למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > המגבלות על יבוא מאיחוד האמירויות ומבחריין הוסרו

04/02/2021

לאור כינון יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, הוסרו המגבלות על יבוא במסגרת צו יבוא חופשי,

לאחר כינון יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, תוקנה ההודעה בדבר הארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל, כאשר נוסח ההודעה לאחר התיקון אינו כולל את איחוד האמירויות ובחריין.

קישור לתיקון כפי שפורסם ברשומות- לחצו כאן

כמו כן, תוקן צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התש"ף- 2020 (תיקון), התשפ"א 2021- באופן שבו המגבלות על יבוא מאיחוד האמירויות ובחריין הוסרו.

קישור לתיקון צו יבוא חופשי כפי שפורסם ברשומות- לחצו כאן