משנת 2002, 681-1 A3 משנת 2005.

ועדה 5702 – יריעות, לוחות, סרטים ודבקים

 1. ת"י 840-3 סרטים דביקים בלחיצה לשימושים חשמליים, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60454-2 משנת 2007, CORR1 משנת 2009.

ועדה 5310- נפט ומוצריו

 1. ת"י 16321-1 השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה להערכת יעילות של מערכות השבת אדי דלק לצורך אישור טיפוס, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן EN 16321-1 משנת 2013.
  2. ת"י 16321-2 השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה לאימות מערכות השבת אדי דלק בתחנות שירות, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן EN 16321-2 משנת 2013.

ועדה 5627- מוצרי טקסטיל מוגמרים

 1. ת"י 572 טקסטיל – קוד לסימון הוראות טיפול באמצעות סמלים, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO 3758 משנת 2012.
  2. ת"י 5564 דרישות עבור מצעי מיטה במילוי נוצות ופלומות, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן EN 13186 משנת 2004.
  3. ת"י 12590 חוטי תפירה מניילון, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן EN 12590 משנת 1999.
  4. ת"י 1065 חורים לתיוק רשומות, פורסם בשנת 1979 ומאמץ את התקן ISO 838 משנת 1974.

ועדה 5265- איכות החשמל

 1. ת"י 51900 כללי עבודה מומלצים ודרישות לבקרת ההרמוניות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEEE 519 משנת 2014.
  2. ת"י 61000-2-8 תאימות אלקטרומגנטית: סביבה-שקיעות מתח והפסקות קצרות, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC/TR 61000-2-8 משנת 2002.
  3. ת"י 61000-3-6 ת"י 61000 חלק 3.6 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים גורמי עיוותים למערכות להספקת חשמל במתח גבוה, במתח עליון ובמתח על, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן IEC 61000-3-6 משנת 2008.
  4. ת"י 61000-3-7 תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הערכת גבולות פליטה לחיבור של מתקנים גורמי תנודות למערכות להספקת חשמל במתח גבוה, במתח עליון ובמתח על, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן IEC 61000-3-7 משנת 2008.
  5. ת"י 61000-3-13 תאימות אלקטרומגנטית :גבולות – הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים לא מאוזנים למערכות להספקת חשמל במתח גבוה, במתח עליון ובמתח על, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן IEC TR 61000-3-13 משנת 2008.
  6. ת"י 61642 רשתות זרם חילופים תעשייתיות המושפעות מהרמוניות - יישום של קבלים לחיבור מקבילי ומסננים, פורסם בשנת 2002 ומאמץ את התקן IEC 61642 משנת 1997.

ועדה 5824- מערכות גלוי ואזעקה

 1. ת"י 21927-10 מערכות לבקרת עשן וחום מפרט דרישות, פורסם בשנת 2013 ומאמץ התקן ISO 21927-10 משנת 2011. התקן הבין לאומי נסקר ב-2016 ואושר מחדש ב-2017. התקן הבין-לאומי בסקירה שנייה.
  2. ת"י 50194-1 מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן EN 50194-1 משנת 2009. התקן האירופי אושר מחדש ב-2017.

ועדה 5811 – בטיחות ציוד מולטימדיה איכות הסביבה וחיסכון באנרגיה

 1. ת"י 62018 צריכת הספק של ציוד טכנולוגיית מידע- שיטות מדידה, פורסם בשנת 2007 ומאמץ את התקן IEC 62018 משנת 2003.
  2. 62301 מכשירי חשמל ביתיים - מדידת הספק במצב המתנה, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 62301 משנת 2011.
  3. ת"י 62623 מחשבי שולחן ומחשבי מחברת - מדידה של צריכת אנרגיה, פורסם בשנת 2013, ומאמץ את התקן IEC 62623 משנת 2012. התקן ברוויזיה מהדורה 2.0 חדשה צפויה להתפרסם באפריל 2022.
  4. ת"י 62040-3 מערכות אל פסק (UPS): שיטה לפירוט דרישות הביצועים ודרישות הבדיקה, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 62040-3 משנת 2011. התקן ברוויזיה מהדורה 3.0 חדשה צפויה להתפרסם במאי 2021.

ועדה 5802 – מערכות קליטה משותפות

 1. ת"י 60794-2-20 כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה בתוך מבנים – מפרט דרישות למשפחת כבלי סעף אופטיים מרובי-סיבים, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO 60794-2-20 משנת 2013.
  2. ת"י 60794-3-10 כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים – מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60794-3-10 משנת 2015.
  3. ת"י 61156-7 כבלים רב-גידיים וכבלים סימטריים מסודרים בזוגות/רביעיות עבור תקשורת ספרתית- מפרט דרישות פרטני עבור כבלי תקשורת ספרתיים, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 61156-7 משנת 2012.
  4. ת"י 61156-8 כבלים רב-גידיים וכבלים סימטריים מסודרים בזוגות/רביעיות עבור תקשורת ספרתית- תיול באזורי עבודה, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC61156-8 משנת 2013.
  5. ת"י 61196-6 כבלי תקשורת משותפי-ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות קבוצתי לכבלי גישה (DROP) עבור טלוויזיה בכבלים (טל"כ), פורסם בשנת 2012 ומאמץ את התקן IEC 61196-6 משנת 2009.

ועדה 5801 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי

 1. ת"י 60601-2-24 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של משאבות עירוי ובקרים, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60601-2-24 שפורסם בשנת 2012.
  2. ת"י 60825-1 בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60825-1 משנת 2014.
  3. ת"י 62471 בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 62471 משנת 2006.
  4. ת"י 62471-2 בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה: הנחיות לדרישות ייצור הנוגעות לבטיחות קרינה אופטית, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 62471-2 משנת 2009.

ועדה טכנית 5265 – איכות החשמל

 1. ת"י 51900 כללי עבודה מומלצים ודרישות לבקרת ההרמוניות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEEE 519 משנת 2014.
  2. ת"י 61000-2-8 תאימות אלקטרומגנטית: סביבה-שקיעות מתח והפסקות קצרות, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC/TR 61000-2-8 משנת 2002.
  3. ת"י 61000-3-6 ת"י 61000 חלק 3.6 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים גורמי עיוותים למערכות להספקת חשמל במתח גבוה, במתח עליון ובמתח על, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן IEC 61000-3-6 משנת 2008.
 2. ת"י 61000-3-7 תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הערכת גבולות פליטה לחיבור של מתקנים גורמי תנודות למערכות להספקת חשמל במתח גבוה, במתח עליון ובמתח על, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן IEC 61000-3-7 משנת 2008.
  5. ת"י 61000-3-13 תאימות אלקטרומגנטית :גבולות – הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים לא מאוזנים למערכות להספקת חשמל במתח גבוה, במתח עליון ובמתח על, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן IEC TR 61000-3-13 משנת 2008.
  6. ת"י 61642 רשתות זרם חילופים תעשייתיות המושפעות מהרמוניות - יישום של קבלים לחיבור מקבילי ומסננים, פורסם בשנת 2002 ומאמץ את התקן IEC 61642 משנת 1992.

ועדה 5809 – תאימות אלקטרומגנטית

 1. ת"י 961-14-2 תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן CISPR 14-2:2015 CISPR 14-2 ed. 3.0:2020.
  2. ת"י 961-20 תאימות אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי קול וטלוויזיה וציוד נלווה, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן CISPR 20: 2013 התקן המאומץ בוטל. ת"י 961-20 יבוטל ע"י ת"י 961 חלק 35 ב-31 במאי 2022.
  3. ת"י 961-48-7 תאימות אלקטרומגנטית: תקן לתאימות אלקטרומגנטית של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו – תנאים מיוחדים, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן ETSI 301 489-7: 2005 - התקן המאומץ תקף. יוחלף ע"י EN 301 489 52 לכשיאושר.
  4. ת"י 961-48-24 תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנית לציוד רדיו ולשירותי רדיו – תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן ETSI/EN 301 489-24 V 1 5 1 :2010 - התקן המאומץ תקף. יוחלף ע"י EN 301 489 52 לכשיאושר.
  5. ת"י 5021-1 מדידת קרינה אלקטרומגנטית : מדידת החשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בתדר רדיו-עוצמת שדה, פורסם בשנת 2002 ומאמץ את התקן IEC 61566 משנת 1997. התקן המאומץ תקף. על-פי יו"ר ו"ט 5809 קיימים מספר תקנים אירופיים מעודכנים המשמשים כיום במקום תקן זה.
  6. ת"י 50130-4 תאימות אלקטרומגנטית: מערכות אזעקה - תקן למשפחת מוצרים: דרישות חסינות לרכיבי מערכות אזעקת אש, למערכות אזעקה לגילוי פריצות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן EN 50130-4 משנת 2011, AMI משנת 2014. התקן המאומץ תקף
  7. ת"י 61000-3-12 אימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ-16 אמפר ועד 75 אמפר למופע, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 61000-3-12 משנת 2011.  התקן המאומץ תקף. ב-2021 צפויה להתפרסם מהדורה חדשה של התקן המאומץ.
 2. ת"י 12016 תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - חסינות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן EN 12016 משנת 2013. התקן המאומץ תקף
  9. ת"י 61547 תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי - דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 61547 2009 IEC 61547 ed. 3.: 2020

ועדה 5209 מצברים וסוללות

 1. ת"י 60254-1- מצברי הנעה מטיפוס עופרת חומצה: דרישות - כלליות ושיטות בדיקה, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60254-1 משנת 2005.
  2. ת"י 60896-2 -מצברים נייחים מטיפוס עופרת חומצה: דרישות - כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מווסתי שסתום, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 60896-2 משנת 1995. הוחלף ע"י IEC 60896-21
  משנת 2004. IEC 60896-21 משנת 2004 אומץ כת"י 60896-21. לכן מומלץ לבטל את ת"י 60896-2.
  3. ת"י 60896-11 מצברים נייחים מטיפוס עופרת חומצה דרישות -כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 60896-11 משנת 2002.
  4. ת"י 61044 טעינה מזדמנת של מצברי הנעה מטיפוס עופרת- חומצה, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 61044 משנת 2002.

ועדה 5280 מערכות אלקטרוניות ביתיות משולבות

 1. ת"י 10192-1 טכנולוגיית המידע - מנשקים למערכת אלקטרונית ביתית: המנשק האוניברסלי קבוצה 1, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן ISO/IEC 10192-1 משנת 2002.
 2. ת"י 14543-2-1- טכנולוגיית המידע- ארכיטק טורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): מבוא ומודולריות של התקנים, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-2-1 משנת 2006.
 3. ת"י 14543-3-1- טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): שכבות תקשורת- שכבת יישום עבור בקרה מבוססת רשת של מא"ב מקבוצה 1, פורסם בשנת 2009, ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-3-1 משנת 2006.
  4. ת"י 14543-3-2 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): שכבות תקשורת- שכבת העברה, שכבת רשת וחלקים כלליים של שכבת מקשר נתונים עבור בקרה מבוססת רשת של מא"ב מקבוצה 1, פורסם בשנת 2009, ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-3-2 משנת 2006.
  5. ת"י 14543-3-3 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): תהליך משתמש עבור בקרה מבוססת רשת של מא"ב מקבוצה 1, פורסם בשנת 2009, ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-3-3 משנת 2007.
  6. ת"י 14543-3-4 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): ניהול מערכות- נוהלי ניהול עבור בקרה מבוססת רשת של מא"ב מקבוצה 1, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן  ISO/IEC 14543-3-4 משנת 2007.
  7. ת"י 14543-3-5 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): תווך ושכבות התלויות בתווך קו הספק - עבור בקרה מבוססת רשת של מא"ב מקבוצה 1, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-3-5 משנת 2007.
 4. ת"י 14543-3-6 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): אמצעי תווך ושכבות התלויות בתווך - זוג מפותל עבור בקרה מבוססת רשת של מא"ב מקבוצה 1, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-3-6משנת 2007.
 5. ת"י 14543-3-7 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): תווך ושכבות התלויות בתווך תדר רדיו - עבור בקרה מבוססת רשת של מא"ב מקבוצה 1, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-3-7 משנת 2007.
 6. ת"י 14543-4 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): מערכות מחשוב ביתית ומערכות מחשוב לבניינים בעלי שימוש מעורב, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-4 משנת 2002.
 7. ת"י 14543-4-1 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתי (מא"ב): שכבות תקשורת- שכבת יישום עבור התקני בקרה מטיפוס מא"ב מקבוצה 1 בעלי יכולת התחברות לרשת, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-4-1 משנת 2008.
 8. ת"י 14543-4-2 טכנולוגיית המידע- ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): שכבות תקשורת שכבת -העברה שכבת רשת - וחלקים כלליים של שכבת מקשר נתונים עבור התקני בקרה מטיפוס מא"ב מקבוצה 1 בעלי יכולת התחברות לרשת, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 14543-4-2 משנת 2008.
 9. ת"י 14762 טכנולוגיית המידע דרישות - לבטיחות פונקצינלית של מערכות אלקאוניות לבתים ולבניינים (HBES), פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן  ISO/IEC 14762 משנת 2009.
 10. ת"י 18012-1 טכנולוגיית המידע מערכת - אלקטרונית ביתית קווים - מנחים לתפעוליות בינת של מוצרים: מבוא, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 18012-1 משנת 2004.

ועדה 5255 ציוד חשמלי לשימוש ביתי

 1. ת"י 900-2-77 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות דשא - המופעלות מרשת החשמל, פורסם בשנת 2012 ומאמץ את התקן IEC 60335-2-77 בשנת 2002.
 2. ת"י 900-2-98 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים), פורסם בשנת 2012, ומאמץ את התקן  IEC 60335-2-98 משנת 2008.
 3. ת"י 6371 מתקן למי שתייה, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן ENERGY STAR משנת 2013.
 4. ת"י 60931-2 קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1000 וולט ועד בכלל: בדיקת ישנון ובדיקה הרסנית, פורסם בשנת 2002 ומאמץ את התקן IEC 60931-2 משנת 1995.

ועדה 5250- ציוד מיתוג ובקרה

 1. ת"י 61968-2 שילוב יישומים במתקנים חשמליים – מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מילון מונחים, פורסם בשנת 2013, מאמץ את התקן IEC 61968-2 בשנת 2011.
 2. ת"י 61968-9 שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מנשקים לקריאת מונים ובקרה, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 61968-9 בשנת 2009.
 3. ת"י 61968-10 שילוב יישומים במתקנים חשמליים – מנשקי מערכת לניהול חלוקה: פרופיל מימוש, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 61968 100 בשנת 2013.
 4. ת"י 61968-11 שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: הרחבת מודל המידע המשותף המיועד לחלוקה, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 61968-11 בשנת 2013.
 5. ת"י 60947-7-1 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך ציוד עזר, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60947-7-1 בשנת 2009.
 6. ת"י 60947-7-2 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: ציוד עזר לוחיות הדקים – למוליכי הארקה, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60947-7-2 בשנת 2009.
 7. ת"י 61540 אבזרים חשמליים- התקני מגן מיטלטלים לזרם דלף ללא הגנה אינטגרלית מפני זרם יתר,לשימוש ביתי ולשימושים דומים ( PRCDS ), פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן IEC 61540 משנת 1998.

ועדה 5225 כבלים ומוליכים

 1. ת"י 1516-4 כבלי כוח בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ- 1 ק"ו עד 30 ק"ו, פורסם בשנת 2012 ומאמץ את התקן IEC 60502-4 משנת 2010.
 2. ת"י 1740 צרור מוליכים מבודדים, עבור רשת אווירית למתח – נומינלי 0.6/1 ק"ו, פורסם בשנת 1998 ומאמץ את התקן NF C33-209 בשנת 1996.
 3. ת"י 60228 מוליכים בכבלים מבודדים, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן IEC 60228 משנת 2004.
 4. ת"י 60684-1 שרוולי בידוד גמישים: הגדרות ודרישות כלליות, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן IEC 60684-1 משנת 2003.
 5. ת"י 60684-32-12 שרוולי בידוד גמישים: דרישות לטיפוסי שרוולים גיליון 212 - שרוולי פוליאולפין המתכווצים בחום, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן IEC 60684-3-212 משנת 2005.
 6. ת"י 61545 התקני חיבור – התקנים לחבור של מוליכי אלומיניום באמצעות יחידות הידוק, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן IEC 61545 משנת 1996.
 7. ת"י 62329-1 צורות של אבזרים יצוקים המתכווצים בחום: הגדרות ודרישות כלליות, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן IEC 62329-1 משנת 2005.
 8. ת"י 62329-2 צורות של אבזרים יצוקים המתכווצים בחום: שיטות בדיקה, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן IEC 62329-2 משנת 2006.

ועדה 5206- נורות וציוד עזר שלהן ומאור

 1. ת"י 5485- נטלים לנורות פלואורניות שיטות – לחישוב מדד נצילות האנרגייה ודרישות לסימון, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את הדירקטיבה אירופית: EEC 347 משנת 2010.
 2. ת"י 60630- נורות להט קווי – מתאר מרביים של נורות, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60630 משנת 2014.
  3. ת"י 60662- נורות אדי נתרן בלחץ גבוה דרישות ביצועים, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60662 משנת 2011.
 3. ת"י 61049- אבזרי עזר לנורות – קבלים לשפופרות פלואורניות ומעגלי נורות פריקה אחרות: דרישות פעולה, פורסם בשנת 2002 ומאמץ את התקן IEC 61049 משנת 1991.
 4. ת"י 61347-2-12 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 61347-2-12 משנת 2010.
  6. ת"י 62722-2-1 ביצועי מנורות: דרישות מיוחדות למנורת דיודה פולטת אור, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 62722-2-1 משנת 2014.

ועדה 5204- שנאים, מנועים ומערכות ריתוך

 1. ת"י 549-1 מידות וסדרות הספקי מוצא של מכונות חשמל מסתובבות, פורסם בשנת 1993 ומאמץ את התקן IEC 60072-1 משנת 1991.
 2. ת"י 549-2 מידות וסדרות הספקי מוצא של מכונות חשמל מסתובבות: מידות מסגרת מ- 355 עד 1000, פורסם בשנת 1993 ומאמץ את התקן IEC 60072-2 משנת 1990.
  3. ת"י 60034 מכונות חשמל מסתובבות: בחירת מנועים בעלי נצילות אנרגטית לרבות יישומים בעלי מהירות משתנה- מדריך ליישום, פורסם בשנת 2012 ומאמץ את התקן IEC/TC 60034-31 משנת 2010.
  4. ת"י 60076-1 שנאי הספק: כללי, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 60076-1 משנת 2011.
  5. ת"י 60974-11 ציוד ריתוך בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60974-11 משנת 2010.
 3. ת"י 61558-2-2 בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות עבור שנאי בקרה וספקי כוח, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן IEC 61558-2-2 משנת 2007.

ועדה 5202- אביזרים חשמליים

 1. ת"י 62-1 התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות בטיחות, פורסם בשנת 1997 ומאמץ את התקן IEC 60999 משנת 1995.
  2. ת"י 33-2-3 מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות – מתגים להשהיית זמן, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן IEC 60669-2-3 משנת 2006.
 2. ת"י 1005-1 ביגוד מגן, התקנים ומכשירי הגנה המשמשים בעבודה עם קווי מתח חיים עד 1000 וולט: בוחן מתח חד קוטבי עד 250 וולט בזרם חילופים, פורסם בשנת 2002 ומאמץ את התקן VDE 0680-6 משנת 1977.

ועדה 5911- משאבות

 1. ת"י 1737-1 משאבות צנטריפוגיות בעלות יניקה צירית: ציון, נקודת עבודה נומינלית ומידות (דרג 16 בר), פורסם בשנת 1995 ומאמץ את התקן ISO 2858 משנת 1975.
  2. ת"י 1737-2 משאבות צנטריפוגיות בעלות יניקה צירית: מידות לטבלת הבסיס ולהתקנה, פורסם בשנת 1995 ומאמץ את התקן ISO 3661 משנת 1977.

ועדה 5913- מגופים, שסתומים וברזים 

 1. ת"י 1670 וסתי לחץ בפעולה ישירה, פורסם בשנת 1995 ומאמץ את התקן ISO 10522 משנת 1993.

ועדה 6410- ציוד רפואי

 1. ת"י 1446 מכשירים כירורגיים - מספריים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO 7741 משנת 1986.
  2. ת"י 1460-3 מדי לחץ לא חודרניים: דרישות נוספות למערכות אלקטרו-מכניות למדידת לחץ דם, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן EN 1060-3 משנת 1997, AM2:2009.
  3. ת"י 1761 שתלים לכירורגייה - בורגי עצם ממתכת בעלי חיבור הינע משושה, ראש עם משטח תחתון כדורי ותבריג לא סימטרי: מידות, פורסם בשנת 1995 ומאמץ את התקן ISO 5835 משנת 1991.
  4. ת"י 1777 שתלים לכירורגייה - התקני קיבוע לשימוש בקצה עצם הירך אצל מבוגרים, פורסם בשנת 1995 ומאמץ את התקן ISO 8615 משנת 1991.
  5. ת"י 1782 שתלים לכירורגייה - לוחות עצם ממתכת: חורים וחריצים המתאימים לברגים בעלי משטח תחתון קוני, פורסם בשנת 1995 ומאמץ את התקן ISO 9269 משנת 1988.
  6. ת"י 7206-1 שתלים לכירורגייה - תותבי מפרק ירך חלקי ושלם : מיון וסימון מידות, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן ISO 7206-1 משנת 2008.
  7. ת"י 8319-1 כלים אורטופדיים - חיבורי הברגה: מפתחות הברגה המשמשים לברגים בעלי ראש עם שקע משושה, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את ISO 8319-1 משנת 1996.
  8. ת"י 8319-2 כלים אורטופדיים - חיבור הברגה:מברגים המשמשים לברגים בעלי ראש עם חריץ יחיד, ראש מחורץ בצורת צלב או ראש משוקע ומחורץ בצורת צלב, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן ISO 8319-2 משנת 1986.
  9. ת"י 9187-1 ציוד הזרקה לשימוש רפואי: אמפולות לנוזלים להזרקה, פורסם בשנת 2010 ומאמץ את התקן ISO/FDIS 9187-1 משנת 2010.
  10. ת"י 10535 מתקני הרמה להעברת אנשים עם מוגבלות - דרישות ושיטות בדיקה, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן ISO 10535 משנת 2006.

ועדה 6401- מוצרי חבישה

 1. ת"י 997 אגדים לשימוש רפואי, פורסם בשנת 1988 ומאמץ את התקן EP 997.

ועדה 5302- צבעים וציפויים

 1. ת"י 785-31 צבעים ולכות: קביעת הצמיגות באמצעות מדי-צמיגות סובבים, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO 2884-1 משנת 1999 ו- ISO 2884-2 משנת 2003.

ועדה 5308- כימיקלים

 1. ת"י 1022-1 כיבוי אש: אמצעי כיבוי אש - דרישות לאבקות כיבוי אש (למעט אבקות מדרגה ד), פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן EN 615 משנת 2009.
  2. ת"י 1332-1 מגיבים לאנליזות כימיות : שיטות בדיקה כלליות, פורסם בשנת 1986 ומאמץ את התקן ISO 6353-1 משנת 1982.

ועדה 7815- ניהול וביטחון

 1. ת"י 22320 ביטחון החברה - ניהול חירום: דרישות למענה לאירוע, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן ISO 22320 משנת 2011. תאריך עדכון התקן המאומץ: 2018.
  2. ת"י 28002 מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - פיתוח חוסן בשרשרת האספקה - דרישות עם הנחיות לשימוש, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן ISO 28002 משנת 2011.
  3. ת"י 28004 מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה-קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000, פורסם בשנת 2011 ומאמץ את התקן ISO 28004 משנת 2007. תאריך עדכון התקן המאומץ: ג"ת 2012.

ועדה 6317- רכב חשמלי

 1. ת"י 6469-1 רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: מערכת נטענת לאגירת אנרגייה המותקנת ברכב, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן ISO 6469-1 משנת 2009.
  2. ת"י 6469-2 רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: אמצעי בטיחות לתפעול הרכב ולהגנה מפני כשלים, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן ISO 6469-2 משנת 2009. תאריך עדכון התקן המאומץ: 2018.
  3. ת"י 6469-3 רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: הגנה על אנשים מפני הלם חשמלי, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן ISO 6469-3 משנת 2011. תאריך עדכון התקן המאומץ: 2018 + ג"ת 2020.

ועדה 6310- רכב ומערכותיו

 1. ת"י 5273-1 רכבי איסוף-אשפה ומכשירי ההרמה המחוברים אליהם- דרישות כלליות ודרישות בטיחות: רכבי איסוף-אשפה המועמסים מאחור, פורסם בשנת 2002 ומאמץ את התקן EN 1501 משנת 1998.

ועדה 6304- חלקי גומי בכלי רכב 

 1. ת"י 218 כלי רכב ממונעים - מכלל זרנוק לבלמים במערכות בלימה הידרוליות לשימוש עם נוזל במלים שאינו על בסיס נפט, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן ISO 3996 משנת 1995, CFR 49V PART 571 2011
  2. ת"י 1120-2 חידוש של צמיגים פנימטיים: כלי רכב מסחריים וגרוריהם, פורסם בשנת 2012 ומאמץ את התקן UN 109 משנת 2010. תאריך עדכון התקן המאומץ: ג"ת 2019,2017,2016,2013.

ועדה 6301- אבזרים לרכב

 1. ת"י 591 מסנני שמן סיכה במנועי שרפה פנימית - מסננים וקרבי סינון במחזור מלא, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן ASTM D471 משנת 2010- שהתעדכן בשנת 2016, ומאמץ את התקן SAE HS 806 שבוטל והוחלף ע"י SAE J 1260-2019.
  2. ת"י 6229 אמצעים לראייה בלתי ישירה בכלי רכב, פורסם בשנת 2013 ומאמץ את התקן FMVSS 111 CFR TITLE 49 משנת 2012, REG 46 משנת 2009, REG 46+AM1 משנת 2011 ו REG 46+COR משנת 2010. תאריך עדכון התקן המאומץ: 2016.

ועדה 5260 – מתקנים מיוחדים וציוד מגן לעובד

 1. ת"י 60079-14 אטמוספרות נפיצות: תכן, בחירה והקמה של מתקני חשמל, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60079-14 משנת 1990.
  2. ת"י 60079-16 ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים, פורסם בשנת 2001 ומאמץ את התקן IEC 60079-16 משנת 1990.
  3. ת"י 60079-17 אטמוספרות נפיצות: בדיקה ותחזוקה של מתקני חשמל, פורסם בשנת 2014 ומאמץ את התקן IEC 60079-17 משנת 2013.
  4. ת"י 60079-26 אטמוספרות נפיצות: ציוד בעל דרגת הגנה GAשפורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60079-26 משנת 2014.
  5. ת"י 60079-29-3 אטמוספרות נפיצות: גלאי גז – הנחיות לבטיחות פונקציונלית של מערכות קבועות לגילוי גז, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60079-29-3 משנת 2014.
  6. ת"י 60079-29-4 אטמוספרות נפיצות: גלאי גז – דרישות ביצועים לגלאי גזים דליקים עם נתיב פתוח, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60079-29-4 משנת 2009.
  7. ת"י 60079-31 אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד מפני הצתת אבק, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60079-31 משנת 2013.
  8. ת"י 60079-32-2 אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי – בדיקות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60079-32-2 משנת 2015.
  9. ת"י 60079-33 אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מיוחדת "S" פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60079-33 משנת 2012.
  10. ת"י 60903 עבודה במתקן חי – כפפות מבדדות חשמל, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60903 משנת 2014.
  11. ת"י 60984 עבודה במתקן חי – שרוולים מבדדי חשמל, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 60984 משנת 2014.
  12. ת"י 61111 עבודה במתקן חי – כיסויי רצפה (שטיחים) מבדדי חשמל, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 61111 משנת 2009.
  13. ת"י 61112 עבודה במתקן חי – יריעות מבדדות חשמל, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 61112 משנת 2009.
  14. 61229 כיסויי הגנה לעבודה במתקן חי בהתקנות של זרם חילופים, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן IEC 61229 משנת 2002.

ועדה 6603 – הגנה מפני נפילה מגובה

 1. ת"י 1849-2 ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - שיטות בדיקה, פורסם בשנת 1995 ומאמץ את התקן EN 364 משנת 1992, COR 364 משנת 1993.
  2. ת"י 1849-3-2 ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה- בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון גמיש, פורסם בשנת 2007 ומאמץ את התקן EN 353-2 משנת 2002.
  3. ת"י 1849-5 ציוד מפני נפילה מגובה- בולמי זעזועים, פורסם בשנת 2007 ומאמץ את התקן EN 355 משנת 2002.
  4. ת"י 1849-7 ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה-בולמי נפילה מטיפוס נסוג, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן EN 360 משנת 2002.
  5. ת"י 1849-8 ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה-רתמת גוף שלמה, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן EN 361 משנת 2002.
  6. ת"י 1849-9 ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - מחברים, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן EN 362 משנת 2004.
  7. ת"י 5840 שרפרפי שלבים, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן EN 14183 משנת 2003.

ועדה 6602- בטיחות במכונות וכלים

 1. ת"י 1018 ציוד לשינוע מכני רציף: דרישות בטיחות כלליות, פורסם בשנת 1987 ומאמץ את התקן ISO 1819 משנת 1977.

ועדה 6605- בטיחות בתהליכי עבודה

 1. ת"י 4368 בטיחות מכונות - מכונות לייצור בלייזר - דרישות בטיחות כלליות, פורסם בשנת 2005 ומאמץ את התקן ISO 11553-1 משנת 1996.

ועדה 8140- ביומטריה

 1. ת"י 7501-1 כרטיסי זיהוי-תעודות מסע קריאות על ידי מחשב: דרכון קריא על ידי מחשב, פורסם בשנת 2009 ומאמץ את התקן ISO/IEC 7501-1 משנת 2008.
  2. ת"י 19784-1 טכנולוגיית המידע - מנשק תכנות ליישומים ביומטריים: מפרט BIOAPפורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן AM 3 2010 ,AM 2 2009, ISO/IEC 19784-1, AM 1 2007
  3. ת"י 19784-2 טכנולוגיית המידע - מנשק תכנות ליישומים ביומטריים: מנשק לספק פונקציות ארכיוניות ביומטריות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19784-2 משנת 2004, COR 1 2011
  COR 2 2013.
  4. ת"י 19785-4 טכנולוגיית המידע - מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרטים לתסדיר גוש אבטחה, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19785-4 משנת 2010, COR 1 2013
  5. ת"י 19794-1 טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: מסגרת, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-1, AM 1 2013 ,AM 2 2014
  6. ת"י 19794-2 טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על פרטי טביעת אצבעות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-2, AM 1 2011, COR 1 2013 
  7. ת"י 19794-4 טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת טביעת אצבעות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-4, AM 1 2013, COR 1 2013
  8. ת"י 19794-5 טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת הפנים, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-5,  AM 1 2014 
  9. ת"י 19794-6 טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת קשתית העין, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-6, AM 1 2015, COR 1 2012
  10. ת"י 19794-7 טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על סדרה עתית (סדרה לפי זמנים) של חתימה/סימן, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-7 משנת 2014 ג"ת 2015
  11. ת"י 19794-8 טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים שלדיים של תבנית טביעת אצבעות, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-8 משנת 2011, AM 1 2014, COR 1 2012
  11. ת"י 19794-9 טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת כלי הדם, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-9 2012, AM 1 2013, AM 2 2015 
  12. ת"י 19794-10 טכנולוגיית מידע-פורמטים(תסדירים)לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על גאומטריית צללית כף היד, פורסם בשנת 2008 ומאמץ את התקן ISO/IEC 19794-10 משנת 2007.
  13. ת"י 19794-14 טכנולוגיית מידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על DNA, פורסם בשנת 2015 ומאמץ את התקן ISO/