למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > דיווח על מינוי או על החלפת נאמן בטיחות במקום עבודה

03/12/2020

סיכוני בטיחות קיימים בשורה ארוכה של פעילויות ומתקנים, בתחומי הבנייה, התעשייה, וגם בענפי המסחר והשירותים, ובפרט בפעילויות שיש בהן מיכון, חשמל, שינוע, אחסנה, תובלה ופעילויות אחרות.
בעקבות משבר הקורונה נוצרו אילוצים שונים לגבי אופן הפעלת כוח האדם, עבודה משמרות, ריחוק ותחלופה בין עובדים, במטרה לצמצם את פוטנציאל ההדבקה והתחלואה בנגיף. בימים אלו של התמודדות המשק עם משבר הקורונה ועם תקנות מגבילות שונות, חשוב להקפיד על כללי הבטיחות במקומות העבודה.

אנו מבקשים להפנות אתכם לעדכון מיום ה - 26 בנובמבר 2020 מאת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנוגע לדיווח על מינוי או החלפת נאמן בטיחות במקום עבודה; בקישור ישנן הנחיות למקומות העבודה המחויבים בהפעלת נאמני בטיחות באשר לדיווח על מינוי או החלפה של נאמני בטיחות במקום העבודה.